GŁÓWNA

TECHNIKI MULTIMEDIALNE

TREŚCI PROGRAMOWE


 

Temat 1  Multimedia - geneza, historia i teraźniejszość, Zastosowanie multimediów, Urządzenia multimedialne. »»» 

   

Zagadnienia:
1. Zapoznanie z przedmiotem 2. Multimedia - definicje, historia i tereźniejszość 3. Zastosowanie multimediów 4. Urządzenia multimedialne

   
 

Temat 2  Dźwięk cyfrowy w prezentacjach multimedialnych - teoria i zastosowania »»» 

   

Zagadnienia:
1. Sposoby zapisu dżwieku 2. Formaty plików audio - konwersja między formatami 3. Analiza plików dźwiękowych 4. Edycja plików dźwiękowych

   
 

Temat 3  Obraz cyfrowy w prezentacjach multimedialnych - teoria i zastosowania »»» 

   

Zagadnienia:
1. Grafika rastrowa i wektorowa - różnice 2. Modele kolorów i ich zastosowania 3. Parametry jakości obrazów rastrowych 4. Formaty plików graficznych 5. Ćwiczenia

   
 

Temat 4  Film cyfrowy w multimediach - teoria i zastosowania »»» 

   

Zagadnienia:
1. Formaty wideo 2. Przygotowanie do montażu filmu 3. Montaż filmu w Windows Mowie Marker 4. Ćwiczenia

   
 

Temat 5  Jak zrobić poprawną prezentację multimedialną - porady praktyczne»»» 

   

Zagadnienia:
1. Wskazówki do stworzenia dobrej prezentacj 2. Powszechnie stosowane kreatory i szablony w tworzeniu prezentacji 3. Publikacja i pokaz 4. Ćwiczenia

   

 (C) 2011 - 2017 Wydział Przyrodniczo - Techniczny KPWS. All Rights Reserved