POWRÓT

SEMESTR I

Schematy rysunkowe przedstawiające zasady działania maszyn, urządzeń i instalacji


Spis treści rozdziału - tutaj kliknij

Sposoby przedstawianie zasad działania maszyn
Ogólne zasady rysowania schematów elektrycznych i elektronicznych
Przedstawianie wielowypustów i wielokarbów
Łożyska toczne


 

Gwinty i części gwintowane

   

   Jednym ze sposobów przedstawiania zasady działania maszyny, urządzeń, instalacji itp. Jest schemat rysunkowy. W zależności od dziedziny techniki, rozróżnia się schematy kinematyczne, elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne, automatycznego sterowania, kontroli i wiele innych. Zespoły funkcjonalne przedstawia się na tych schematach za pomocą znormalizowanych symboli graficznych z Polskich Norm (PN-EN ISO 3952-1:1998, PN-EN ISO 3952-2 ÷ 4:2002, PN-EN 60617-6, 7, 11:2004, PN-ISO 1219 -1, 2:1998). Na rysunku pokazanym niżej przedstawiono schemat hydrauliczny jednostki posuwowej wiertarki. wykorzystując następujące symbole graficzne elementów:

 • S1, S2, S3 - łącznik działający przy zbliżeniu magnesu,
 • 1A1 - cylinder dwustronnego działania z tłumieniem i z magnesem,
 • 1V2 - zawór rozdzielający 2/2 sterowany elektromagnetycznie,
 • 1V3, 1V6 - zawór zwrotny,
 • 1V4 - zawór dławiący,
 • 1V5 - zawór upustowy.
 • 0P1 - pompa hydrauliczna,
 • 0M1 - silnik elektryczny,
 • 0Z1 - zbiornik oleju,
 • 0Z2 - filtr oleju,
 • 0V1 - zawór upustowy,
 • 0V2 - zawór zwrotny.

   Schemat elektryczny sterowania jednostki posuwowej wiertarki z powyższego rysunku przedstawiono na kolejnym rysunku w którym symbole graficzne oznaczają:

 • K1 - cewkę przekaźnika i jegozestyk zwierny,
 • K2 - cewkę przekaźnika i jegozestyk rozwierny,
 • K3 - cewkę przekaźnika czasowego i jego zestyk zwierny działający z opóźnieniem przy pobudzaniu,
 • K4 - cewkę przekaźnika i jego zestyk zwierny,
 • S1 - wyłącznik bezpieczeństwa.
 • S2, S3, S4 - zestyk rozwierny i zestyki zwierne łączników działających przy zbliżeniu magnesu,
 • Y11, Y 12, Y14 - cewki przekaźników zaworów rozdzielających 1V1 i 1V2.

Do góry


 

Ogólne zasady rysowania schematów elektrycznych i elektronicznych

   

Każdy schemat elektryczny lub elektroniczny należy rysować zachowując poniższe zasady:

 • wszelkie elementy łączeniowe (wyłączniki, przekaźniki) należy rysować w stanie niewzbudzonym, otwartym, spoczynkowym (bez napięcia),
 • ilość przecinających się linii należy ograniczać do minimum,
 • połączenia powinny być jak najkrótsze, prowadzone poziomo lub pionowo bez załamań,
 • punkty połączeniowe, tzw. węzły, należy oznaczać zaczernionymi kropkami,
 • należy grupować elementy, które wspólnie tworzą pewne moduły funkcjonalne albo podzespoły,
 • w przypadku dużych i rozbudowanych schematów odległe połączenia można oznaczać, tzw. labelami, aby nie prowadzić ścieżek przez cały schemat.

Do góry


   

 

 (C) 2019 - 2020 Wydział Przyrodniczo - Techniczny KPSW. All Rights Reserved