POWRÓT

SEMESTR IV

Modelowanie i symulacja procesów obróbki z zastosowaniem środowiska Inventor - analiza elementów skończonych


Spis treści rozdziału - tutaj kliknij

Narzędzia analityczne
Analiza wytrzymalościowa MES
Ćwiczenie


 

Narzędzia analityczne

   

   Program Autodesk Inventor umożliwia przeprowadzenie następujących analiz:

 • analizy tradycyjne,
 • obliczenia metodą elementów skończonych (MES),
 • analizy dynamiczne.

Analizy tradycyjne

   Analizy tradycyjne wykonywane są za pomocą narzędzia o nazwie Design Accelerator. Obejmuje on szeroki zestaw generatorów, kalkulatorów oraz zestawy obejmujace zarówno generator, jak i kalkulator.
Do dyspozycji są następujace zestawy generator - kalkulator:

 • połączeń śrubowych
 • ram
 • połączeń kołkowych i sworzniowych,
 • łożysk,
 • sprężyn,
 • pierścieni uszczelniajacych,
 • wałów (analiza wytrzymałościowa),
 • elementów przekładni zębatych

Kalkulatory ułatwiają projektowanie

 • połączeń śrubowych napędowych
 • połączeń spawanych,
 • połączeń lutowanych i klejonych,
 • zacisków i połaczeń stożkowych,
 • tolerancji,
 • belek, prętów i płyt
 • hamulców.

Do góry


 

Analiza wytrzymalościowa MES

   

   Moduł wbudowany

w program Autodesk Inventor nie ma zaawansowanych możliwości obliczeniowych i w przypadku złożonych i odpowiedzialnych konstrukcji wyniki tych obliczeń należy zweryfikować za pomocą bardziej zaawansowanego pakietu MES (Autodesk Nastran In-CAD), eksportując wyniki obliczeń wykonanych w podstawowym module programu Autodesk Inventor.

   Wstępną analizę wytrzymałościową (MES) przeprowadzamy w następujący sposób.

 • Z położonego na karcie Środowiska panelu Początek wybrać przycisk narzędzia Analiza naprężeń

 • Z położonego na karcie Analiza naprężeń panelu Zarządzanie wybrać przycisk narzędzia Utwórz nową symulację

 • Wypełnij pola okna dialogowego dokładnie jak na rysunku.

 • kliknij przycisk OK
 • kliknij dwukrotnie ikone jak na poniższym rysunku.

 • sprawdzamy wybrany materiał.

 • kliknij przycisk OK
 • Z położonego na karcie Analiza naprężeń panelu Ustawienia wybrać przycisk narzędzia Ustawienia analizy naprężeń

 • Definiowanie podparć.
  • Podparcia - unieruchomiamy całą powierzchnię (A), modelując jej zamocowanie do korpusu wkrętami z podkładką dla gwintu M20.
  • z położonego na karcie Analiza naprężeń panelu Wiązania wybierz przycisk Wiązanie nieruchome
  • przy aktywnym przycisku wybrać cztery otwory przylegające do korpusu
  • kliknij przycisk OK
 • Definiowanie obciążeń
  • z położonego na karcie Analiza naprężeń panelu Obciążenia wybrać przycisk Nacisk
  • po wypełnieniu okna dialogowego, przy aktywnym przycisku wskazać punkt konstrukcyjny w którym bedzie zlokalizowany nacisk (geometryczny środek stopki)
  • kliknąć przycisk OK
  • z położonego na karcie Analiza naprężeń panelu Obciążenia wybrać przycisk Siła
  • po wskazaniu i wypełnieniu pól okna dialogowego i zmianie domyślnej nazwy obciążenia
  • kliknij przycisk OK

 • Obliczenia
  • Obliczenia uruchamia się i powtarza po zmianach, dokonując aktualizacji modelu MES za pomocą oddzielnego przycisku Symuluj

  • stan procesu obliczeń można kontrolować i ewentualnie przerwać za pomoca przycisku Anuluj

  • efekt obliczeń jest pokazany na ponizszych dwóch rysunkach. Róznica to wynik zastosowania dwóch róznych sił nacisku

Do góry


 

Ćwiczenie

   

Ćwiczenie 2 - analiza naprężeń.

Przebieg ćwiczenia

 • Wykonaj rysunek techniczny pokazanej niżej podpory, zgodnie z zadanymi wymiarami
 • Wykonaj analizę naprężeń, dla dwóch różnych materiałów, tj. Stal, aluminium
 • Przeprowadź analizę uzyskanych wyników,
 • Zapisz uzyskany wynik.

Tutaj do pobrania

Do góry


   

 

 (C) 2021 Wydział Nauk Medycznych i Technicznych KPSW. All Rights Reserved