Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Tematy i zagadnienia

 • Temat 1  Pracownia chemiczna »»» 
  • Zagadnienia: 1. Zapoznanie z podstawami pracy ze sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi 2. Ważenie na wagach laboratoryjnych 3. Sporządzanie roztworów o zadanym stężeniu.
 • Temat 2  Chemiczne źródła prądu »»» 
 • home image
  • Zagadnienia: 1. Ogniwa pierwotne 2. Ogniwa wtórne 3. Ogniwa paliwowe.
 • Temat 3  Elektroliza »»» 
  • Zagadnienia: 1. Pojęcia podstawowe 2. Procesy elektrodowe 3. Wybrane technologie elektrochemiczne
 • Temat 4  Zjawisko korozji »»» 
  • Zagadnienia: 1. Korozja elektrochemiczna - mechanizm 2. Korozja chemiczna
 • Temat 5  Korozja - ochrona przed korozją »»» 
 • home image
  • Zagadnienia: 1. Ochrona katodowa 2. Ochrona przez pokrycie warstwą ochronną 3. Inhibitory korozji
 • Temat 6  Klasy związków nieorganicznych »»» 
  • Zagadnienia: 1. Chemia nieorganiczna 2. Podstawowe klasy - nazewnictwo związków nieorganicznych 3. Pierwiastki bloku s i p 4. Pierwiastki bloku d. 5. Pierwiastki bloku f
 • Temat 7  Natura związków organicznych »»» 
  • Zagadnienia: 1. Ogólna charakterystyka związków organicznych 2. Węglowodory alifatyczne 3. Węglowodory aromatyczne 4. Pochodne węglowodorów. 5. Typy reakcji związków organicznych
 • Temat 8  Źródła węglowodorów »»» 
 • home image
  • Zagadnienia: 1. Ropa naftowa 2. Gaz ziemny 3. Węgiel kamienny
 • Temat 9  Pochodne węglowodorów »»» 
  • Zagadnienia: 1. Alkohole, fenole 2. Aldehydy, ketony 3. Kwasy karboksylowe
 • Temat 10  Polimery »»» 
  • Zagadnienia: 1. Związki wielkocząsteczkowe 2. Tworzywa sztuczne polimeryzacyjne 3. Najważniejsze polimery
 • Temat 11  Tworzywa sztuczne polikondensacyjne i poliaddycyjne »»» 
  • Zagadnienia: 1. Reakcje polikondensacji i poliaddycji 2. Tworzywa polikondensacyjne i poliaddycyjne 3. Najważniejsze tworzywa polikondensacyjne
 • Temat 12  Zjawiska powierzchniowe »»» 
  • Zagadnienia: 1. Stany materii 2. Stan gazowy 3. Stan ciekły 4. Układy koloidalne