Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Tematy i zagadnienia - wykłady

 • Temat 1  Wprowadzenie w problematykę wykładu, przedstawienie celów, treści programowych i wykazu literatury. Formy zaliczenia. »»» 
 • Temat 2  Wprowadzenie do poligrafii. »»» 
  • Zagadnienia: 1. Terminologia poligraficzna 2. Techniki grafiki i poligrafii. 3. Wydawniczo-poligraficzny proces produkcyjny
 • Temat 3  Wytwory papiernicze. »»» 
  • Zagadnienia: 1. Wydawniczo-poligraficzny proces produkcyjny. 2. Przygotowanie plików do druku.
 • Temat 4  Skład i łamanie publikacji - systemy DTP »»» 
  • Zagadnienia: 1. Pojęcia ogólne stosowane w poligrafii 3. Podstawowe zasady składu i łamania tekstu 4. Zarządzanie kolorami.
 • Temat 5  Przebieg tworzenia publikacji drukowanej. »»» 
  • Zagadnienia: 1. Procesy przygotowalni poligraficznej. 2. Źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych. 3. Profile barwne w procesach składu i reprodukcji. 4. Techniki drukowania
 • Temat 6  Współczesne techniki druku, maszyny i urządzenia w drukarniach. Maszyny i urządzenia cyfrowe. »»» 
  • Zagadnienia: 1. Maszyny i urządzenia przygotowalni poligraficznej 2. Maszyny i urządzenia drukujące 3. Maszyny i urządzenia introligatorskie 4. Maszyny i urządzenia cyfrowe
 • Temat 7  Projektowanie książek i broszur. »»» 
  • Zagadnienia: 1. Kompozycja wydawnicza książki i broszury. 2. Przygotowanie materiałów wydawniczych. 3. Redakcja merytoryczna i techniczna. 4. Maszynopis wydawniczy. 5. Korekta merytoryczna, typograficzna i graficzna. 6. Skład i łamanie książek i broszur.
 • Temat 8  Praktyczne zapoznanie się z pracą drukarni »»» 
 • Temat 9  Teoria koloru w poligrafii. »»» 
 • Temat 10  Tworzenie dokumentu. Formatowanie tekstu »»» 
 • Temat 11  Tworzenie dokumentu, Projektowanie obiektów grafiki bitmapowej i wektorowej »»» 
 • Temat 12  Przygotowanie poligraficzne. »»» 
  • Zagadnienia: 1. Obróbka obrazu. Reprodukcja graficzna. 2. Techniki składania tekstu. 3. Procesy łączenia elementów tekstowych i graficznych. 4. Cyfrowy system przepływu prac w obrębie procesów poligraficznych. 5. Techniki komputerowe wspomagania procesów przygotowawczych.
 • Temat 13  Przygotowanie plików do druku. »»» 
  • Zagadnienia: 1. Współpraca z drukarnią (tworzenie makiety publikacji, tworzenie zapytania ofertowego i zamówienia druku).
 • Temat 14  Projektowanie publikacji elektronicznych. »»» 
  • Zagadnienia: 1. Klasyfikacja publikacji elektronicznych. 2. Charakterystyka publikacji elektronicznych. 3. Zasady przygotowania publikacji elektronicznych. 4. Skład i łamanie publikacji elektronicznych. 5. Parametry zapisu plików dla publikacji elektronicznych..