GŁÓWNA

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM - SEMESTR II

TREŚCI PROGRAMOWE


 

Temat 1.  Wprowadzenie do tematyki ochrony środowiska na podstawie omówienia literatury - »»» 

   

Zagadnienia:
1. Dylematy XXI w. 2. Składniki środowiska (powietrze, woda, gleba) 3. Zanieczyszczenia 4. Odpady

   
 

Temat 2.  Kalendarium trzech ostatnich dekad formowania się ruchu na rzecz środowiska »»» 

   

Zagadnienia:
1. Zagrożenia 2. Światowe wydarzenia stymulujące działania na rzecz ochrony środowiska 3. Krajowe wydarzenia na rzecz ochrony środowiska 4. Organizacje ekologiczne

   
 

Temat 3.  Definicje dotyczące ekosystemu - strategie zrównoważonego rozwoju globalnego»»» 

   

Zagadnienia:
1. Ekologia, przyroda, sozologia, ochrona środowiska - definicje 2. Ekosystem 3. Strategie zrównoważonego rozwoju globalnego 

   
 

Temat 4.  Spełnienie potrzeb populacji ludzkiej, a globalne zasoby środowiska - przemysł, infrastruktura a środowisko »»» 

   

Zagadnienia:
1. Podział zasobów środowiska 2. Ogólna charakterystyka wybranych składników środowiska 3. Kryzys energetyczny 4. Ślad ekologiczny 

   
 

Temat 5.  Rolnictwo ekologiczne, lasy i obszary chronione»»» 

   

Zagadnienia:
1. Rolnictwo ekologiczne - akty prawne 2. Kryteria produkcji ekologicznej 3. Rolnictwo ekologiczne w Polsce 4. Lasy i obszary chronione 5. Obszary chronione w Polsce 

   
 

Temat 6.  Atmosfera - tło naturalne i jego przekształcenia oraz możliwości ich ograniczenia»»» 

   

Zagadnienia:
1. Atmosfera - części składowe 2. Zanieczyszczenia atmosfery 3. Jakość powietrza na Dolnym Śląsku 
Kolokwium 1 »»» 

   
 

Temat 7.  Hydrosfera - tło naturalne i jego przekształcenia oraz możliwości ich ograniczenia »»» 

   

Zagadnienia:
1. Woda i jej właściwości 2. Woda w przyrodzie 3. Zanieczyszczenia wód 4. Jakość wód na Dolnym Śląsku

   
 

Temat 8.  Litosfera - ochrona wód gruntowych, gleb i powierzchni»»» 

   

Zagadnienia:
1. Litosfera - definicja, 2. Gleby, 3. Zanieczyszczenia litosfery, 4. Jakość gleb na Dolnym Śląsku (raport WIOŚ za 2008 r.)

   
 

Temat 9.  Zintegrowane zarządzanie środowiskiem - definicje, modele, systemy ISO i inne»»» 

   

Zagadnienia:
1. Rys historyczny 2. Strategia zrównoważonego rozwoju 3. Zintegrowane systemy zarządzania 

   
 

Temat 10.  "Czysta energia" - klucz do rozwiązania globalnych problemów ekosystemu »»» 

   

Zagadnienia:
1. Strategie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska 2. Czysta produkcja 3. Odnawialne źródła energii - czysta energia 4. Uwarunkowania wynikające z członkowstewa w UE

   
 

Temat 11.  Systemy zarządzania ISO »»» 

   

Zagadnienia:
1. Strategie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska 2. Standardy ISO serii 14000 3. Wdrażanie normy ISO 14001 4. Proces certyfikacji

   
 

Temat 12.  Podstawy prawne ochrony środowiska»»» 

   

Zagadnienia:
1. Regulacje prawne 2. Ochrona środowiska 3. Dostęp do informacji 4. Pozostałe akty prawne

   
 

Temat 13.  System administracyjny zarządzania środowiskiem »»» 

   

Zagadnienia:
1. Stanowienie prawa i ustawy 2. Instytucje ochrony środowiska 3. Organy doradcze 4. Organizacje i instytucje związane z ochroną środowiska

   
 

Temat 14.  Sektor naukowy »»» 

   

Zagadnienia:
1.  

   
 

Temat 15.  Sektor społeczny (NGOs)»»» 

   

Zagadnienia:
1.  

 (C) 2018 Wydział Przyrodniczo-Techniczny KPSW. All Rights Reserved