Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Tematy i zagadnienia - wykłady

 • Temat 1  Nowoczesna grafika komputerowa »»» 
  • Zagadnienia: 1. Przykłady zastosowań 2. Wizualizacja danych w systemach informacji przestrzennej (SIP)
 • Temat 2  Grafika na potrzeby kartografii I »»» 
  • Zagadnienia: 1. Metody prezentacji kartograficznej 2. Przykłady prezentacji kartograficznej 3. Mapy na stronach internetowych
 • Temat 3  Grafika na potrzeby kartografii II »»» 
  • Zagadnienia: 1. Treści map 2. Znaki topograficzne na mapach 3. Informacje pozaramkowe 4. Układy współrzędnych
 • Temat 4  Systemy informacji przestrzennej (SIP) »»» 
  • Zagadnienia: 1. Charakterystyka systemu 2. Funkcje systemu 3. Mapa jako podstawowy element SIP 4. Źródła informacji 5. Program QGIS 6. Przykłady zastosowań SIP
 • Temat 5  Nowoczesne technologie do tworzenia wysokiej jakości trójwymiarowych aplikacji na strony internetowe »»» 
  • Zagadnienia: 1. HTML5 jako nowe medium wizualne 2. Zaawansowane technologie graficzne 3. Technologia WebGL 4. Trójwymiarowe przekształcenia, przejścia i filtry CSS3 5. Element kanwy i jego API
 • Temat 6  Grafika trójwymiarowa dla Internetu I »»» 
  • Zagadnienia: 1. Techniki tworzenia aplikacji trójwymiarowej. 2. Proces powstawania treści trójwymiarowej. 3. Stosowane narzędzia. 4. Formaty plików. 5. Trójwymiarowe silniki.
 • Temat 7  Grafika trójwymiarowa dla Internetu II »»» 
  • Zagadnienia: 1. Projektowanie scen 3D. 2. Projekt aplikacji. 3. Utworzenie treści 3D. 4. Podgląd i testowanie treści. Integracja treści z aplikacją. 5. Zaimplementowanie trójwymiarowych zachowań i interakcji.