Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Systemy komputerowego wspomagania wytwarzania - wykłady

Wykorzystanie symulacyjnych modułów oprogramowania przy weryfikacji projektów. Podstawy programowania ręcznego obrabiarek CNC. Przygotowanie modeli 2D/3D przedmiotów obrabianych i półfabrykatów. Zasady cyfrowego zapisu geometrii. Podsumowanie
 • Temat 1  Narzędzia do modelowania i symulacji oraz ich funkcje. Środowisko Inventor i narzędzia do analizy MES »»» 
  • Zagadnienia: 1. Analizy MES 2. Analiza wytrzymałościowa modeli - algorytm.
 • Temat 2  Założenia teoretyczne do symulacji dynamicznej w systemach CAD/CAM - Autodesk Inventor, jako narzędzie do symulacji dynamicznej i kinematycznej »»» 
  • Zagadnienia: 1.Założenia teoretyczne do symulacji dynamicznej w systemach CAD 2. Etapy tworzenia symulacji dynamicznej 3. Analizy dynamiczne - wstęp
 • Temat 3  Tworzenie symulacji dynamicznej i kinematycznej z zastosowaniem Autodesk Inventor »»» 
  • Zagadnienia: 1.Definiowanie par kinematycznych 2. Siła wymuszająca 3. Grapher wyjściowy
 • Temat 4  Wprowadzenie do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) »»» 
 • Temat 5  Struktura systemów komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM) »»» 
 • Temat 6  Definicja cykli obróbkowych w systemach CAM. Symulacja danych pośrednich »»» 
 • Temat 7  Podstawy programowania ręcznego obrabiarek CNC. Przygotowanie modeli 2D/3D przedmiotów obrabianych i półfabrykatów. Zasady cyfrowego zapisu geometrii. »»» 
 • Temat 8  Podsumowanie. »»» 

Systemy komputerowego wspomagania wytwarzania - laboratorium

 • Temat 1  Modelowanie i symulacja dynamiczna w środowisku Inventor - poznawanie środowiska symulacji dynamicznej »»» 
 • Temat 2  Modelowanie i symulacja dynamiczna w środowisku Inventor - analizy dynamiczne »»» 
 • Temat 3  Projekt i budowa złożonego zespołu, sprawdzenie jego pracy z wykorzystaniem pakietu symulacji dynamicznej, wykonanie analizy naprężeń. Opracowanie dokumentacji dynamicznej »»» 
 • Temat 4  Programowanie toczenia 2-osiowego - poznawanie środowiska EdgeCam »»» 
 • Temat 5  Programowanie toczenia 2-osiowego - dobór i definicja narzędzi skrawających. Określanie parametrów skrawania. Symulacja »»» 
 • Temat 6  Programowanie frezowania 3-osiowego. - dobór i definicja narzędzi skrawających. Określanie parametrów skrawania. Symulacja»»» 
 • Temat 7  Podsumowanie. »»»