Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Nauka o materiałach - wykłady

 • Temat 1  Materia i jej składniki »»» 
  • Zagadnienia: 1. Strukturalne składniki atomów 2. Wiązania między atomami 4. Rodzaje wiązań
 • Temat 2  Grupy materiałów inżynierskich »»» 
  • Zagadnienia: 1. Metale i ich stopy. 2. Polimery. 3. Materiały ceramiczne. 4. Materiały kompozytowe
 • Temat 3  Materiały inżynierskie w praktycznym zastosowaniu »»» 
  • Zagadnienia: 1. Znaczenie materiałów inżynierskich 2. Podstawy doboru materiałów na produkty i ich elementy 3. Tendencje rozwojowe nauki o materiałach
 • Temat 4  Krystaliczne struktury metali »»» 
 • home image
  • Zagadnienia: 1. Sieci krystaliczne. 2. Kierunki i płaszczyzny w sieciach krystalicznych. 3. Wady struktury krystalicznej
 • Temat 5  Stopy metali i fazy »»» 
  • Zagadnienia: 1. Ogólne wiadomości o stopach 2. Roztwory stałe 3. Fazy międzymetaliczne 4. Mieszaniny faz
 • Temat 6  Wykresy równowagi fazowej »»» 
  • Zagadnienia: 1. Reguła faz. 2. Dwuskładnikowe i trójskładnikowe układy równowagi fazowej
 • Temat 7  Układ równowagi fazowej żelazo – węgiel »»» 
  • Zagadnienia: 1. Charakterystyka żelaza 2. Odmiany alotropowe żelaza 3. Wykres równowagi układu żelazo - węgiel 4. Ogólna klasyfikacja stopów żelaza z węglem
 • Temat 8  Technologie kształtowania struktury metali i stopów metali »»» 
  • Zagadnienia: 1. Krystalizacja 2. Obróbka plastyczna 3. Obróbka cieplna 4. Obróbka cieplna stali
 • Temat 9  Badanie własności mechanicznych materiałów inżynierskich »»» 
  • Zagadnienia: 1. Rozciąganie 2. Udarność 3. Twardość, Naprężenie
 • Temat 10  Zmęczenie materiałów inżynierskich »»» 
  • Zagadnienia: 1. Wstęp 2. Miejsca występowania zjawiska zmęczenia i jego efekty 3. Badanie procesu zmęczenia materiałów inżynierskich 4. Wybrane przykłady współczesnych badań zmęczeniowych
 • Temat 11  Zjawisko korozji »»» 
  • Zagadnienia: 1. Korozja elektrochemiczna - mechanizm 2. Korozja chemiczna

Nauka o materiałach - laboratorium

 • Temat 1  Własności mechaniczne materiałów technicznych – wiadomości podstawowe, klasyfikacja badań własności mechanicznych. Podział studentów na podgrupy laboratoryjne. »»» 
 • Temat 2  Statyczna próba rozciągania, próbki do prób rozciągania, wykresy naprężeń rzeczywistych i nominalnych, wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie, rzeczywistej granicy plastyczności, umownej granicy plastyczności »»» 
 • Temat 3  Badanie twardości wybranych materiałów technicznych – charakterystyka i warunki próby Rockwella »»» 
 • Temat 4  Badanie udarności materiałów technicznych za pomocą młota Charpy’ego – analiza charakteru przełomu »»» 
 • Temat 5  Analiza struktur metali – badania mikroskopowe próbek w stanie trawionym, metalografia ilościowa »»» 
 • Temat 6  Wyznaczenie własności mechanicznych materiałów metodami tensometrii oporowej – pomiary odkształceń względnych z wykorzystaniem mostka tensometrycznego i wzmacniacza SPIDER 8, wyznaczanie modułu Kirchoffa skręcanej rury »»» 
 • Temat 7  Metody nieniszczące – ultradźwiękowe badania niejednorodności materiałowych (nieciągłości, rozwarstwienia, pęknięcia) za pomocą defektoskopu DiO 562 »»» 
 • Druk sprawozdania  Tutaj do pobrania »»» 
 • Wykres żelazo-wegiel  Tutaj do pobrania »»»