GŁÓWNA

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

TREŚCI PROGRAMOWE


 

Temat 1  Ochrona własności intelektualnej »»» 

   

Zagadnienia:
1. Pojęcie własności intelektualnej 2. Historyczne wykształcanie się praw ochronnych 3. Przedmiot ochrony prawa własności intelektualnej 4. Instytucje chroniące własność intelektualną.

   
 

Temat 2  Ochrona praw twórcy»»» 

   

Zagadnienia:
1. Prawo autorskie 2. Ustawodawstwo dotyczące prawa autorskiego 3. Przedmioty prawa autorskiego 4. Naruszenie prawa do autorstwa - plagiat 5. Rodzaje plagiatu

   
 

Temat 3  Konwencja Berneńska »»» 

   

Zagadnienia:
1. Ochrona zarówno praw osobistych, jak i majątkowych 2. Ustawa o ochronie danych osobowych.

   
 

Temat 4  Prawo własności przemysłowej »»» 

   

Zagadnienia:
1. Wynalazek, wzór użytkowy 2. Patent 3. Ochrona patentowa 4. Przedmiot ochrony patentowej 5. Wzory użytkowe

   
   

 (C) 2011 - 2015 Wydział Przyrodniczo - Techniczny KPWS. All Rights Reserved