Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Tematy i zagadnienia - wykłady

 • Temat 1  Ogólna charakterystyka rodzajów informacji obrazowych »»» 
  • Zagadnienia: 1. Sposoby pozyskania, przetwarzania, interpretowania i wykorzystania informacji obrazowych. 2. Zastosowania
 • Temat 2  Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do oceny i kontroli produkcji oraz analizy zmian przestrzennych. »»» 
  • Zagadnienia: 1. Systemy wizyjne w inżynierii produkcji 2. Skanery laserowe - zastosowania przemysłowe 3. Skanery laserowe w zastosowaniu lidar 4. Inteligentne miasta
 • Temat 3  Systemy informacji przestrzennej (SIP) »»» 
  • Zagadnienia: 1. Zastosowania SIP w Polsce i na świecie – przegląd i prezentacja na podstawie literatury i Internetu. 2. Funkcje systemu 3. Budowanie Systemu Informacji Przestrzennej 4. Program QGIS 5. Przykłady zastosowań SIP zrealizowane w różnych oprogramowaniach (dostępnych w laboratorium).
 • Temat 4  Sposoby obrazowania informacji przestrzennej »»» 
  • Zagadnienia: 1. Mapa jako podstawowy element SIP 2. Źródła informacji 3. Program QGIS 4.Przykłady zastosowań
 • Temat 5  Teledetekcja i fotogrametria jako nauka i technologia pozyskania, przetwarzania i interpretowaniu informacji obrazowej o cechach i wymiarach geometrycznych obiektów środowiskowych. »»» 
 • Temat 6  Przetwarzanie i analiza obrazów w systemach przemysłowych. »»» 
  • Zagadnienia: 1. Struktura systemu nadzoru technicznego 2. Strategie utrzymania ruchu 3. Systemy SCADA - nowe technologie w utrzymaniu ruchu
 • Temat 7  Wizualizacje HMI/SCADA »»» 
  • Zagadnienia: 1. Efektywne projektowanie wizualizacji 2. Ogólne zasady projektowania wizualizacji w HMI/SCADA
 • Temat 8  Tradycyjne i nowoczesne praktyki tworzenia systemów obrazowania informacji z wykorzystaniem wizualizacji HMI/SCADA. »»» 
 • Temat 9  Dopasowanie specyfiki wizualizacji HMI/SCADA do celu procesu i oceny wydajności procesu »»» 
 • Temat 10  Sposoby przedstawiania elementów dynamicznych oraz alarmów w systemach obrazowania informacji na przykładzie wizualizacji HMI/SCADA »»» 
 • Temat 11  Testy, kontrola i utrzymanie systemów obrazowania informacji na przykładzie HMI/SCADA »»» 
 • Temat 12  Rozwój i przyszłość systemów obrazowania informacji w przedsiębiorstwach na przykładzie HMI/SCADA »»»