Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Tematy i zagadnienia - Ćwiczenia projektowe

  • Temat 1  Zapoznanie studentów z przebiegiem zajęć. Pierwszy szkic »»» 
  • Temat 2  Odręczne wykonanie rysunków modeli przedmiotów w postaci rzutowania prostokątnego i aksonometrycznego. »»» 
  • Temat 3  Odręczne wykonanie rysunków w postaci przecięcia brył płaszczyznami – widoki, przekroje, kłady i rozwinięcia powierzchni brył geometrycznych »»» 
  • Temat 4  Odręczne sporządzanie rysunków wykonawczych obiektów (wymiarowanie i opisywanie obiektu). »»» 
  • Temat 5  Praktyczne zapoznanie się z podstawowymi narzędziami programu Autodesk Inventor do tworzenia dokumentacji technicznej. »»» 
  • Temat 6  Autodesk Inventor – tworzenie rysunków 2D i 3D (projekty). »»» 
  • Temat 7  Autodesk Inventor - Proste i złożone elementy rysunkowe, modyfikacja obiektów, kreskowanie i wymiarowanie. »»» 
  • Temat 9  Autodesk Inventor – Generowanie dokumentacji technicznej 2D elementu maszynowego z jego modelu 3D. »»» 
  • Temat 10  Czytanie rysunku – rysunek złożeniowy połączeń maszynowych, rysunek budowlany »»» 
  • Temat 11  Czytanie rysunku – schematy elektryczne »»»