GŁÓWNA

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

CHEMIA


 

Wykład

   

Literatura podstawowa:
1. Lee. J.D., Zwięzła chemia nieorganiczna. PWN Warszawa 1994 (sygn. 5018 - 5019).
2. Whittaker A.G., Mount A.R., Heal M.R., Krótkie wykłady - chemia fizyczna., PWN, Warszawa 2003.
3. Mastalerz P., Chemia organiczna. Wydawnictwo Chemiczne Wrocław 2000 (sygn. 60591 - 60592; 59318).
Literatura uzupełniająca:
1. L. Jones, P. Atkins. Chemia ogólna 2004 r.

   
 

Ćwiczenia

   

Literatura podstawowa
1. W. Ufnalski. Podstawy obliczeń chemicznych, 1999 r. 2 Całus H., Podstawy obliczeń chemicznych. PWN, Warszawa 1987.
3 Jabłoński A., Palewski T., Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej. Oficyna Wydawnicza Pwr, Wrocław 1979.
Literatura uzupełniająca: 1. Demichowicz-Pigoniowa J., Obliczenia fizykochemiczne. Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 1997.

   
 

Laboratorium

   

Literatura podstawowa:
1. Maciej Jarosz, Elżbieta Malinowska. Pracownia chemiczna/ Instrumentalna 1999 2. Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN, Warszawa 2004.
3. Lipiec T., Szmal Z., Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej. PZWL, Warszawa 1996.
Literatura uzupełniająca:
1. Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna. PWN, Warszawa 2009.

   

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM/EKOLOGIA


 

Wykład

   

Literatura podstawowa:
1. Roman Zarzycki, Mirosław Imbierowicz, Marek Stelmachowski. Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska
2 Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok 2005.
3 Poskrobko B. (red.), Zarządzanie środowiskiem, Wydawnictwo Politechnika Białostocka, Białystok 2003.
Literatura uzupełniająca:
1. Borys T. (red.) Zarządzanie zrównoważonym rozwojem Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok , 2003.
2. Pawlczyk-Szpilowa M., Biologia i ekologia, Oficyna Wydawnicza. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
3. Zarzycki R. et al., Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska, WNT, Warszawa 2007.

   

 (C) 2010 - 2012 Wydział Przyrodniczo - Techniczny KPWS. All Rights Reserved