Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Tematy i zagadnienia - wykłady

 • Temat 1 (Lab 1)  Podstawy grafiki komputerowej i metody prezentacji kartograficznej »»» 
  • Zagadnienia: 1. Rodzaje map 2. Treść mapy - znaki kartograficzne, napisy na mapie 3. Skala i legenda mapy.
 • Temat 2 (Lab 2)  Aplikacja OpenOrienteering Mapper, QGIS »»» 
  • Zagadnienia: 1. Aplikacje OpenOrienteering Mapper i QGIS 2 - menu, narzędzia. Eksport i import mapy podkładowej
 • Temat 3 (lab 3)  Praktyczna praca z aplikacjami OpenOrienteering Maper, QGIS - kreślenie mapy »»» 
  • Zagadnienia: 1. Dobór i otwieranie mapy podkładowej w aplikacji OpenOrienteering Mapper, QGIS 2. Przenoszenie treści podkładu do rysowanej mapy
 • Temat 4 (Lab 4)  Prace terenowe. Przygotowanie podkładu i sporządzenie szkicu wybranego fragmentu terenu »»» 
  • Zagadnienia: 1. Prace terenowe 2. Przygotowanie podkładu wybranego fragmentu terenu 2. Szkic i praktyczna praca z aplikacją QGIS
 • Temat 5 (Lab 5)  Aktualizacja kreślonej mapy - opracowanie założeń do tematycznej mapy wybranego obszaru terenu »»» 
  • Zagadnienia: 1. Rysowanie mapy wybranego fragmentu terenu 1. Przenoszenie danych ze szkicu do rysowanej mapy 2. Dodanie opisów i współrzędnych
 • Temat 6 (Lab 6)  Mapy na stronach internetowych »»» 
  • Zagadnienia: 1. Praktyczne wstawienie mapy na stronę internetową i jej uaktywnienie.
 • Temat 7, 8 (Lab 7 i 8)  Mapa jako nośnik informacji podczas projektowania SIP »»» 
  • Zagadnienia: 1. Praktyczna praca z programem Quantum GIS - tworzenie SIP. 2. Uaktywnienie wybranych fragmentów map, dodawanie informacji uzupełniających w postaci opisów, grafik.
 • Temat 9 (Lab 9)  Grafika trójwymiarowa dla internetu »»» 
  • Zagadnienia: 1. Podstawy WebGL API WebGL 2. Anatomia aplikacji WebGL 3. Rysowanie obiektów podstawowych 4. Tworzenie brył. 5. Animacja 6. Wstawianie grafiki na strony internetowe
 • Temat 10 (Lab 10)  Zaawansowane efekty na stronach przy użyciu CSS3 »»» 
  • Zagadnienia: 1. Przekształcenia CSS. 2. Animacje CSS
 • Materiał pomocniczy I  Poradnik korzystania z QGIS »»» 
 • Materiał pomocniczy II  Zasady orientowania się w terenie »»» 
  • Zagadnienia: 1. Topograficzne elementy terenu 2. Sposoby wykonywania pomiarów w terenie 3. Mapy i ich treść 4. Orientowanie się w terenie z mapą i bez mapy.
 • Materiał pomocniczy III  Do pobrania - Mapa "Borowy Jar" »»» 
 • Materiał pomocniczy IV  Skład poligraficzny »»»