Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Projekt informatyczny/ogólnotechniczny

   W ramach przedmiotu Projekt informatyczny/ogólnotechniczny student/studenci mają za zadanie opracować projekt, którego temat jest podany w zadaniu dyplomowym, w części opisanej jako - Temat projektu przejściowego (pracy przejściowej).
   Projekt informatyczny/ogólnotechniczny powien mieć charakter projektowy, technologiczny lub oceny technicznej i powinien stanowić całościowe rozwiązanie, będące wstępem do zadania inżynierskiego, jakim jest napisanie pracy dyplomowej.
   Praca powinna opierać się o wykorzystanie znanych procedur obliczeniowych oraz metod rozwiązywania problemów inżynierskich i być wykonana w oparciu o obowiązujące normy, wytyczne, zalecenia projektowe oraz aktualną literaturę fachową.

Etapy realizacji projektu

 • Etap 1 - Wybór tematu projektu i tematu pracy dyplomowej. Opracowanie harmonogramu realizacji projektu i struktury (spisu treści) dokumentu. Podział zadań przy grupowym pisaniu projektu.
 • Etap 2 - Sformułowanie problemu. Zbieranie informacji. Sformułowanie koncepcji.
 • Etap 3 - Wykonanie projektu koncepcyjnego, Dobór możliwych technologii.
 • Etap 4 - Wykonanie projektu ogólnego - zdefiniowanie podstawowych parametrów stosowanych narzędzi.
 • Etap 5 - Wykonanie projektu szczegółowego.
 • Etap 6 - Opracowanie dokumentacji projektu (dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi, schematy, itp.)
 • Etap 7 - Testy lub konsultacje ze specjalistami w instytucjach lub firmach prowadzących działalność przemysłową, w których informatyka jest elementem zabezpieczenia ich działalności lub produkcji.
 • Etap 8 - Prace edycyjne, korekta opracowania.
 • Etap 9 - Zaliczenie projektu.

Obowiązujące terminy zaliczeń etapowych

 • Do 27.03.2020 r. - Etap 1
 • Do 10.04.2020 r. - Etap 2 i 3
 • Do 09.05.2020 r. - Etap 4
 • Do 23.05.2020 r. - Etap 5
 • Do 01.06.2020 r. - Etap 6
 • Do 09.06.2020 r. - Etap 7 i 8
 • Do 12.06.2020 r. - Etap 9

Dokumenty do projektu

 • Projekt informatyczny  Sylabus »»» 
 • Projekt ogólnotechniczny  Sylabus »»»