Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Tematy i zagadnienia

 • Temat 1 i 2  Zapoznanie z przedmiotem. Działy chemii »»» 
  • Zagadnienia: 1. Chemia ogólna 2. Chemia nieorganiczna 4. Chemia organiczna 5. Chemia fizyczna
 • Temat 3  Stechiometria, Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne »»» 
 • home image
  • Zagadnienia: 1. Masa atomowa i cząsteczkowa 2. Mol 3. Masa molowa 4. Prawo Avogadra 5. Prawo stosunków stałych 6. Wartościowość 7. Rodzaje wzorów chemicznych.
 • Temat 4  Kwantowa teoria budowy atomu »»» 
  • Zagadnienia: 1. Liczby kwantowe, 2. Orbitale, 3. Zasada rozbudowy powłok elektronowych, 4. Zakaz Pauliego, 5. Reguła Hunda.
 • Temat 5  Układ okresowy pierwiastków i prawo okresowości »»» 
  • Zagadnienia: 1. Prawo okresowości 2. Budowa współczesnego układu okresowego 3. Konfiguracje elektronowe pierwiastków a prawo okresowości 4. Okresowość cech fizycznych i chemicznych pierwiastków
 • Temat 6  Wiązania chemiczne »»» 
 • home image
  • Zagadnienia: 1. Istota i typy wiązań chemicznych 2. Wiązanie jonowe (elektrowalencyjne) - sieci jonowe 3. Wiązanie atomowe (kowalencyjne) 4. Wiązanie atomowe (kowalencyjne) spolaryzowane.
 • Temat 7  Kwantowa teoria wiązania chemicznego »»» 
  • Zagadnienia: 1. Orbitale w tworzeniu wiązań chemicznych, 2. Hybrydyzacja, 3. Kształty cząsteczek (teoria VSEPR).
 • Temat 8  Oddziaływania międzycząsteczkowe »»» 
  • Zagadnienia: 1. Siły van der Waalsa, 2. Wiązanie wodorowe, 3. Wiązanie metaliczne.
 • Temat 9  Związki kompleksowe »»» 
  • Zagadnienia: 1. Istota związków kompleksowych, 2. Metale przejściowe a zdolność do tworzenia kompleksów, 3. Struktury związków kompleksowych, 4. Przykłady związków kompleksowych
 • Temat 10  Elementy krystalochemii »»» 
  • Zagadnienia: 1. Struktury krystaliczne, 2. Kryształy jonowe, 3. Kryształy cząsteczkowe, 4. Kryształy kowalencyjne, 5. Kryształy metaliczne.
  home image
 • Temat 11  Typy reakcji chemicznych »»» 
  • Zagadnienia: 1. Utlenianie i redukcja, 2. Stopnie utlenienia, 3. Bilansowanie równań "Redox", 4. Reakcje strąceniowe
 • Temat 12  Termochemia »»» 
  • Zagadnienia: 1. Reakcje egzo- endotermiczne, 2. Entalpia przemiany chemicznej, 3. Pełny opis równania chemicznego.
 • Temat 13  Kinetyka chemiczna »»» 
  • Zagadnienia: 1. Szybkość przemiany chemicznej, 2. Czynniki decydujące o szybkości przemiany chemicznej
 • Temat 14  Równowaga chemiczna w fazie gazowej i ciekłej »»» 
  • Zagadnienia: 1. Odwracalność reakcji chemicznej, 2. Reguła przekory, 3. Wpływ zmian warunków na równowagi chemiczne
 • Temat 15  Równowagi w wodnych roztworach elektrolitów »»» 
  • Zagadnienia: 1. Dysocjacja elektrolitów, 2. Teorie kwasów i zasad, 3. Aktywność jonów w roztworach, 4. Skala pH, 5. Stopień dysocjacji, 6. Reakcje w roztworach