POWRÓT

SEMESTR VI - MATERIAŁ POMOCNICZY

 

 Sztuka orientacji w terenie

 
 

     Terenoznawstwo - jest to sztuka orientacji w terenie, odczytywania i sporządzania map, posługiwania kompasem, busolą itp. Znajomość z terenoznawstwa powinno być jednym z ważniejszych wśród osób, które pragną zajmować się turystyką. Trudno jest uprawiać turystykę nie dysponując pewnym zasobem wiadomości i umiejętności z zakresu terenoznawstwa. Terenoznawstwo jest przydatne w różnych rodzajach działalności człowieka, umożliwia dokonanie opisu (słownego lub graficznego) terenu pod kątem jego wykorzystania dla turystyki kwalifikowanej, do prowadzenia prac badawczych w obszarze nieznanym lub mało znanym, przeprowadzania ćwiczeń i gier terenowych (np. harcerskich), a także zawodów sportowych (np. biegów na orientację). W dalszej konieczne informacje do zrozumienia technik sporządzenia map i ich wykorzystania podczas orientowania się w terenie, jak i podczas pomiarów wykonywanych terenie.

Zagadnienia

  • teren i jego właściwości,
  • czytanie map, szkiców terenu i praca na nich,
  • sposoby orientowania się w terenie w dowolnych warunkach,
  • najprostsze sposoby wykonania pomiarów w terenie i szkiców terenu,
  • gry i zabawy organizowane w terenie

Topograficzne elementy terenu - »»» 
Najprostsze sposoby wykonywania pomiarów w terenie - »»» 
Mapy i ich treść - »»» 
Orientowanie się bez mapy i marsz na azymut - »»» 
Orientowanie się w terenie wg mapy - »»» 


Topograficzne elementy terenu »»» 


  

 (C) 2011-2017 Wydział Przyrodniczo-Techniczny Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej. All Rights Reserved