POWRÓT

SEMESTR I

MULTIMEDIA


Spis treści rozdziału - tutaj kliknij

Multimedia - definicje, historia i tereźniejszość
Zastosowanie multimediów
Urządzenia multimedialne


 

Multimedia - definicje, historia i tereźniejszość

   


    Termin "multimedia" nie jest jednoznaczny i na przestrzeni ostatnich 50 lat miał różne znaczenia. Zmiany jakim podlegał były wynikiem postępu technicznego i poszukiwań nowych sposobów przekazu do człowieka różnego rodzaju obrazów. W początkowym okresie stosowania, termin "multimedia" określał połączenie światła z muzyką rockową. Były to lata 60-te XX-tego wieku, kiedy na rynku muzycznym pojawia się muzyka rock'n'rollowa. Są to lata, kiedy gitara elektryczna staje się instrumentem masowo stosowanym, a występy zespołów rockowych wspomagane są różnego rodzaju efektami świetlnymi. Jest to era takich zespołów rockowych jak; The Beatles, The Rolling Stones, The Animals i innych. Obecnie wykorzystanie mulimediów stało się powszechne i możemy je spotkać na każdym kroku. Współcześnie termin multimedia odnosi się do różnej kombinacji mediów elektronicznych składających się z filmu, obrazów, dźwięku i tekstu, a kombinacja zaawansowana umożliwiaja odbiór interaktywny. To z czym obecnie mamy do czynienia w Internecie odpowiada tej definicji.
    Multimedia to bardzo szybko i prężnie rozwijający się rynek, gdzie połączenie nowych rozwiązań informatycznych z elektroniką dostarcza nam nowoczesnych rozwiązań, które służą rozrywce, edukacji, reklamie, sztuce, inżynierii, medycynie, matematyce, biznesie, badaniom naukowym i celom biznesowym. Nowoczesne technologie, jakie pojawiły się w ciągu ostatnich lat, pozwalają nam połaczyć ze sobą tekst, dźwięk, obraz oraz film w jedną całość dając wrażenie rzeczywistości. Stało się to na tyle proste, że praktycznie każdy kto zna podstawy obsługi komputera i niektórych programów (graficzne, dźwiękowe i tekstowe) jest w stanie wykonać własną składankę multimedialną, gdzie może wystąpić połączenie wyświetlanego tekstu z dźwiękiem jakim może być muzyka, głos lektora czy też tło muzyczne. Elementami graficznymi mogą być; obrazy - podczas prezentacji, animacje poruszające się niewielkie obrazki, pliki wideo - całe filmy, elementy interaktywne - czyli takie, które umożliwiają wykonanie jakiejś czynności, na przykład coraz popularniejsze gry wideo, w które mają sprawiać wrażenie jakby gracz był w danym miejscu. Znawcy komputerów i tego wszystkiego, co jest z tego rodzaju sprzętem elektronicznym związane, doskonale wiedzą, że istnieje wielka różnorodność oprogramowania koniecznego do odtwarzania różnego rodzaju treści multimedialnych.

Co odróżnia współczesne multimedia od tych stosowanych w latach 60-tych? Różnice wynikają z;

 • współczesny przekaz multimedialny powszechnie wspomagany jest komputerem i informatyką, co było nie do pomyślenia w latach 60-tych XX wieku,
 • rodzaju rozwiązań technicznych stosowanych do odtwarzania różnego dźwięku, obrazu i tekstu. Obecnie powszechne zastosowanie ma technika cyfrowa,
 • wyglądu informacji na ekranie oraz szybkości zmian jej zawartości,
 • współczesne multimedia umożliwiają;
  • zastosowanie animacji, umieszczenie kilku obrazów - animacji obok siebie,
  • obróbkę (miksowanie) własnych sekwencji wideo,
  • obróbkę dźwięku - miksowanie, filtracja, synteza,
  • edycję ścieżki wideo i audio we własnych "produkcjach",
  • interaktywność oraz dobór indywidualnego tempa pracy.

Podstawowe cechy współczesnych multimediów to;

 • różnorodność przetwarzania informacji,
 • jednoczesna obecność różnych mediów,
 • możliwość współbieżnej prezentacji różnych form informacji (wzajemne przenikanie się różnych mediów),
 • interakcyjny dostęp do informacji.

Do góry


 

Zastosowanie multimediów

   


    Bez multimediów trudno sobie wyobrazić dzisiaj funkcjonowanie takich dziedzin życia jak; rozrywka, sztuka, edukacja, reklama, medycyna, biznes i badania naukowe. To właśnie multimedia odgrywają w nich znaczącą rolę i pozwalają osiągnąc efekty o jakich wcześniej nie marzyliśmy. A jeżeli jest zapotrzebowanie na multimedia to musi istnieć rynek multimediów wspomaganych specjalistyczną produkcją przemysłową. Przykładem jest przemysł produkcji rozrywkowej.
    I tak w przemyśle rozrywkowym, multimedia są używane podczas produkcji filmów w których wykorzystuje się efekty specjalne lub animacje (film Avatar). Gry multimedialne są popularną rozrywką, która dostępna jest na CD-ROM-ach bądź online. Również niektóre gry wideo wykorzystują elementy multimedialne.
Reklama to również fascynujące prezentacje, najczęściej graficzne, wykonane w taki sposób aby przyciągnąć uwagę odbiorców.
    Szczególnie duże znaczenie odgrywają multimedia w procesie uczenia się i nauczania, gdzie integrując media i multimedia można rozwiązywać różnorodne problemy związane z efektywnością procesu uczenia. Udowodniono, że zastosowanie technik multimedialnych w procesie nauczania pozwala zwiększyć stopien przyswojenia materiału, skuteczność nauczania oraz zrozumienie przekazywanych podczas zajęć treści. Cały proces uczenia się i nauczania wspomagany jest przez komputery multimedialne wyposażone w odpowiednie oprogramowanie i podłączone do Internetu, z którego uzyskują one informacje, podlegające następnie przetwarzaniu i przystosowaniu do celów nauczania i uczenia się. Komputery multimedialne mogą też współpracować z zewnętrznymi nośnikami informacji w formatach DVD, MP3, MP4, JPG, czy innymi, co umożliwia praktycznie skuteczne zastąpienie wszystkich dotychczasowych pomocy audiowizualnych stosowanych w procesie uczenia się i nauczania.
    Wielką rolę odgrywają multimedia w projektowaniu technicznym lub motoryzacyjnym z wykorzystaniem komputerowego wspomagania, noszącego nazwę CAD (ang. Computer Aided Design). Produktem takiego projektowania jest cyfrowa makieta pozwalająca na oglądanie modelu z różnych perspektyw, umożliwiająca wykrycie wadliwych elementów i wykonanie dalszych korekt zanim nastąpi etap produkcji.
    Bardzo często multimedia są wykorzystywane podczas indywidualnych wystąpień, podczas których słowo wspomagane jest rysunkiem, zdjęciem, dźwiękiem i obrazem, np. animacją czy filmem. Ma to miejsce podczas wykładów, referatów, obrony prac, ogłaszania komunikatów czy konferencji naukowych. Ten rodzaj wykorzystania multimediów nosi nazwę prezentacji multimedialnej. Najczęściej tak wykorzystane multimedia mogą być wstępem do dyskusji, samoistnym pokazem, czy materiałem poglądowym do zaprezentowania podczas konferencji naukowych.

Tworzenie prezentacji - narzędzia

 • Proste prezentacje typu "slide show" - min. z wykorzystaniem pakietu Microsoft Office- Power Point i tworzący pakiet OpenOffice.org- Impress;
 • Zaawansowane prezentacje autorskie, działające w postaci samodzielnych aplikacji - np. Adobe Director, Flash, Authorware;
 • Skomplikowane, zaawansowane, nietypowe prezentacje autorskie, wykorzystujące niestandardową obsługę akcji i interakcji - np. narzędzia programistyczne MS Visual C++ czy C++ Builder;
 • Prezentacje oparte na HTML-u - wykorzystując JavaScript, Flasha i HTML-5 możliwe jest stworzenie bardzo zaawansowanych prezentacji, które łatwo udostępnić w Internecie.

Do góry


 

Urządzenia multimedialne

   


     Jednym z najważniejszych urządzeń oferujących szerg funkcji multimedialnych jest komputer, który umożliwia słuchanie muzyki, oglądanie filmów i przeglądanie zdjęć. Komputer jako urządzenie może być wyposażony w następujące urządzenia multimedialne;

 • głośniki do odtwarzania muzyki,
 • napęd optyczny do odtwarzania dysków dźwiękowych i wideo,
 • mikrofon do nagrywania własnego dźwięku
 • kamera umożliwiająca nagrywanie i udostępnianie obrazu wideo,
 • oprogramowanie multimedialne, które umożliwia odtwarzanie i zarządzanie muzyką, filmami oraz obrazami,
 • przyciski multimedialne oraz skróty klawiaturowe, które zapewniają szybki dostęp do operacji na multimediach.

     Obecne istnieje silny trend i dążenie do coraz to większego wykorzystania w nauczaniu multimedialnych form prezentacji treści dydaktycznych. Poniżej wybrana grupa urządzeń multimedialnych, powszechnie stosowanych w procesie nauczania.

 • Projektory multimedialne - inaczej rzutniki, które przenoszą obraz ze stacjonarnego komputera, laptopa, magnetowidu, kamery, odtwarzacza DVD lub tunera satelitarnego na ekran. Ich zastosowanie w procesie nauczania, umożliwia prowadzącemu zajęcia wyświetlać filmy odtwarzane przez komputer lub przygotowane wcześniej komputerowe prezentacje. Współczesna technologia pozwala na wyświetlanie wysokiej rozdzielczości, co podnosi jakość i ostrość obrazu. Wykładowca może także połączyć się na bieżąco z Internetem i rozszerzać wiadomości, gdy zachodzi spontanicznie taka potrzeba.
 • Wizualizery - są urządzeniami, które przekazują zeskanowany obraz na ekran komputera, bądź na tablicę interaktywną. Aby ta czynność była możliwa do realizacji, głowicę wizualizera wyposaża sie w silne, punktowe źródło światła, kamerę cyfrową oraz pulpit. Oznacza to, że prowadzący zajęcia bez wcześniejszego skanowania i wgrywania do komputera może je wyświetlać za pomocą projektora. Często tego rodzaju urządzenia wyposaża się port USB, dzięki któremu można rejestrować na komputerze zeskanowany obraz. Pozwala to na elektroniczny zapis rejestrowanych i wyświetlanych slajdów, które w przyszłości można wykorzystać bez udziału wizualizera.
 • Tablice interaktywne - najbardziej zaawansowana forma rejestracji obrazu i transmisji wielkoformatowej. Łączy element zwykłej tablicy i projektora. Innymi słowy, to co jest napisane przez wykładowcę na tablicy, wyświetlane jest jednocześnie przez projektor na ekranie. Dodatkowa możliwość to sterowanie palcem lub długopisem. Urządzenia te wymagają odpowiedniego oprogramowania. Poza tym, ze względu na skomplikowany charakter, system wymaga uprzedniego przygotowania prowadzącego do jego obsługi.
 • Wideokonferencja - wspiera nauczanie i e-learning. Istotą jest technologia komunikacji internetowej, transmisja dźwięku i wizji między nadawcą a respondentem za pomocą sieci komputerowej. Umożliwia prowadzenie wykładu na odległość. Dodatkowo prowadzący ma możliwość wykorzystania wirtualnej tablicy, może też używać wirtualnego wskaźnika lub kredy. Tworzy to wirtualną salę wykładową, do której dostęp mają wcześniej zalogowani. Obecność kontroluje moderator sesji – prowadzący. Barierą przestaje być już sala wykładowa.

Do góry


   

 

 (C) 2011 - 2017 Wydział Przyrodniczo - Techniczny KPSW. All Rights Reserved