POWRÓT

NAUKA O MATERIAŁACH

Proces wytwarzania produktów (Opracowano na podstawie C. Orłowski Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich.)


Spis treści rozdziału - tutaj kliknij

Proces wytwarzania produktów
Elementy systemu wytwarzania
Projektowanie

 

Proces wytwarzania produktów

   

   Proces przetwarzania surowców materiałowych w produkty zwany jest wytwarzaniem. Wytwarzanie polega na wykonywaniu produktów z surowców materiałowych w różnych procesach, przy użyciu różnych maszyn i w operacjach zorganizowanych zgodnie z dobrze opracowanym planem.
   Proces wytwarzania polega zatem na właściwym wykorzystaniu zasobów: materiałów, energii, kapitału i ludzi, a celem wytwarzania jest zaspokajanie potrzeb rynkowych klientów, zgodnie z opracowaną strategią przedsiębiorstwa lub organizacji zajmującej się zajmującej się wytwarzaniem wykorzystującej dostępne możliwości i urządzenia.

Do góry


 

Tworzywa sztuczne polimeryzacyjne

   

   Elementami systemu wytwarzania są:

  • System projektowania inżynierskiego.
  • System wytwarzania.
  • System zarządzania dostaw.
  • System zarządzania.

Do góry


 

Projektowanie

   

   Projektowanie jest procesem przekładania idei lub wymagań rynku na szczegółowe informacje umożliwiające wykonanie danego wyrobu. Każdy z etapów tego procesu wymaga decyzji dotyczących materiałów, z których ten wyrób ma być wykonany. Zastosowanie nowego materiału może być inspiracją do zaprojektowania nowego produktu lub powstanie nowego produktu wymaga stworzenia nowego materiału.
   Podział - tworzone projekty dzielimy na:

  • Projekt oryginalny.
  • Projekt adaptacyjny.

   Projekt oryginalny dotyczy wyrobu, który ma funkcjonować według jakiejś nowej zasady. Tworzenie nowych materiałów o unikatowych właściwościach przyczynia się do tworzenia oryginalnych projektów (krzem wysokiej czystości >>> powstanie tranzystora, szkła wysokiej czystości >>> wykonanie światłowodów, materiały magnetyczne o dużej koercji >>> miniaturowe słuchawki, nadstopy (stopy żaroodporne i żaro wytrzymałe) >>> turbiny gazowe).
   Projekt adaptacyjny (rozwojowy) jest projektem, w którym dąży się do istotnej poprawy właściwości użytkowych przez stosowne przeprojektowanie działającego dotąd urządzenia. Skala produkcji tego rodzaju urządzeń i przyrządów jest bardzo duża i cechuje ją duża konkurencyjność stąd sposób wykorzystania nowych materiałów w ulepszanych wyrobach determinuje często rynkowe sukcesy lub klęski producentów.

Do góry


   

 

 (C) 2010 - 2019 Wydział Przyrodniczo - Techniczny KPSW. All Rights Reserved