GŁÓWNA

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

CHEMIA, NAUKA O MATERIAŁACH


Spis treści rozdziału - tutaj kliknij

Chemia
Nauka o materiałach

 

CHEMIA

Wykład

   

Literatura podstawowa:
1. Lee. J.D., Zwięzła chemia nieorganiczna. PWN Warszawa 1994 (sygn. 5018 - 5019).
2. Whittaker A.G., Mount A.R., Heal M.R., Krótkie wykłady - chemia fizyczna., PWN, Warszawa 2003.
3. Mastalerz P., Chemia organiczna. Wydawnictwo Chemiczne Wrocław 2000 (sygn. 60591 - 60592; 59318).
Literatura uzupełniająca:
1. L. Jones, P. Atkins. Chemia ogólna 2004 r.

   
 

Ćwiczenia

   

Literatura podstawowa
1. W. Ufnalski. Podstawy obliczeń chemicznych, 1999 r. 2 Całus H., Podstawy obliczeń chemicznych. PWN, Warszawa 1987.
3 Jabłoński A., Palewski T., Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej. Oficyna Wydawnicza Pwr, Wrocław 1979.
Literatura uzupełniająca: 1. Demichowicz-Pigoniowa J., Obliczenia fizykochemiczne. Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 1997.

   
 

Laboratorium

   

Literatura podstawowa:
1. Maciej Jarosz, Elżbieta Malinowska. Pracownia chemiczna/ Instrumentalna 1999 2. Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN, Warszawa 2004.
3. Lipiec T., Szmal Z., Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej. PZWL, Warszawa 1996.
Literatura uzupełniająca:
1. Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna. PWN, Warszawa 2009.

   

NAUKA O MATERIAŁACH


 

Wykład

   

Literatura podstawowa:
1. Dobrzański L. A.: Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. WNT, Warszawa 2006
2. Blicharski M.: Inżynieria materiałowa. Stal. WNT, Warszawa 2006
3. Ashby M. F., Jones D. R. H.: Materiały inżynierskie. Cz. 1 i 2. WNT, Warszawa 1997.
Literatura uzupełniająca:
1. Dobrzański L. A.: Metalowe materiały inżynierskie. WNT, Warszawa 2006
2. Przybyłowicz K.: Metaloznawstwo. WNT, Warszawa 1996
3. Rudnik S.: Metaloznawstwo, WNT, Warszawa 1998
4. Przybyłowicz K., Przybyłowicz J.: Materiałoznawstwo w pytaniach i odpowiedziach. WNT, Warszawa 2004

   

 (C) 2010 - 2018 Wydział Przyrodniczo - Techniczny KPWS. All Rights Reserved