Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Tematy i zagadnienia - wykłady

 • Temat 1  Zapoznanie studentów z przedmiotem »»» 
  • Zagadnienia: 1. Przedstawienie celów 2. Treści programowe i wykaz literatury 3. Formy zaliczenia
 • Temat 2  Podstawy rysunku technicznego »»» 
  • Zagadnienia: 1. Znormalizowane elementy arkusza 2. Pismo techniczne 3. Podziałki 3. Wymagania dotyczące linii 4. Tabliczka rysunkowa.
 • Temat 3  Rzutowanie aksonometryczne i prostokątne »»» 
  • Zagadnienia: 1. Rzutowanie podstawowych figur i brył w rzutach prostokątnych 2. Widoki, przekroje i kłady
 • Temat 4  Zasady wymiarowania. »»» 
  • Zagadnienia: 1. Tolerowanie wymiarów 2. Tolerancje geometryczne 3. Struktura geometryczna powierzchni
 • Temat 5  Podstawy komputerowego wspomagania projektowania CAD na przykładzie programu Autodesk Inventor »»» 
  • Zagadnienia: 1. Klasyfikacja i omówienie ważniejszych programów wspomagających projektowanie techniczne 2. Prezentacja programu Autodesk Inventor 3. Narzędzia dokumentacji rysunkowej i wydruk dokumentu
 • Temat 6  Rysowanie połączeń »»» 
  • Zagadnienia: 1. Gwinty i części gwintowane 2. Połączenia spawane 3. Przedstawianie wielowypustów i wielokarbów 4. Łożyska toczne.
 • Temat 7  Schematy rysunkowe przedstawiające zasady działania maszyn, urządzeń i instalacji »»» 
 • Temat 8  Normy dotyczący rysunku technicznego »»» 
  • Zagadnienia: 1. Tworzenie dokumentacji technicznej, rysunki wykonawcze i złożeniowe