POWRÓT

SEMESTR VI

Opracowanie założeń do własnego projektu systemu informacji przestrzennej opartego o tematyczną mapę wybranego obszaru terenu


Spis treści rozdziału - tutaj kliknij

1. Przyjęcie założeń i zbieranie danych do projektu. Rysowanie i aktualizacja mapy w QGIS.


 

Przyjęcie założeń i zbieranie danych do projektu. Rysowanie i aktualizacja mapy w QGIS.

     
   

Informacje wstępne

    Realizacja projektu o nazwie System Informacji Przestrzennej będzie odbywała się etapami w czasie kolejnych 20-tu godzin zajęć w składzie dwuosobowym, którego skład został ustalony przed rozpoczęciem realizacji projektu. Treści zajęć dla poszczególnych etapów projektu będą wynikały z programu kształcenia dla przedmiotu "Grafika i wizualizacja". Podstawowowe czynności gwarantujące osiągnięcie zakładanego celu, jakim jest zbudowanie własnego Systemu Informacji Przestrzennej dla wybranego obszaru są następujące;

 • analiza i opracowanie założeń do opracowania mapy tematycznej i sposobu prezentacji wyników na stronie internetowej,
 • określenie planu działania: podział na podproblemy, podział obowiązków,
 • gromadzenie danych o terenie, jego pokryciu i o zgromadzonych obiektach (postać tekstowa i graficzna),
 • kreślenie w QGIS mapy wybranego obszaru terenu,
 • implementacja projektu: określenie zawartości strony (pliki, katalogi, nawigacja), wybór szablonu strony, przygotowanie pozyskanych materiałów tekstowych i graficznych do umieszczenia na interaktywnej stronie projektu, kodowanie, usuwanie błędów, testy modułów,
 • schemat budowanej strony projektu, rozpisany i zwizualizowany pokazany jest niżej.

Etap I - analiza i opracowanie założeń do opracowania mapy tematycznej i sposobu prezentacji wyników na stronie internetowej

    Zbudowany w ramach projektu system informacji przestrzennej (SIP) w którym podstawową rolę odgrywa mapa cyfrowa oraz różnego rodzaju narzędzia ułatwiające lokalizację i rozmieszczenie danych przestrzennych o obiektach ma zabezpieczyć realizację takich zadań jak;

 • Zadanie 1 - gromadzenie danych o charakterze przestrzennym, zapisane w postaci zwykłych plików, warstw tematycznych w jednym z popularnych formatów lub też w specjalnie do tego stworzonych systemach zarządzania bazami danych.
 • Zadanie 2 - przetwarzanie danych przestrzennych.
 • Zadanie 3 - wizualizacja danych przestrzennych, przygotowanych w oparciu o specjalistyczne programy 2D, 3D bądź też programy do animacji.


Opracowana mapa tematyczna powinna zawierać 6 do 7 warstw, takich jak;

 • zabudowa mieszkaniowa (obowiązkowa),
 • ważne budynki użyteczności publicznej (urzędy, szpitale, kościoły, stadiony i hale sportowe) (obowiązkowa),
 • obiekty o znaczeniu historycznym,
 • koleje i urządzenia z nimi związane,
 • ulice i urządzenia z nimi związane (obowiązkowa),
 • wody i urządzenia z nimi związane,
 • roślinność - parki, tereny zalesione, uprawy i grunty (obowiązkowa),

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, przed rozpoczęciem prac nad projektem należy wybrać teren który spełnia kryteria dla projektu.

Dodatkowo wg potrzeb - opisy na mapie, takie jak:

 • skala mapy,
 • nazwa mapy,
 • skróty z objaśnieniami,
 • legenda znaków umownych.
 • nazwy ulic i ważnych obiektów,
 • linie siatki kilometrowej,
 • współrzędne lini siatki kilometrowej.

Etap II - implementacja projektu: określenie zawartości strony (pliki, katalogi, nawigacja), wybór szablonu strony, przygotowanie pozyskanych materiałów tekstowych i graficznych do umieszczenia na interaktywnej stronie projektu, kodowanie, usuwanie błędów, testy modułów,

    W ramach tego etapu należy;

 • opracować mapę serwisu i jego zawartość (pliki, katalogi, nawigacja),
 • wybrać szablon strony (sposób kodowania treści),
 • zbudować interaktywną mapę, jako podstawowy element Systemu Informacji Przestrzennej. Po zbudowaniu, SIP powinien stać się inteligentną mapą na której będziemy mogli znaleźć wybrane elementy (np. podziały administracyjne, budynki, zasięgi oddziaływania oddziaływania różnego rodzaju zagrożeń, itp.), które będą wyświetlane w wybranej przez użytkownika skali z pokazaniem ich wizualizacji i przypisanych danych przestrzennych.
 • opracować własne grafiki będące częścią strony internetowej oraz przygotować zbiór zdjęć, filmów lub rekonstrukcji komputerowych obiektów w dwóch lub trzech wymiarach (3D) do wizualizacji danych przestrzennych.

Budując interaktywną mapę należy wykorzystać zdarzenia Javascript. Przykładowe są do pobrania tutaj

 • Przykładowy kod aktywacji fragmentu mapy (budynek, itp.), »»» 
 • Przykładowy kod aktywacji fragmentu mapy (budynek, itp.), »»» 
 • Przykładowy kod otwieranego okna, »»» 

Do góry


 

 (C) 2011 - 2017 Wydział Przyrodniczo - Techniczny KPSW. All Rights Reserved