Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Tematy i zagadnienia - ćwiczenia projektowe

 • Temat 1  Pierwsze kroki z QGIS, menu, narzędzia. eksport i import, wtyczki, georeferencja »»» 
 • Temat 2  Internetowe systemy informacji przestrzennej »»» 
  • Zagadnienia: 1. Strona internetowa narzędziem do przedstawiania danych przestrzennych 2. Praktyczne przygotowanie danych na stronę z wykorzystaniem QGIS. 3. Kod strony.
 • Temat 3  Sposób tworzenia systemu informacji przestrzennej (SIP) »»» 
  • Zagadnienia: 1. Uaktywnienie wybranych fragmentów grafik na stronach internetowych, dodawanie informacji uzupełniających w postaci opisów.
 • Temat 4  Projekt - praktyczna praca z programem Quantum GIS - tworzenie SIP w postaci strony internetowej. »»» 
  • Zagadnienia: 1. Czynności do wykonania - gromadzenie informacji, tworzenie bazy danych, przygotowanie grafiki, zbudowanie strony internetowej, gdzie nosnikiem informacji będzie zdjęcie satelitarne.
 • Temat 5  Pierwsze kroki z oprogramowaniem InTouch, »»» 
  • Zagadnienia: 1. Składniki oprogramowania - program WindowMaker, program WindowViewer.
 • Temat 6  Podstawowe funkcje i narzędzia oprogramowania InTouch »»» 
 • Temat 7  Projektowanie przykładowej aplikacji wizualizacyjnej »»» 
 • Temat 8  Czynności projektanta systemów HMI/SCADA »»» 
 • Temat 9  Praktyczna praca z oprogramowaniem InTouch – tworzenie wizualizacji dla zdefiniowanego układu technologicznego zabezpieczającego system ogrzewania budynku »»» 
 • Materiał pomocniczy I  Poradnik korzystania z QGIS »»»