Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Nauka o materiałach - wykłady

 • Temat 1  Proces wytwarzania produktów »»» 
  • Zagadnienia: 1. Projektowanie konstrukcyjne, materiałowe i technologiczne jako elementy procesu wytwarzania. 2. Projektowanie inżynierskie. 3. Etapy projektowania inżynierskiego. 4. Czynniki decydujące o doborze materiałów inżynierskich.
 • Temat 2  Projektowanie inżynierskie »»» 
  • Zagadnienia: 1. Etapy projektowania inżynierskiego 2. Czynniki decydujące o doborze materiałów inżynierskich.
 • Temat 3  Podstawy doboru materiałów inżynierskich »»» 
  • Zagadnienia: 1. Modele projektowania materiałowego 2. Wykresy Ashby’ego 3. Metodyka doboru materiałów inżynierskich z wykorzystaniem wykresów Ashby’ego »»» 
 • Temat 4  Istota i klasyfikacja programów wspomagania inżynierskiego »»» 
 • home image
  • Zagadnienia: 1. Projektowanie inżynierskie
 • Temat 5  Wspomaganie projektowania materiałowego »»» 
  • Zagadnienia: 1. Klasyfikacja systemów CAMD 2. Przykłady systemów CAMD 3. Ocena funkcjonalna i użytkowa systemów CAMD
 • Temat 6  Systemy informatyczne wspomagające prace inżynierskie »»» 
  • Zagadnienia: 1. Systemy CAD
 • Temat 7  Systemy informatyczne wspomagające prace inżynierskie »»» 
  • Zagadnienia: 1. Systemy CAM
 • Temat 8  Tendencje rozwojowe systemów wspomagania prac inżynierskich »»» 
  • Zagadnienia: 1. Systemy wizualizacji i sterowania

Wykaz tematów i projektów do zaliczenia.

 • Temat 1  Dobór materiałów inżynierskich »»» 
  • Zagadnienia: 1. Wprowadzenie 2. Wielkości charakteryzujące materiał 3. Wykresy Ashby’ego i tabele wybranych własciwości materiałów.
 • Temat 2  Ćwiczenie projektowe. »»» 
  • Zagadnienia: 1. Sposób realizacji projektu. 2. Dokumenty do rozliczenia projektu.
 • Temat 3  Praktyczny dobór materiałów inżynierskich z wykorzystaniem wykresów Ashby’ego. »»» 
  • Zagadnienia: 1. Zasady określania kryteriów do wyboru materiałów 2. Wskaźniki funkcjonalności
 • Temat 4  Praktyczny dobór materiałów konstrukcyjnych dla rozciąganego pręta. »»» 
  • Zagadnienia: 1. Ćwiczenie projektowe - praktyczny dobór materiałów konstrukcyjnych dla rozciąganego pręta.
 • Temat 5  Praktyczny dobór materiałów konstrukcyjnych dla zginanego pręta. »»» 
  • Zagadnienia: 1. Ćwiczenie projektowe - praktyczny dobór materiałów konstrukcyjnych dla zginanego pręta.
 • Temat 6  Praktyczny dobór materiałów konstrukcyjnych dla elementów obciążonych pionowo. Praktyczne ćwiczenie - materiał na nogi stołu. »»» 
  • Zagadnienia: 1. Ćwiczenie projektowe - praktyczny dobór materiałów konstrukcyjnych na nogi stołu.
 • Temat 7  Praktyczny dobór materiałów konstrukcyjnych na lekkie i wytrzymałe konstrukcje. Praktyczne ćwiczenie – materiał na sprężynę. »»» 
  • Zagadnienia: 1. Ćwiczenie projektowe - praktyczny dobór materiałów konstrukcyjnych na sprężynę.
 • Temat 8  Praktyczny dobór materiałów konstrukcyjnych z uwzględnieniem kosztów i wytrzymałości. »»» 
  • Zagadnienia: 1. Ćwiczenie projektowe - praktyczny dobór materiałów konstrukcyjnych na sprężynę 2. Praktyczny dobór materiałów na opryskiwacz rolniczy.
 • Temat 9  Rysunek złożeniowy urządzenia. Rysunki wykonawcze wybranych elementów urządzenia. »»» 
 • Temat 10  Praktyczna realizacja indywidualnego projektu + dokumentacja projektu. »»» 

Zadania, materiały pomocnicze, streszczenia

 • Nauka o materiałach II - prezentacje »»» 

Wykresy Ashby’ego, pozyskane ze strony https://grantadesign.com/education/students/charts/

 • Rysunek 1. Moduł Younga a gęstości. Rodzina materiałów. »»» 
 • Rysunek 2. Moduł Younga a gęstość. »»» 
 • Rysunek 3. Wytrzymałość a gęstość. »»» 
 • Rysunek 4. Wytrzymałość a względny koszt na jednostkę objętości. »»» 
 • Rysunek 5. Rozszerzalność termiczna a przewodność cieplna. »»» 
 • Rysunek 6. Moduł Younga a energiochłonność. »»» 
 • Rysunek 7. Moduł Younga a wytrzymałość. »»» 

Tablice - Moduły Younga, gęstości materiałów

 • Tabela podstawowych własności materiałów - moduł Younga, gęstości dla wybranych materiałów »»» 
 • Tablica dopuszczalnych naprężeń »»» 
 • Tablica dopuszczalnych naprężeń dla tworzyw sztucznych »»» 
 • Darmowy serwis baz danych właściwości materiałów www.matweb.com »»»