POWRÓT

SEMESTR IV

Proces projektowania.Tworzenie widoków rozstrzelonych i prezentacji. OPracowano na podstawie A. Jaskulski Atodesk Inventor, Professional 2018pl/2018+/Fusion 360


Spis treści rozdziału - tutaj kliknij

Proces projektowania - Tworzenie widoków rozstrzelonych i prezentacji
Ćwiczenia


 

Proces projektowania - Tworzenie widoków rozstrzelonych i prezentacji

   

   Tworzenie dokumentacji technicznej, związane nierozerwalnie z procesem projektowania, dzięki rozwojowi programów grafiki inżynierskiej coraz silniej związane jest z modelowaniem trójwymiarowym (3D). Modelowanie takie pozwala uzyskać rzeczywisty (lub bardzo zbliżony do rzeczywistego) obraz projektowa-nych elementów maszyn oraz składających się z nich zespołów. Pozwala to bardzo często na uniknięcie wielu trudności, na jakie natrafiał projektant podczas projektowania metodami klasycznymi, korzystając z zapisu konstrukcji jedynie w formie dokumentacji 2D. Rozwój technik modelowania 3D związany jest bezpośrednio z rozwojem oprogramowania inżynierskiego. Programy, które wykorzystują modelowanie 3D jako podstawowy sposób zapisu konstrukcji, w ostatnim okresie znacząco rozwinęły swoje możliwości oferując użytkownikowi nowe funkcje modelowania

oraz coraz bogatszy zestaw narzędzi i dodatkowych modułów niezwiązanych bezpośrednio z modelowaniem i służący zarówno do sprawdzania poprawności projektowanych rozwiązań konstrukcyjnych jak i do bogatej gamy możliwości prezentacyjnych tworzonych modeli. Jednym z wielu narzędzi znajdujacych zastosowanie w projektowaniu jest Inventor. Oprogramowanie Autodesk Inventor Professional pozwala na elastyczne modelowanie brył 3D. Dzięki narzędziom AnyCad, DirectEdit, ExpressMode projektowanie w środowisku 3D jest bardziej przyjazne oraz korzystnie wpływa na wydajność. Inventor Professional oprócz modelowania części, pozwala również na budowanie złożeń, projektowanie konstrukcji blachowych, przygotowanie dokumentacji, obliczenia wytrzymałościowe i rendering. Jednym z wielu zastosowań jest tworzenie widoków rozsrzelonych i prezentacji.

Ćwiczenie - Tworzenie widoków rozstrzelonych i prezentacji (etap I)

Wprowadzenie

   Jednym z etapów przedstawiania projektu urządzenia jest jego prezentacja często połączona z animacją. Program Inventor ma osobne środowisko przeznaczone do ich przygotowania. Pracę z modułem Prezentacja systemu Autodesk Iventor należy rozpocząć po przygotowaniu projektu na etapie złożenia elementów składowych w mechanizm i przeprowadzeniu analizy działania urządzenia. Pierwszą czynnością, którą należy wykonać, jest uruchomienienie zależnego modułu Prezentacja, który pozwala na lepsze uchwycenie złożoności projektu, min. poprzez udostępnienie widoków rozstrzelonych (rozsuniętych.Karta Prezentacja środowiska PrezentacjiMenu kursora

   Wykonanie widoków rozstrzelonych wykonujemy za pomocą narzędzia Rozsuń komponenty, a jej działania umożliwia rozsunięcie poszczególnych części wzdłuż zdefiniowanych torów. Widoki te mogą znaleźć zastosowanie przy tworzeniu dokumentacji montażu czy serwisowania urządzeń.

Wykonanie złożenia rozstrzelonego

   W celu wykonania widoku rozstrzelonego należy uruchomić środowisko Prezentacje. Środowisko pracuje na pliku modelu złożenia, którym jest w naszym przypadku plik o nazwie 7-Zespół-Prezentacje.iam, udostępniony w spakowanym katalogu do pobrania niżej. Po rozpakowaniu katalogu korzystając z modułu Prezentacje otwieramy plik 7-Zespół-Prezentacje.iam i zapisujemy na dysku pod nową nazwą Prezentacja.ipn Zwracam uwage na zmiane rozszerzenia zapisanego pliku z iam >> ipn.

Ćwiczenie - wykonanie złożenia rozstrzelonego

   Ćwiczenie bedzie realizowane na udostępnionym pliku o nazwie 7-Zespół-Prezentacje.iam Celem ćwiczenia będzie utworzenie prezentacji o nazwie Prezentacja.ipn, postępując zgodnie z podanymi niżej schematami i podanymi wartościami przesunięć.Prezentacja

   Rozsunięcie (przesunięcie) / obrót elementów. Należy wskazać jeden lub kilka elementów (przy pomocy klawisza CTRL i LPM) a następnie w minipasku narzędzia wybrać odpowiednie opcje Przesuń lub Obróć. Operacja może dotyczyć części lub komponentu (rozumianego jako kilka części tworzących podzespół analizowanego zespołu). W przypadku przesunięcia dostępne będą standardowo trzy kierunki zgodne z lokalnym układem współrzędnych części/komponentu (opcja Lokalnie). Istnieje możliwość zmiany orientacji przez wybór przycisku Zorientuj i wskazanie odpowiedniego lica w zespole. Kolejna część polecenia odpowiada za tory montażu. Standardowe ustawienia tworzą tory montażu (ruchu) dla wszystkich wybranych części/komponentów i są to pełne tory montażu.

Dla zapisanego przykładu Prezentacja.ipn, kolejność wykonywanych czynności pokazana jest na poniższych rysunkach. Kierunek przesuniecia wskazują strzałki manipulatora, Zatwierdzamy klawiszem Enter.Polecenie Rozsuń komponenty. Na rysunku przesunięcie elementu (o 30,0 mm w kierunku osi Z) z zastosowaniem polecenia Rozsuń elementy.Polecenie Rozsuń komponenty. Na rysunku przesunięcie elementu (o -40,0 mm w kierunku osi Y) z zastosowaniem polecenia Rozsuń elementy.

   Nieprzeźroczystość - W czasie rozsuwania komponentów istnieje możliwość zmiany przeźroczystości elementu. W tym celu należy wskazać punkt na osi czasu prezentacji (inny niż czas 0,0) i wybrać żądany komponent. Wówczas uaktywni się przycisk Nieprzezroczystość umożliwiający zmianę sposobu wyświetlania. Należy ustawić żądaną wartość. Operacja ta jest wykonywana natychmiast. Jeżeli chcemy uzyskać efekt zmiany przezroczystości w czasie należy wyedytować operację i zmienić czas operacji z Natychmiast na Czas trwania oraz zakres w jakim zmiana ma zajść.
   Przechwyć obraz kamery - polecenie umożliwia zmianę punktu obserwacji złożenia w czasie rozsunięcia. Po ustawieniu punktu na osi czasu należy przejść do docelowego widoku w oknie (zmieniając punkt obserwacji czy powiększenie) i wcisnąć przycisk Przechwyć obraz kamery. Zostanie zarejestrowane kolejne ujęcie kamery z płynnym ruchem w zakresie określonego czasu. Program umożliwi edycję serii ujęć. Poszczególne operacje są dostępne i mogą być modyfikowane w zakresie czasu ich trwania oraz kolejności.
   Na poniższym rysunku pokazany jest sposób animowanego odtwarzania bieżącej serii ujęć. W tym przypadku korzystamy z przycisków jak na rysunku.Polecenie Odtwórz bieżąca serie ujęć


Do góry


 

Ćwiczenia zapoznawcze

   

Ćwiczenia wprowadzające

Etap I

   Wykonaj rozsunięcie pliku o nazwie 7-Zespół-Prezentacje.iam, który znajduje się w spakowanym katalogu o nazwie model1.zip
Spakowany katalog jest do pobrania tutaj »»» 

Uwaga - Wynik rozsunięcia proszę zapisać w postaci nagranego filmu i przesłać na wskazane miejsce na moodle. Do nagrania filmu nalezy wykorzystać narzędzie Inventora Nagranie wideo

Etap II

   Wykonać dokumentację rysunkową zespołu wykonanego w ramach ćwiczenia. Wykonać rysunek złożeniowy zespołu, który prosze przesłac na wskazane miejsce na moodle.


Ćwiczenie do samodzielnego wykonania

Wykonać dokumentację 3D i 2D spakowanego zespołu o nazwie model3.zip.
Spakowany zespół jest do pobrania tutaj »»» 

Uwaga - arkusz dokumentacji 2D, z ramką i tabelką, należy wykonać dla rozsuniętego zespołu, którego widok pokazany jest na poniższym rysunku.Tabelka

Uwaga - Wynik rozsunięcia zespołu proszę zapisać w postaci nagranego filmu i przesłać na wskazane miejsce na moodle. Do nagrania filmu nalezy wykorzystać narzędzie Inventora Nagranie wideo. Podobnie należy postąpić z dokumentacją 2D.Do góry


   

 

 (C) 2021 Wydział Nauk Medycznych i Technicznych KPSW. All Rights Reserved