POWRÓT

SEMESTR IV

Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM. Import plików bryłowych, ustawianie nowego "Zera", wyszukiwanie cech, obróbka pliku bryłowego. Tworzenie procesu obróbki i symulacja obróbki


Spis treści rozdziału - tutaj kliknij

Ćwiczenie projektowe - programowanie toczenia


 

Ćwiczenie projektowe - programowanie toczenia

   

Etap 1

Tworzenie pliku bryłowego (modelu obrotowego z zastosowaniem Autodesk Inventora).

  Po uruchomieniu Inventora z dostepnych narzedzi klikamy na Nowy >> Część. Po wczytaniu pliku wybieramy zakładkę Szkic i przystępujemy do wykonania szkicu 2D. Kolejność prac Szkic >> Rozpocznij szkic 2D >> Szkic >> Tworzenie >> Linia >> Wybieramy płaszczyznę XY.
  Kolejnym krokiem jest wykonanie zgodne z załączonym rysunkiem szkicu 2D za pomocą opcji Linia. Po zakończeniu menu kursora klikamy na >> Zakończ szkic 2D.

  Zarys stworzony w programie Inventor jest połową przekroju przyszłej bryły. Aby stworzyc model 3D należy skorzystać z opcji Obrót z menu kursora. Po wyznaczeniu osi obrotu, program automatycznie przejdzie do opcji modelowania przez obrót.

Wyniki końcowe etapu I zapisz i w postaci zrzutów przeslij na wskazany adres na moodle.


Etap 2 - programowanie z wykorzystaniem EDGECAM

W etapie 2 ćwiczenia wykorzystujemy plik 3D przygotowany w etapie 1. W celu zrealizowania ćwiczenia należy:

  • W programie uruchamiającym EDGECAM kliknąć Nowa część do toczenia.
  • W menu Plik kliknij Otwórz.
  • W oknie dialogowym Otwórz przejdź do pliku przygotowanego w Inventorze.
  • W panelu Informacje o ustawieniach przeglądarki wybierz przycisk Toczenie.
  • W panelu Informacje o ustawieniach przeglądarki wybierz materiał Stal nierdzewna.
  • Zdefiniuj Zero na detalu. Zero na osi Z - niebieska. Ustawianie na wstążce - zakładka Zero.
  • Dopasuj półfabrykat do otwartego modelu dodając w każdym kierunku 10% naddatku.
  • Wyniki końcowe ćwiczenia dla każdego pobranego pliku zapisujemy i w postaci zrzutów przesyłamy na wskazany adres na moodle.

Do góry


   

 

 (C) 2021 Wydział Nauk Medycznych i Technicznych KPSW. All Rights Reserved