Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Nauka o materiałach - tematy i zagadnienia

 • Temat 1  Materia i jej składniki »»» 
  • Zagadnienia: 1. Strukturalne składniki atomów 2. Wiązania między atomami 4. Rodzaje wiązań
 • Temat 2  Grupy materiałów inżynierskich »»» 
  • Zagadnienia: 1. Metale i ich stopy. 2. Polimery. 3. Materiały ceramiczne. 4. Materiały kompozytowe
 • Temat 3  Materiały inżynierskie w praktycznym zastosowaniu »»» 
  • Zagadnienia: 1. Znaczenie materiałów inżynierskich 2. Podstawy doboru materiałów na produkty i ich elementy 3. Tendencje rozwojowe nauki o materiałach
 • Temat 4  Krystaliczne struktury metali »»» 
 • home image
  • Zagadnienia: 1. Sieci krystaliczne. 2. Kierunki i płaszczyzny w sieciach krystalicznych. 3. Wady struktury krystalicznej
 • Temat 5  Stopy metali i fazy »»» 
  • Zagadnienia: 1. Ogólne wiadomości o stopach 2. Roztwory stałe 3. Fazy międzymetaliczne 4. Mieszaniny faz
 • Temat 6  Wykresy równowagi fazowej »»» 
  • Zagadnienia: 1. Reguła faz. 2. Dwuskładnikowe i trójskładnikowe układy równowagi fazowej
 • Temat 7  Układ równowagi fazowej żelazo – węgiel »»» 
  • Zagadnienia: 1. Charakterystyka żelaza 2. Odmiany alotropowe żelaza 3. Wykres równowagi układu żelazo - węgiel 4. Ogólna klasyfikacja stopów żelaza z węglem
 • Temat 8  Technologie kształtowania struktury metali i stopów metali »»» 
  • Zagadnienia: 1. Krystalizacja 2. Obróbka plastyczna 3. Obróbka cieplna 4. Obróbka cieplna stali