POWRÓT

SEMESTR VI

Mapy na stronach internetowych - ćwiczenie


Spis treści rozdziału - tutaj kliknij

Praktyczne wstawienie mapy na stronę internetową i jej uaktywnienie


 

Etap 3 - przygotowanie pozyskanych materiałów tekstowych i graficznych do umieszczenia na interaktywnej stronie projektu, kodowanie, usuwanie błędów, testy modułów strony

     
   

    Przygotowane w poprzednim ćwiczeniu materiały w postaci warstw mapy, plików tekstowych i graficznych wstawiamy na stronę internetową, a następnie uaktywniamy wybrane obszary. Obszary aktywne to; warstwy mapy oraz charakterystyczne obiekty. Aktywacja - to wyświetlanie okien podręcznych z dodatkowymi informacjami o obiekcie w momencie umieszczenia na nim kursora myszy.

Opracowana mapa tematyczna powinna zawierać następujące warstwy;

 • zabudowę mieszkaniową,
 • ważne budynki użyteczności publicznej (urzędy, szpitale, kościoły, stadiony i hale sportowe),
 • obiekty o znaczeniu historyczne,
 • koleje i urządzenia z nimi związane,
 • ulice i urządzenia z nimi związane,
 • wody i urządzenia z nimi związane,
 • roślinność - parki, tereny zalesione, uprawy i grunty,

Opisy na mapie:

 • skala i podziałka mapy,
 • nazwa mapy,
 • skróty z objaśnieniami,
 • legenda znaków umownych.
 • nazwy ulic i ważnych obiektów,
 • linie siatki kilometrowej,
 • współrzędne lini siatki kilometrowej.

    Tutaj przykład skryptu uaktywniającego wybrane fragmenty mapy. Prezentowana mapa, której autorem jest student G.Cz to obszar kampusu KPSW. Obiekty aktywne do Rektorat, Biblioteka, budynek Wydziału Przyrodniczo-Technicznego oraz basen, odpowiednio opisane na mapie jako R, B1, PT i B2.
Przykładowa strona zawierająca aktywną mapę budynków jest do obejrzenia tutaj Aktywna mapa 1 »»» 
Przykładowa strona zawierająca aktywną mapę budynków jest do obejrzenia tutaj Aktywna mapa 2 »»» 

Do góry


 

 (C) 2011 - 2017 Wydział Przyrodniczo - Techniczny KPSW. All Rights Reserved