GŁÓWNA

TWORZENIE APLIKACJI W ŚRODOWISKU VBA

TREŚCI PROGRAMOWE


Prezentacje

 • Aplikacje w środowisku VBA dla Excela (zakres zastosowań, podstawowe pojęcia, narzędzia, składnia języka VBA) »»» 
   

  Temat 1  Wprowadzenie do VBA - ćwiczenie »»» 

     

  Zagadnienia:
  1. Podstawowe informacje o VBA 2. Stosowanie VBA 3. Edytor VBE 4. Okna edytora VBE

     
   

  Temat 2  Program Excel a Visual Basic for Applications (VBA) - wykład »»» 

     

  Zagadnienia:
  1. Składniki (obiekty) arkusza kalkulacyjnego. 2. Dane w Excelu. 3. Zasady stosowania formuł 4. Formuły tablicowe

     
   

  Temat 3  Praca w edytorze Visual Basic Editor VBE. - ćwiczenia »»» 

     

  Zagadnienia:
  1. Okna i paski Edytora VBA 2. Sposoby wprowadzania kodu języka VBA 3. Kopiowanie i zastosowanie rejestratora makr 4. Dostosowanie środowiska edytora Visual Basic

     
   

  Temat 4  Praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel - ćwiczenia »»» 

     

  Zagadnienia:
  1. Funkcje i możliwości arkusza kalkulacyjnego Excel 2. Formuły i odwołania 3. Funkcje 4. Wykresy 5. Operacje na danych.

     
   

  Temat 5  Projektowanie aplikacji arkusza kalkulacyjnego w Excel - wykład »»» 

     

  Zagadnienia:
  1. Cechy aplikacji 2. Etapy projektowania aplikacji arkusza kalkulacyjnego 3. Projektant a użytkownik aplikacji.

     
   

  Temat 6  Osadzenie w strukturze arkusza kalkulacyjnego Excel danych do projektu - ćwiczenie »»» 

     

  Zagadnienia:
  1. Analiza założeń do ćwiczeń i problemów programistycznych 2. Wybór, rejestrowanie i zapisanie. 3. Opis projektu.

     
   

  Temat 7  Pisanie prostych aplikacji w języku VBA - ćwiczenie »»» 

     

  Zagadnienia:
  1. Procedury SUB 2. Procedury Function 3. Operatory matematyczne, Zasady tworzenia nazw zmiennych 4. Pisanie kodu

     
   

  Temat 8  Części składowe języka VBA - wykład »»» 

     

  Zagadnienia:
  1. Procedury SUB 2. Zmienne 3. Instrukcje przypisania 4. Wbudowane funkcje VBA 5. Praca z obiektami i kolekcjami 6. Sterowanie sposobem wykonywania procedur

     
   

  Temat 9  Proste okna dialogowe - ćwiczenie »»» 

     

  Zagadnienia:
  1. Wprowadzanie danych InputBox 2. Wyprowadzanie wyników MsgBox 3. Ćwiczenie - projekt

     
   

  Temat 10  Elementy sterujące, formularze - ćwiczenie »»» 

     

  Zagadnienia:
  1. Własne okna dialogowe 2. Formanty formularza 3. Formanty ActiveX 4. Ćwiczenia do samodzielnego wykonania

     
   

  Temat 11  Praca z formularzami UserForm - wykład »»» 

     

  Zagadnienia:
  1. Tworzenie własnych okien dialogowych 2. Formularze UserForm 3. Przykłady formularzy i ich zastosowanie.

     
   

  Temat 12  Praca z obiektami i kolekcjami - ćwiczenie »»» 

     

  Zagadnienia:
  1. Przetwarzanie obiektów 2. Konstrukcja With ...End With. 3. Konstrukcja For Each ...Next.

     
   

  Temat 13  Sterowanie sposobem wykonywania procedur - ćwiczenie »»» 

     

  Zagadnienia:
  1. Polecenie GoTo 2. Konstrukcja If..Then, Select Case 3. Pętla Fo.. Next, Do While, Do Until.

     
   

  Temat 14  Techniki programowania w VBA - wykład »»» 

     

  Zagadnienia:
  1. Przetwarzanie zakresów 2. Przetwarzanie skoroszytów i arkuszy 3. Techniki programowania 4. Wykorzystanie języka VBA w realizowanym projekcie.

     
   

  Temat 15  Wybrane techniki programowania w VBA (przykłady) - ćwiczenie

     

  Zagadnienia:
  1. Techniki programowania w VBA 2. Projekt i napisanie prostej aplikacji 3. Testowanie.

     
   

  Temat 16  Założenia do projektu aplikacji arkusza kalkulacyjnego z wykorzystaniem VBA - ćwiczenie

     

  Zagadnienia:
  1. Projekt - założenie

     
   

  Temat 17  Projektowanie aplikacji arkusza kalkulacyjnego z wykorzystaniem VBA - wykład

     

  Zagadnienia:
  1. Wybór interfejsu 2. Sposoby testowania aplikacji 3. Dokumentacja aplikacji

     
   

  Temat 18  Praca nad projektem zgodnie z wcześniejszymi założeniami

     

  Zagadnienia:
  1. Projektowanie - budowanie aplikacji

     
   

  Temat 19  Przykłady i techniki programowania w VBA - wykład

     

  Zagadnienia:
  1. Wykrywanie i usuwanie błędów 2. Kompatybilność aplikacji 3. Praca z kolorami.

     
 •  (C) 2011 - 2018 Wydział Przyrodniczo - Techniczny KPWS. All Rights Reserved