POWRÓT

SEMESTR IV

Środowisko do komputerowego wspomagania wytwarzania EdgeCAM. Poznawanie środowiska EdgeCam - interfejs graficzny użytkownika, tworzenie geometrii, obróbka części.


Spis treści rozdziału - tutaj kliknij

Struktura programu.
Interfejs graficzny użytkownika
Pierwsze kroki - programowanie frezowania i toczenia


 

Struktura programu.

   

   EDGECAM jest wiodącym w świecie systemem CAM (Komputerowe Wspomaganie Wytwarzania). Tworząc wydajny kod NC, wspomaga obróbkę skrawaniem we wszystkich branżach przemysłu. EDGECAM dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie frezowania 3D, toczenia wieloosiowego, centrów tokarsko-frezarskich, frezowania wieloosiowego a także obróbki różnorodnych części. Moduły EDGECAM dają pełną symulację ścieżek narzędzi, unikalny kreator postprocesorów, kompleksową bibliotekę narzędzi, intuicyjną i elastyczną komunikację z obrabiarką i oparty o HTML system generowania dokumentacji technologicznej.
   EDGECAM to nowoczesny system CAM, służący do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

Program umożliwia generowanie programów obróbczych na wszystkie rodzaje Frezarek 2.5- ... 5-osiowych (również integralność z technologią HSM), Tokarek 2-4 osiowych z C, Y i B i przeciwwrzecionami, centr obróbczych i wycinarek 2-4 osiowych.

   Znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach produkcji takich jak: frezowanie pryzm (płyty, korpusy), frezowanie powierzchni (narzędziownie), wieloosiowe toczenie, frezowanie obrotowe i wielopłaszczyznowe oraz wycinanie drutowe. EDGECAM dostarcza innowacyjne rozwiązania zwiększające produktywność programowania obrabiarek np. bryłową symulację obróbki, okienkowy kreator postprocesorów, biblioteki narzędzi i technologii, komunikację z obrabiarką CNC RS 232 i złącze ETHERNET oraz system zarządzania obróbką.
   Dzięki współpracy producenta oprogramowania firmy Planit z producentami wiodących systemów CAD, Edgcam daje bardzo szerokie możłiwości wymiany danych z innymi systemami, do których należą między innymi: Autodesk Inventor, Catia, Pro/E, Solid Edge, SolidWorks, Unigraphics. Współpraca odbywa się asocjatywnie, co oznacza, że zmiana geometrii wporwadzona w modelu pozwala na automatyczne dostosowanie ścieżek narzędzia do nowej geometrii.
   Dodatkowo Edgcam wyposażono w przyjazny użytkownikowi, okienkowy i intuicyjny Kreator postprocesorów, umożliwiający stworzenie postprocesora do dowolngo typu sterowania z możliwością dołączenia graficznego modelu rzeczywistej maszyny, dzięi kórej już na etapie programowania, możemy uniknąć ewentualnych kolizji, co wpływa na bezpieczeństwo procesu obróbki i oszczedność czasu oraz pieniędzy.

Charakterystyka poszczególnych modułów

Edgecam: zaawansowany system CAD/CAM o zintegrowanym środowisku pracy
CAD 2D/3D - modelowanie na płaszczyźnie i w przestrzeni, modelowanie powierzchniowe, możliwość wczytywania punktów z maszyn pomiarowych CMM
CAM - Frezowanie 2,5 do 5 osi, Toczenie 2, 4 osiowe + C&Y&B, Wycinanie drutem 2, 4 osiowe - (w zależności od wybranej opcji)
Wizualizacja: moduł systemu Edgecam pozwalający na symulację oraz wizualizację obróbki z uwzględnieniem kinematyki obrabiarki.
Kreator postprocesorów: moduł systemu Edgecam pozwalający na tworzenie własnych postprocesorów dla konkretnego rodzaju sterowania. Dostępnych jest kilkadziesiąt standardowych szablonów sterowania.
Biblioteki: Jest to moduł pozwalający na tworzenie własnych bibliotek: narzędzi, uchwytów narzędzi, materiałów, technologii.
Komunikacja z maszyną: moduł służy do komunikacji pomiędzy komputerem a maszyną oraz ustawiania parametrów transmisji.
Edytor kodu NC: moduł służący do edycji kodu NC, i operacji na kodzie.
Integracja: Możliwość odczytu danych: PAR Solid Edge,Unigraphics, PRT SLDPRT SolidWorks, Parasolid (X_T X_B ), ACIS (SAT,SAB), STL, Pro/E (PRT, ASM) IPT Inventor, DWG DXF AutoCAD, DGN Microstation, VDA-FS, CATIA, IGES.

Struktura programu

1. W zależności od posiadanych modułów, Edgecam umożliwia programowanie ścieżki obróbki w zakresie:

 • frezowania 2,5-, 3-, 4- i 5-osiowego,
 • toczenia 2- i 4-osiowego, z obsługą przeciwwrzeciona i osi CYB,
 • wycinania drutowego 2- i 4-osiowego.

2. Specjalistyczne moduły mogą być łączone w odpowiednie pakiety stanowiskowe oraz licencje sieciowe, które umożliwiają dostosowanie programu do potrzeb konkretnego parku maszynowego CNC.

3. Edgecam instaluje się jako pełny pakiet do komputerowego wspomagania wytwarzania i generowania kodu NC na obrabiarki sterowane numerycznie CNC.

Do góry


 

Interfejs graficzny użytkownika.

   

Włączenie programu w wersji Student Edition/Tryb Domowy

   Wersja studencka programu Edgecam jest do pobrania ze strony internetowej o adresie http://www.edgecam.pl/student_edition wcześniej wypełniając znajdujący się na tej stronie formularz. Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo na podany adres e-mail link do pobrania Edgecam Student Edition on-line oraz niezbędne dane wymagane do zalogowania się. Linki oraz dane do logowania będą aktywne przez 30 dni. W tym czasie będzie można pobrać oprogramowanie Edgecam Student Edition on-line.

Uwaga - Przed pierwszym uruchomieniem Edgecam w wersji Student Edition/Tryb Domowy, wcześniej należy wybrać pozycję Tryb Domowy.

Czynność tę wykonujemy tylko raz - przy każdym następnym uruchomieniu, program będzie uruchamiany w wersji Student Edition/Tryb Domowy.

Pierwsze kroki z EdgeCam - panel startowy

   EdgeCam - Panel startowy jest aplikacją pozwalającą na uruchomienie EdgeCam oraz powiązanych z nim dodatkowych programów. Zapewnia korzyści takie jak:

 • Możliwość włączenia konkretnego środowiska bez późniejszej potrzeby zmiany ustawień i profili wewnętrznych.
 • Możliwość przypięcia potrzebnych plików.
 • Dostęp do Part Modeler, Strategy Manager, Edytora, Kreator postprocesorów i ostatnio używanych plików.
 • Możliwość przypięcia skrótów innych programów, takich jak programy CAD.
 • Możliwość sprawdzenia CLS i automatycznego uruchomienia.

Aby przejść do Panelu startowego należy kliknąć dwukrotnie na ikonę EDGECAM 2021.0 Panel startowy prawym klawiszem Cykl Obróbka wgłębna myszy i poczekać aż uruchomi się interfejs startowy.

Częścią Panelu startowego jest obszar Aplikacji, który daje szybki dostęp do takich programów jak Menadżer obrabiarki, Asystent technologii itp.. Możliwe jest tu również podpinanie skrótów innych programów np. CAD, kalkulator w prosty sposób za pomocą przeciągnięcia i umieszczenia ikony programu.

Wybierając z Aplikacji Menadżer Półfabrykatów znajdziemy tutaj listę zdefiniowanych półfabrykatów.

Narzędzia menadżera umożliwiają:

 • Półfabrykaty można usuwać lub edytować w zależności od potrzeb. Aby dodać nowy półfabrykat należy kliknąć lewym klawiszem myszy na ikonę "plusa" znajdującą się w lewym górnym rogu okna, po kliknięciu pojawi się pasek z graficznie przedstawionymi półfabrykatami, po wyborze możliwe jest również zdefiniowanie jego parametrów.
 • Menadżer obrabiarki. Po wybraniu aplikacji pojawi się okno z listą wszystkich dostępnych maszyn, oprócz grafiki są tutaj zawarte dodatkowe informacje w odniesieniu do konkretnej maszyny np. Zakres, Sterownik, Typ.

 • Aby zobaczyć podstawowe funkcje takie jak Baza, Domyślny materiał, Domyślne jednostki itp. przechodzimy do Ustawień.

 • Kolejną funkcją jest Asystent zestawów narzędzi.

 • Zestawy narzędzi stosowane są w celu zapewnienia prawidłowego oprzyrządowania dla maszyny/ modelu. Okno składa się z dwóch obszarów Plan i Narzędzia. Oprócz domyślnych zestawów można tworzyć również własne.

  Do góry


 

Pierwsze kroki - programowanie frezowania i toczenia

   

Zakres ćwiczenia obejmuje; programowanie frezowania i programowanie toczenia.

Frezowanie

   Frezowanie - rodzaj obróbki skrawaniem, w której ruch obrotowy zawsze wykonuje narzędzie, a ruch posuwowy (w zależności od konstrukcji obrabiarki, na której jest prowadzona obróbka) wykonywany jest również przez narzędzie lub przez przedmiot obrabiany. Obrabiarka, na której wykonuje się frezowanie nazywa się frezarką.Frezowanie

Toczenie

   EdgeCam umożliwia generowanie ścieżki obróbki toczeniem, które może odbywać sięzarówno na podstawie płaskich plików 2D (DXF, DWG, IGES, DGN), przestrzennych modeli krawedziowych, jak i modeli bryłowych (min. Inventora, Solid Edge, SolidWorksa, Parasolid).Toczenie


 • Tutaj pobierz pliki do ćwiczenia. Pobrane pliki zapisz w jednym folderze.
  • Plik EdgeCam nr 1. Nazwa pliku kolo1.epf »»» 
  • Plik EdgeCam nr 2. Nazwa pliku Toczenie.ppf »»» 

Programowanie frezowania

Uruchanie EDGECAM

W standardowej instalacji:

 • Kliknij ikonę EDGECAM na pulpicie.
 • Alternatywnie na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start, a następnie Wszystkie programy EDGECAM 2021.0

Interfejs użytkownika EDGECAM. Okno EDGECAM powinno być skonfigurowane do ćwiczeń i wyglądać następująco:


Programowanie frezowania

Kolejność czynności podczas programowania frezowania

 • Otwórcie modelu bryłowego.
 • Zmiana widoku - wybierz Izometryczny i powiększ lub pomniejsz.
 • Utwórzenie akcji.
 • Określenie materiału wyjściowego.
 • Cofnięcie po błędzie.
 • Znajdowanie funkcji w modelu bryłowym, na których oprzesz swoją obróbkę.
 • Zapisanie swojej pracy.
 • Określenie bazy danych ToolStore.
 • Utwórzenie obróbki elementów za pomocą operacji. Operacja to kompletny pakiet obejmujący obróbkę cykle (które kontrolują ścieżkę narzędzia) i wszelkie niezbędne ruchy do zmiany narzędzia, zmiany narzędzia i tak dalej.
 • Symulowanie obróbki.

   Ćwiczenie wykonujemy, korzystając z pliku o nazwie kolo1.epf. W ramach ćwiczenia wykonujemy; ładowanie modelu, przełączanie do widoku izomerycznego, planowanie surowca (półfabrykatu), zmiana orientacji modelu.

Ładowanie modelu

 • W programie uruchamiającym EDGECAM kliknij Nowa część do frezowania.
 • W menu Plik kliknij Otwórz.
 • W oknie dialogowym Otwórz przejdź do folderu z pobranymi plikami i pobierz plik.
 • Uwaga - za każdym razem w panelu Informacje w ustawieniach przeglądarki, wybieramy przycisk Frezowanie.
 • Wyniki końcowy ćwiczenia zapisujemy i w postaci zrzutów przesyłamy na wskazany adres na moodle.

Wynik otwarcia pliku:

Przełączanie do widoku izometrycznego

Możesz zmienić widok na Izometryczny, aby uzyskać bardziej trójwymiarowe wyobrażenie udostępnionej części:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie udostępnionego modelu. Następnie z menu kursora wybierz Obróć i dokonaj zmiany widoku modelu.
 • Nowy widok otwartego pliku wygląda teraz następująco:


Planowanie surowca (półfabrykatu)

Surowiec (półfabrykat) reprezentuje kęs materiału, z którego część ma być obrobiona i jego wymiary są większe jak model. Korzystamy przy tym z zakładki Ustawienia >>> Baza półfabrykatów lub Dopasuj półfabrykat. Aby dobrać materiał:

 • W menu Ustawienia kliknij Dopasuj półfabrykat.
 • W otwartym oknie dialogowym kliknij opcję Skrzynka.
 • Kliknij OK, aby dodać akcje.

Półprzezroczysty obraz półfabrykatu

W celu udostępnienia półprzezroczystego obrazu samego półfabrykatu należy:

 • Kliknij lewym górnym rogu Wyświetl półfabrykat. Po kliknięciu półfabrykat zmieni się na przeświecający.
 • Klikając ponownie w ten sam przycisk, aby przełączyć się z powrotem na model szkieletowy


Zmiana orientacji modelu

W celu zmiany orientacji modelu korzystamy z przycisku Zmiana orientacji modelu. W tym celu klikając na przycisk Zmiana orientacji modelu rozwija się lista proponowanych orientacji.

 • Zmiany orientacji dokonujemy klikając na jedną z proponowanych orientacji.


Programowanie toczenia

   Czynności praktyczne ćwiczenia z programowania toczenia wykonujemy dla pliku płaskiego 2D o nazwie Toczenie.ppf. W ramach ćwiczenia wykonujemy; ładowanie modelu, przełączanie do widoku izomerycznego, planowanie surowca (półfabrykatu), zmiana orientacji modelu.


Ładowanie modelu

 • W programie uruchamiającym EDGECAM kliknij Nowa część do toczenia.
 • W menu Plik kliknij Otwórz.
 • W oknie dialogowym Otwórz przejdź do folderu z pobranymi plikami i pobierz plik.
 • Z tego folderu pobieramy i otwieramy plik, na którym wykonujemy czynności opisane niżej.
 • Uwaga - za każdym razem w panelu Informacje w ustawieniach przeglądarki wybieramy przycisk Toczenie.
 • Wyniki końcowe ćwiczenia dla każdego pobranego pliku zapisujemy i w postaci zrzutów przesyłamy na wskazany adres na moodle.

Wynik otwarcia pliku:Plik płaski 2DUchwyt tokarski i obrabiany przedmiot. Linia niebieska pokazuje zarys pliku płakiego 2D

   Uwaga - w toczeniu najważniejsze są dwie osie:

 • Oś niebieska to oś Z - jest to oś obrotu elementu.
 • Oś czerwona X - wymiary średnicowe lub promieniowe.

   Oś zielona Y spełnia funkcje pomocnicze w przypadku programowania obróbki na centra tokarskie, posiadające możliwości obróbki narzedziami napędzanymi na osiach C i Y. Kolejna uwaga dotyczy samego pliku, który mamy w planie wykorzystać w postaci pliku płaskieo 2D. Jeżeli wczytany plik zawiera niepotrzebne elementy w postaci linii wymiarowania oraz linii widocznych w przekroju lub widoku jako linie pionowe nalezy je usunąć.Usuwane linie

   Końcowy wynik usuwania linii pionowych oraz linii wymiarowania pokazuje poniższy rysunek.Końcowy wynik usuwania linii

Znalezienie punktu ZERA na detalu.

   Punkt ZERO na tetalu ustawia się zwykle na czole elementu. Punkt ten mógłby się znajdować na przecieciu linii symetrii i linii czoła elementu. Oś symetrii jest zwykle dłuższa, dalego wybieramy ikonę Ustawienia >> Przytnij obie i kliknij na osi symetrii i linię czołową.

Półfabrykat i uchwyty

   Półfabrykat do obróbki może mieć kształt wałka lub dowolnej bryły obrotowej. Na początek wykonujemy opcję automatycznego tworzenia półfabrykatu. W tym celu klikamy na ikonę Półfabrykat. Po klinięciu półfabrykat zostanie stworzony automatycznie z zerowymi naddatkami.Półfabrykat stworzony automatycznie


Przygotowanie plików bryłowych pozyskanych z Inventor, SolidWorks i innych

   Otówórz plik Inventora o nazwie walek.ipt. Znajdź półfabrykat z naddatkiem.Plik bryłowy

Do góry


   

 

 (C) 2021 Wydział Nauk Medycznych i Technicznych KPSW. All Rights Reserved