POWRÓT

SEMESTR III

Sposoby przedstawiania elementów dynamicznych oraz alarmów w systemach obrazowania informacji na przykładzie wizualizacji HMI/SCADA


Spis treści rozdziału - tutaj kliknij

Projektowanie systemów HMI/SCADA w pigułce
Sposób przedstawiania alarmów
Prezentacje


 

Projektowanie systemów HMI/SCADA w pigułce
(Opracowano na podstawie - Wiedza projektanta systemów HMI/SCADA w pigułce według Wonderware)

     
   

Kolejność czynności podczas projektowania

 • Skup się na operatorach - użytkownikach systemu wizualizacji, który projektujesz
 • Zidentyfikuj rzeczywiste zadania i ustal ich priorytety.
 • Zbierz ważne realne treści. Bądź konkretny w przekazie.
 • Zbuduj strategię projektowania uwzględniając urządzenia, na których będzie wyświetlona wizualizacja.
 • Zbuduj hierarchię ekranów i ich elementów.
 • Pamiętaj o interakcjach między systemem SCADA, a operatorem.
 • Zadbaj o wygląd wizualny wizualizacji (priorytetyzuj informacje i bądź konsekwentny, a w sposobie wprowadzania elementów wizualizacji)
 • Ustal proces projektowania - współpracuj, ucz się i myśl pozytywnie.

Skup się na operatorach - użytkownikach systemu wizualizacji, który projektujesz

 • Ustal profil użytkownika W tym celu; spotkaj się z operatorami - to oni mają kluczowe informacje, które pomogą Ci zaprojektować odpowiedni interfejs. Obserwuj ich pracę i rozmawiaj z nimi, żeby zrozumieć ich potrzeby i doświadczenie. Jeśli nie jesteś w stanie spotkać się z użytkownikami systemu wizualizacji, który projektujesz, umów się na rozmowę telefoniczną lub Skype.
 • Zbuduj scenariusz Nie zaczynaj projektować, dopóki nie dowiesz się, czym właściwie jest HMI i do czego służy. Żeby najlepiej zrozumieć zasadę działania HMI/SCADA, poczytaj poradniki na ten temat, przeszukaj fora z wypowiedziami operatorów i spróbuj wyobrazić sobie dzień pracy operatora i zadania, jakie musi wykonać. Staraj się podzielić swoimi spostrzeżeniami z innymi pracownikami, dzięki czemu będziecie mogli stworzyć rozbudowaną wizję funkcjonalności, które ma spełniać HMI.

Zidentyfikuj rzeczywiste zadania oraz ustal ich priorytety

 • Przygotuj spis zadań - nie przechodź do projektowania na komputerze zbyt szybko. Najpierw pracuj na szkicach z pomocą ołówka i kartki lub użyj białej tablicy, żeby spisać kluczowe zadania użytkowników. Zrób listę wszystkich zadań scenariusza dnia operatora i spisz wszystkie sytuacje, które mogą wystąpić, takie jak serwis, restart lub zmiana procedur.
 • Stwórz kategorie funkcjonalne - przyporządkuj zadania do grup funkcjonalnych nawiązując do tego, jak są używane i jak bardzo są do siebie podobne np. alarmy, komendy manualne, ustawienia.

Zbierz ważne, realne treści. Bądź konsekwentny w przekazie

 • Przedstawiaj dane w czytelny sposób Nie ignoruj kwestii złożoności. Dowiedz się, jak szczegółowy musi być interfejs i zanotuj, które elementy rzeczywistego procesu powinny być reprezentowane. Wartości nie powinny być zbyt długie, jeśli takie są - oznacza to, że należy zmienić jednostkę. Zawsze wyświetlaj istotne jednostki miary, żeby uniknąć błędów. Zrozum relacje pomiędzy danymi a akcjami i znajdź najlepsze obiekty do reprezentowania ich (tabele wykresy, diagramy).
 • Zadbaj o treści edytowalne.Postaw na klarowność komunikatów: Nie komunikuj w długi i nudny sposób. Pisz w języku użytkowników - operatorów.

Zbuduj strategię projektowania wizualizacji, uwzględniając urządzenia, na których będzie wyświetlona

 • Pracując z oprogramowaniem, pamiętaj o urządzeniach Pamiętaj, że interfejs nie zawsze będzie taki sam. Interfejs wizualizacji jest opracowywany i budowany do urządzenia, na którym ma być uruchomiony.
 • Projektuj na ustalonej siatce Gdy zdecydujesz się na konkretne urządzenia, będziesz mógłprzewidzieć, ile dostępnego miejsca będziesz miał do wykorzystania. Zbuduj siatkę z elementami ekranu, na którym będzie wyświetlana wizualizacja.
 • Wprowadź standardy Jeśli to możliwe, używaj standardów nawigacji i interakcji urządzenia, które wykorzystujesz. W ten sposób użytkownik będzie przyzwyczajony do pewnych standardowych sposobów użytkowania, a nauczenie się nowego interfejsu będzie łatwiejsze.Wielkości ekranów

Zbuduj hierarchię ekranów i ich elementów

 • Wprowadź nawigację Po utworzeniu grup funkcjonalnych zbuduj pasek nawigacyjny, który umożliwi ciągłą nawigację pomiędzy głównymi oknami.
 • Grupuj elementy w wizualizacji Elementy, które są logicznie połączone powinny być w jednej grupie na ekranie, natomiast takie elementy, które się różnią, powinny być oddzielone. Grupowanie może być realizowane poprzez pola lub przez oddzielenie przestrzenne od innych elementów.
 • Projektuj tak, aby operator mógł łatwo i szybko:
  • Sprawdzić aktualny stan procesu.
  • Uzyskać dostęp do głównych funkcji nawigacji.
  • Zmienić aktualnie realizowane zadanie na inne.
  • Powrócić do dowolnego ekranu lub przejść do następnego kroku.
  • Zalogować się i wylogować się.Nawigacja

W projektowaniu różnych ekranów staraj się zachować taki sam layout

 • Wyświetlaj informacje zwrotne Tak zaprojektuj wizualizację, aby operatorzy mogli mieć łatwy dostęp do informacji o zmianach stanu, błędach, niecodziennych działaniach i wyjątkach - użyj do tego celu wizualnych wskaźników i widocznych komunikatów.
 • Pozwól operatorom popełniać błędy Wyświetlaj komunikaty o popełnionym błędzie - w ten sposób dasz szansę operatorom na naukę. Pamiętaj o interakcjach między systemem SCADA, a operatorem.
 • Unikaj animacji Nie rozpraszaj operatorów bez potrzeby - unikaj świecących animacji, chyba że wystąpił krytyczny błąd. Elementy, które nie są takie same, nie powinny wyglądać tak samo.
 • Zadbaj o spójność Jeżeli aplikacja działa spójnie, użytkownik musi nauczyć się zasad tylko raz, zwiększając swoją efektywność za każdym razem w przyszłości.
 • Zwróć uwagę na prędkość działania

Zadbaj o wygląd wizualny (priorytetyzuj informacje i bądź konsekwentny w sposobie wprowadzania elementów wizualizacji)

 • Zachowaj ten sam layout Pracuj na ustalonej siatce, zachowaj ten sam layout okien. Wykorzystując możliwości ekranu dotykowego, korzystaj z największej przestrzeni ekranu jak to możliwe, projektuj elementy odpowiednio duże.
 • Zwróć uwagę na wygląd tekstu Wyświetlaj tylko niezbędne informacje. Ustal wysokości oraz szerokości dla tekstu, uwzględniając litery najbardziej wysunięte do góry (A), do dołu (y) oraz najszersze (W).
 • Wyrównanie pola: Pola do edycji tekstu powinny być wyrównane do lewej, natomiast odpowiednie etykiety elementów - wyrównane do prawej strony
 • Wyjustuj dane: Liczby całkowite powinny być wyrównane do prawej, liczby po przecinku i ciągi znaków - wyrównane do lewej.
 • Używaj ikon z umiarem Ogranicz użycie ikon do standardowych funkcji i opisz je tekstem. Stwórz bibliotekę standardowych elementów:
  • przycisków,
  • okien dialogowych,
  • siatek,
  • list,
  • menu,
  • przełączników,
  • tabel,
  • pól tekstowych.

Przykład rozwiązania dla procesu mieszania dwóch substancji ciekłych tj. wody i koncentratu o znanym stężeniu

Przedstawiony schemat przedstawia otrzymywanie roztworu o wyznaczonej wartości stężenia w wyniku mieszania koncentratu i wody. Proces ten przebiega w ściśle określonej temperaturze.Do reaktora jest podawany koncentratMieszaniePodgrzewanie do zadanej temperaturyPrzesył do zbiornika magazynowego

Do góry


 

Sposób przedstawiania alarmów

     
   

   Alarmy są ważnym elementem wizualizacji, który w czasie prac projektowych musi uwzględnić projektant. Przyjęło się stosowanie w wizualizacji trzech 3 stopni priorytetyzacji alarmów, którym przypisano różne kolory.
Sugerowane kolory przypisane priorytetom alarmów są następujące:

 • Priorytet 1: Kolor czerwony
 • Priorytet 2: Kolor żółty
 • Priorytet 3: Kolor pomarańczowy

   Każdy, kto kiedykolwiek miał okazję być świadkiem sytuacji alarmowej w zakładzie produkcyjnym, wie, jak bardzo liczy się wtedy czas oraz szybkość podejmowania (właściwych) decyzji). Dlatego alarmy są tak ważnym elementem wizualizacji, który muszą uwzględnić projektanci. Każda wartość wykorzystana w alarmach musi być przedstawiona jasno i spójnie. Aby to osiągnąć, projektant na samym początku prac nad wizualizacją (oraz alarmów) musi stosować się do 3 najważniejszych zasad:

 • Kolor alarmu na ekranie jest uzależniony od priorytetu alarmu. Każdy priorytet alarmu jest wyszczególniony i ma z góry przypisany kolor, który jest dla niego charakterystyczny i nie jest wykorzystywany nigdzie indziej w wizualizacji.
 • Niepotwierdzone alarmy powinny być odróżnione od zatwierdzonych. W ten sposób ułatwimy operatorom zwracanie uwagi na alarmy, na które muszą zareagować w pierwszej kolejności. Niezatwierdzony alarm może być wskazany przez np. migający wskaźnik.
 • Alarmy pojawiające się w tym samym czasie powinny się od siebie różnić. Jeśli nieprawidłowa wartość wywołała więcej niż jeden alarm, powinien zostać zaznaczony ten o najwyższym priorytecie.

PrzykładyDo reaktora jest podawany koncentratDo reaktora jest podawany koncentratDo reaktora jest podawany koncentrat

Do góry


 

Prezentacje

     
   

1. Komputery przemysłowe - przykłady i różnice pomiędzy komputerami biurowymi.
2. Jak dobrać komputer przemysłowy pod system SCADA.
3. Systemy wizualizacji procesów produkcyjnych.
4. Testy, kontrola oraz utrzymanie wizualizacji HMI/SCADA.
(https://iautomatyka.pl/kurs-projektanta-systemow-hmi-scada-cz-6-jak-przeprowadzic-testy-kontrole-i-utrzymanie-wizualizacji/).
5. Panele HMI - rodzaje.
6. Programowanie systemów SCADA.
7. Systemy SCADA i HMI.
8. Systemy sterowania i nadzoru w przemyśle na przykładzie stacji elektroenergetycznych.
9. Zastosowanie systemów SCADA do sterowania.
10. System zdalnego sterowania i nadzoru dyspozytorskiego typu SCADA.
11. System MES - ciągły monitoring produkcji i wydajności.
12. Rodzaje systemów MES.
13. Rozwiązania Przemysłu 4.0.

Do góry


 

 (C) 2011 - 2020 Wydział Przyrodniczo - Techniczny KPSW. All Rights Reserved