Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Tematy i zagadnienia

 • Laboratorium 1  Podstawy techniki laboratoryjnej - ważenie, sporządzanie roztworów, miareczkowanie
  • Zakres wiedzy: Roztwory, Stężenia roztworów, Przeliczanie stężeń, Techniki ważenia, Reakcje zobojętnienia, Miareczkowanie (alkacymetria) »»» 
  • Instrukcja do ćwiczenia 1 »»» 
  • Dane do obliczenia objętości roztworu wyjściowego - ćwiczenie 1 »»» 
  • Sprawozdanie z ćwiczenia 1 - wzór pdf »»» 
  • Sprawozdanie z ćwiczenia 1 - wzór doc »»» 
  home image
 • Laboratorium 2  Elementy analizy technicznej - oznaczanie twardości wody
  • Zakres wiedzy: Twardość wody, Zmiękczanie wody, Oznaczanie twardości »»» 
  • Instrukcja do ćwiczenia 2 »»» 
  • Sprawozdanie z ćwiczenia 2 - wzór pdf »»» 
  • Sprawozdanie z ćwiczenia 2 - wzór doc »»» 
 • Laboratorium 3  Wpływ środowiska reakcji na przebieg reakcji utleniania i redukcji.
  • Zakres wiedzy: Utlenianie i redukcja, Stopień utlenienia, Bilansowanie równań utleniania i redukcji »»» 
  • Instrukcja do ćwiczenia 3 »»» 
  • Sprawozdanie z ćwiczenia 3 - wzór pdf »»» 
  • Sprawozdanie z ćwiczenia 3 - wzór doc »»» 
  home image
 • Laboratorium 4  Elementy analizy ilościowej - analiza kolorymetryczna.
  • Zakres wiedzy: Prawo lamberta-Beera, Aparatura, Techniki spektrometryczne »»» 
  • Instrukcja do ćwiczenia 4 »»» 
  • Sprawozdanie z ćwiczenia 4 - wzór pdf »»» 
  • Sprawozdanie z ćwiczenia 4 - wzór doc »»» 
 • Laboratorium 5  Wpływ innych metali na szybkość korozji żelaza
  • Zakres wiedzy: Reakcje utleniania-redukcji, korozja elektrochemiczna, korozja chemiczna, ochrona przed korozją »»» 
  • Instrukcja do ćwiczenia 5 »»» 
  • Sprawozdanie z ćwiczenia 5 - wzór pdf »»» 
  • Sprawozdanie z ćwiczenia 5 - wzór doc »»» 
 • Laboratorium 6  Wykorzystanie aparatury pomiarowej. Pehametr. Wyznaczanie stałej dysocjacji dla kwasu octowego
  • Zakres wiedzy: Dysocjacja elektrolityczna, Aktywność jonów w roztworach. Skala pH »»» 
  • Instrukcja do ćwiczenia 6 »»» 
  • Sprawozdanie z ćwiczenia 6 - wzór pdf »»» 
  • Sprawozdanie z ćwiczenia 6 - wzór doc »»»