POWRÓT

SEMESTR I

Jak zrobić poprawną prezentację multimedialną - porady praktyczne


Spis treści rozdziału - tutaj kliknij

Wskazówki do stworzenia dobrej prezentacji
Powszechnie stosowane kreatory i szablony w tworzeniu prezentacji
Publikacja i pokaz
Ćwiczenia
Literatura


 

Wskazówki do stworzenia dobrej prezentacji

   


    Sposób zamieszczenia informacji oraz jej zawartości powinna spełniać następujące wymagania;

 • przed pokazem zasadniczej treści należy zaprojektować stronę tytułową z tytułem, streszczeniem oraz spisem treści,
 • projektując układ i zawartość prezentacji należy pamiętać, że ma ona spełniać jedynie rolę wspierającą przekaz werbalny,
 • zawartość merytoryczna prezentacji powinna być dostosowana do grupy odbiorców,
 • układ przekazywanych informacji musi być czytelny i logiczny,
 • błędy językowe są niedopuszczalne,
 • treść należy zapisywać w formie prostych zdań i haseł,
 • każda wyświetlana plansza powinna mieć swój tytuł,
 • pojedyńcze slajdy nie mogą być przeładowane treściami,
 • na każdym pojedyńczym slajdzie należy umieścić maksimum 5-6 linijek tekstu,
 • w każdym przypadku należy podać źródła informacji i bibliografie.

Uwagi dotyczące cech technicznych slajdów.

 • kolorystyka pojedyńczych slajdów powinna być jednolita, najlepiej w odcieniu pastelowym, gdzie podkreślone są tylko elementy szczególnie ważne,
 • sposób zmiany poszczególnych slajdów ma być taki sam dla całej prezentacji,
 • tytuły na planszach powinny być większe jak tekst,
 • format tekstu ma koncentrować uwagę odbiorcy, ale nie rozpraszać,
 • do napisania tekstu używaj prostej czcionki, bez ozdobników i dodatków,
 • zaleca się aby listy były punktowane i numerowane,
 • trójwymiarowa forma grafiki podkreśla szczegóły,
 • sposób umieszczenia elementów graficznych ma pomagać w zapamiętaniu przekazu,
 • schematy, wykresy, tabele są lepsze niż tekst,
 • animacje zaleca się stosować do objaśnienia przebiegu zjawisk (np. ćwiczenie laboratoryjne),
 • dźwięk należy stosować jedynie jako uzupełnienie,
 • efekty specjalne nie mogą stanowić celu samego w sobie, lepiej stosować ich mniej i w sposób przemyślany.

Do góry


 

Powszechnie stosowane kreatory i szablony w tworzeniu prezentacj. PowerPoint - wybrane opcje

   

    Pierwsze programy do tworzenia prezentacji powstały pod koniec lat 80-tych. Najbardziej znane i obecnie stoswane w środowisku Microsoft Windows to; Micosoft PowerPoint, Corel Presentations, Freelance Graphics i IBM Lotus Symphony Presentation, Harvard Graphics i Impress.
Zaletami wymienionego oprogramowania do tworzenia prezentacji są;

 • łatwość tworzenia i modyfikowania całego przekazu i poszczególnych slajdów,
 • możliwość uzupełniania tekstu obrazami i dźwiękiem,
 • możliwość wykorzystania do dystrybucji pokazów różnego rodzaju nośników informacji (płyty, pendrive), poczta email i sieć komputerowa.

    Najbardziej popularnym kreatorem do robienia prezentacji jest Microsoft PowerPoint, w którym znajdujemy zestawy różnych wzorców, bardzo pomocnych podczas przygotowywania prezentacji. Są one dostępne z różnych poziomów. Warto korzystać ze zdefiniowanych w programie wzorców, ponieważ gwarantuje to odpowiednią wielkość poszczególnych elementów oraz prawidłowy dobór proporcji. Wyboru wzorca należy wybrać przed rozpoczęciem opracowywania poszczególnych slajdów. Dzięki temu wszystkie slajdy dodane do prezentacji będą oparte na tym wzorcu slajdów i skojarzonych z nim układach.
W programie PowerPoint można wykonać następujące podstawowe operacje na slajdach;

 • wstawić nowy slajd, w tym slajd tytułowy,
 • wstawiać kolory, zmieniać tło i czcionkę,
 • dodawać, usuwać, kopiować i zmieniać kolejność slajdów,
 • tworzyć slajdy złożone, a w tym; dołączanie tabel, wykresów, grafiki, obiektów i schematów organizacyjnych do istniejącej prezentacji tworzenie notatek dla osoby prezentującej,
 • dodawać dźwięki i filmy,
 • tworzenie animacji,
 • drukowanie prezentacji i zapis w postaci strony html.

    Aby skorzystać z wzorców PowerPointa, należy po kliknięciu na kartę Plik, wybrać polecenie Nowy. Otwiera się nowe okno o nazwie Nowa prezentacja, w którym po lewej stronie wyświetlana jest lista dostępnych szablonów w programie oraz na stronie Micorosoft Office (rys.1).

Rys. 1 Okno PowerPointa - wybór szablonu

    Wybierając jedną z kategorii prezentacji, w części środkowej okna pokazywane są ich miniatury. Po wybraniu (zaznaczeniu) miniatury z prawej strony okna widoczny jest podgląd wybranej miniatury. Następnie klikając na Utwórz prezentacja przenoszona jest do okna w którym będziemy przygotowywać prezentację, składającą się z poszczególnych slajdów (rys. 2).

Rys. 2 Definiowanie układu slajdu

    Każdy utworzony slajd może być inaczej skonfigurowany, co możemy wykonać za pomocą przycisku Układ (rys.2), pamiętając przy tym, że wszystkie układy skojarzone z danym wzorcem slajdów zawierają ten sam motyw (schemat kolorów, czcionki i efekty.
Dodawanie slajdów - dodawanie nowego slajdu odbywa się poprzez kliknięcie w Narzędziach głównych przycisku Nowy slajd. Przycisk ten może być używany na dwa sposoby. Klikając na górną część przycisku spowodujemy natychmiastowe dodanie nowego slajdu poniżej slajdu zaznaczonego na karcie Slajdy. Dolna część przycisku pozwala nam zdefiniować układów dla danego slajdu. Po wybraniu układu zostanie wstawiony slajd z tym układem (rys.3).

Rys. 3 Dodawanie nowego slajdu

    Na tym samym rysunku znajdujemy obszar slajdu opisany jako Kliknij, aby dodać tekst, gdzie poniżej tekstu znajdujemy elementy graficzne, takie jak; wykresy, rysunki i pliki filmowe. Jest to informacja o tym, że w tym miejscu możemy wstawić; wykres, rysunek i plik filmowy.
Wstawianie grafik i innych elementów - może odbywać się na dwa sposoby. Pierwszy sposób dotyczy wstawiania obiektów typu clipart i obywa się ona poprzez kliknięcie ikony w symbolu zastępczym. Drugi sposób może odbywać z poziomu karty Wstawianie (rys. 4).

Rys. 4 Dodawanie obrazów i innych elementów

    Przy pierwszym sposobie klikając na ikonę Obiekt clipart, z prawej strony zostanie otwarte okienko zadań Clipart, gdzie wyświetlane są wszystkie obiekty klipart. Klikając na wybrany clipart, wstawiamy go na slajdzie. Z karty Wstawianie możemy wstawić interesujący nas obraz, poprzez kliknięcie ikony Obraz. Wstawiając obraz należy pamiętać, że obrazy, a szczególnie zdjęcia o dużej rozdzielczości, mogą znacznie powiększyć rozmiar prezentacji. Z tego powodu należy pamiętać o różnych sposobach zmniejszania rozmiaru takich obrazów.
Wstawiony obraz można dopasować, na przykład zmieniając jego rozmiar lub jasność albo przycinając go. Służy do tego obszar Narzędzia obrazów, dostępny po zaznaczeniu obrazu (rys. 5).

Rys. 5 Narzędzia obrazów

    Podczas tworzenia prezentacji warto pamiętać, że można do niej dodać dźwięk, na przykład muzykę lub narrację. Wstawianie dźwięku odbywa się z poziomu karty Wstawianie w grupie Klipy Multimedialne. W celu wstawienia dźwięku, klikamy na ikonę Dźwięk, znajdujemy folder zawierający plik dźwiękowy, który chcesz dodać, a następnie kliknij ten plik dwukrotnie. Na slajdzie mamy możliwość odsłuchania dźwięku, zaznaczając ikonę dźwięku (rys. 6).

Rys. 6 Wstawianie dźwięku

    Po zaznaczeniu ikony dźwięku udostępniane są Narzędzia dźwięku, w tym i odtwarzania.
Podobnie jak plik dźwiękowy, program PowerPoint umożliwia nam wstawienie filmu. Odbywa się to podobnie jak wstawienie pliku dźwiękowego.

Do góry


 

Publikacja i pokaz

   


     Pokaz gotowej prezentacji może odbywać się na ekranie komputera, przy użyciu rzutnika, może być transmitowany do przeglądarek ze strony WWW, zapisany w postaci filmu, dostosowany do obsługi przez prelegenta bądź samodzielnego oglądania. W każdym z tych przypadków warto ustawić nieco inne opcje. Parametry odtwarzania prezentacji wybiera się na karcie Pokaz slajdów. W sekcji Monitory ustawisz parametry wyświetlania. Rozwijając listę Rozdzielczość, możesz przekonwertować projekt do innej rozdzielczości. Funkcja ta przydaje się, gdy trzeba na przykład zmniejszyć objętość pliku. Jeżeli korzystasz z dwóch monitorów, zaznacz Użyj widoku prezentera. Dzięki temu na jednym ekranie widoczna będzie prezentacja, a na drugim - widok projektu wraz z informacjami dodatkowymi czy notatkami twórcy pokazu.

Rys. 7 Przygotowanie prezentacji

     Parametry narracji, rejestrację pokazu czy tempo odtwarzania ustawisz w sekcji Przygotowywanie. Możesz tu również ukryć niektóre karty. W tym celu zaznacz dany slajd i kliknij Ukryj slajd. Ponowne użycie tego przycisku odkrywa je. Wybierz przycisk Przygotuj pokaz slajdów i zaznacz typ pokazu. Jeżeli ma być obsługiwany przez prowadzącego, zaznacz Prezentowany przez prelegenta. Można także dostosować pokaz do samodzielnego oglądania. Optymalizacja do rozmiarów okna wymaga wybrania Przeglądany indywidualnie, do rozmiarów ekranu - Przeglądany, jako kiosk. Pokaz może być również zapisany bez narracji bądź bez animacji, zawierać tylko niektóre slajdy, być przełączany ręcznie bądź zgodnie z chronometrażem. W tym miejscu zdefiniujesz także kolor pióra i kolor wskaźnika laserowego (aby użyć wskaźnika, wciśnij w trakcie prezentacji klawisz Ctrl i lewy przycisk myszy).

Do góry


 

Ćwiczenia

   

Ćw. 6 - Zadania do samodzielnego wykonania

 • Zadanie 1. Samodzielnie wykonaj prezentację multimedialną na wybrany temat. Czas prezentacji 20 min. Prezentacja musi spełniać wymagania opisane we wskazówkach i zawierać elementy graficzne, dźwiękowe oraz tekstowe. Do wykonania prezentacji multimedialnej można wykorzystać jeden z wymienionych programów, tj. Micosoft PowerPoint, Corel Presentations, Freelance Graphics i IBM Lotus Symphony Presentation, Harvard Graphics i Impress lub inne po uzgodnieniu. Elementy do osadzenia na slajdach oraz kolorystyka własna.

Do góry


 

Prezentacje

   

Prezentacje

Do góry


 

Literatura

   
 • R. Jaworski - Multimedia i grafika komputerowa (2009),
 • T. Rudny - Multimedia i grafika komputerowa (2011)

Do góry


   

 

 (C) 2011 - 2017 Wydział Przyrodniczo - Techniczny KPSW. All Rights Reserved