POWRÓT

SEMESTR IV

Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM. Obróbka profili 2D za pomocą cykli, ustawianie części na obrabiarce. Tworzenie procesu obróbki i symulacja obróbki.


Spis treści rozdziału - tutaj kliknij

Ćwiczenie 1 - przygotowanie płaskich plików 2D - przygotowanie do programowania w EdgeCam
Ćwiczenie 2 - programowanie frezowania


 

Przygotowanie płaskich plików 2D - przygotowanie do programowania w EdgeCam

   

  Zasady przygotowania do obróbki plików płaskich z np. AutoCAD, LogoCAD, MegaCAD, MicroStation wczytywanych przez formaty DWG, DXF, IGES, DGN. W celu przygotowania plików płaskich 2D do dalszego wykorzystania w programie EdgeCam należy:

 • Otwórz plik Pokrywa.dwg. (menu Plik/Otwórz). Jest to plik wczytany z Autocad Inventora z przejętymi warstwami. Przy wczytywaniu innych plików na okienku dialogowym zaznaczaj wszystkie opcje wczytywania. Plik po wczytaniu zawiera linie wymiarowania, linie widocznych w przekroju lub widoku jako linie pionowe, które należy usunąć.Przykład pliku wczytany z Autocad Inventor formatu dwg

 • Wykasowanie zbędnych elementów. Usuwamy niepotrzebne elementy z rysunku przez ich wykasowanie (ikoną Usuń lub klawiszem Delete). Możemy również ukryć warstwy z niepotrzebnymi elementami.   Plik wczytany z Autocad Inventor   Plik EdgeCam po usunięciu zbednych elementów

  • Tutaj pobierz plik do ćwiczenia. Pobrane pliki zapisz w jednym folderze.
   • Nazwa pliku Toczenie.ppf »»» 
   • W pliku dokonaj usunięcia zbędnych elementów, zapisz i w postaci zrzutów prześlij na wskazany adres na moodle.

  Do góry


 

Ćwiczenie 2 - programowanie frezowania

   

Ćwiczenie projektowe - programowanie frezowania

 • Tutaj pobierz plik do ćwiczenia. Pobrane pliki zapisz w jednym folderze.
  • Plik EdgeCam nr 1. Nazwa pliku kolo2.epf »»» 
  • Plik Inventora nr 2. Nazwa pliku kolo_zebate.ipt »»» 

   Czynności projektowe do zrealizowania w ramach programowania frezowania obejmują; ładowanie modelu, przełączanie do widoku izomerycznego, planowanie surowca (półfabrykatu), zmiana orientacji modelu.

Praca z plikiem EDGECAM

 • W programie uruchamiającym EDGECAM kliknij Nowa część do frezowania.
 • W menu Plik kliknij Otwórz.
 • W panelu Informacje o ustawieniach przeglądarki wybierz przycisk Frezowanie.
 • W oknie dialogowym Otwórz przejdź do folderu z pobranymi plikami i pobierz plik kolo2.epf.
 • Dopasuj półfabrykat do otwartego modelu dodając w każdym kierunku 10% naddatku.
 • Wyniki końcowe ćwiczenia dla każdego pobranego pliku zapisujemy i w postaci zrzutów przesyłamy na wskazany adres na moodle.

Praca z plikiem Inventora

 • W menu Plik kliknij Otwórz.
 • W oknie dialogowym Otwórz przejdź do folderu z pobranymi plikami.
 • Z tego folderu otwórz plik nr 2. Nazwa pliku kolo_zebate.ipt
 • W panelu Informacje o ustawieniach przeglądarki wybierz przycisk Frezowanie.
 • Dopasuj półfabrykat do otwartego modelu dodając w każdym kierunku 5% naddatku.
 • Wyniki końcowe ćwiczenia dla każdego pobranego pliku zapisujemy i w postaci zrzutów przesyłamy na wskazany adres na moodle.

Do góry


   

 

 (C) 2020 Wydział Nauk Medycznych i Technicznych KPSW. All Rights Reserved