Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Ćwiczenia do tematu 1

   Uwaga - przed rozpoczęciem ćwiczeń praktycznych, każdy ćwiczący na pulpicie zakłada swój katalog podpisany imieniem i nazwiskiem
   Najpopularniejszym i najbardziej zaawansowanym programem do edycji i obróbki grafiki rastrowej jest program Adobe Photoshop. Wśród jego głównych zastosowań wymienić należy edycję i obróbkę fotografii cyfrowej, tworzenie grafiki na potrzeby Internetu, poligrafii oraz wiele więcej. Photoshop daje użytkownikowi możliwość tworzenia profesjonalnych i niezwykle efektownych projektów, składających się z niemalże nieograniczonej ilości warstw, masek, grafik w wysokiej rozdzielczości, zgrabnie łączonych ze sobą za pośrednictwem szerokiej gamy filtrów i efektów.

home image

Ćwiczenia

Ćw. 1 - Uruchamianie programu
   Aby uruchomić program należy wybrać menu Start > Programy > Adobe Photoshop.... Aby otworzyć okno w programie, wystarczy wybrać polecenie File (Plik) > Open (Otwórz) i wskazać lokalizację oraz wybraną grafikę (obraz).


Ćw. 2 - Zmiana rozmiaru obrazu

Tutaj do pobrania plik do ćwiczenia 2 - plik »»» 

   Jest to najczęściej wykonywana czynność. W celu zmiany rozmiaru obrazu grafiki należy wybrać z menu Image (obrazek) > ImageSize ....(Wielkość obrazka). W otwartym oknie dialogowym (ImageSize) znajdujemy informacje o rozmiaru obrazu w pikselach oraz fizyczne wymiary obrazu w jednostakach (np. w cm) (rys. 8).


Rysunek - sprawdzanie i zmiana rozmiaru obrazu

   Jeżeli nowy rozmiar ma być dopasowany dla potrzeb wydruku, należy odznaczyć opcję Resample Image (Metoda ponownego próbkowania) - pozwoli to uniknąć pogorszenia jakości obrazu - zmiany Width i Height oraz Resolution (Rozdzielczość) nie wpłyną na liczbę pikseli obrazu. Pamiętamy, że optymalna rozdzielczość dla wydruku wynosi 150 - 300 pikseli/cal.

W ćwiczeniu należy wykonać;

  • etap 1 - na otwartym pliku, korzystając z okna dialogowego (ImageSize), dokonać zmiany rozmiaru obrazu, dla nowych wartości Width = 800, 600 i 1400, Resolution (Rozdzielczość) = 72. Za każdym razem, po zmianie rozmiaru zapisz plik jako jpg w założonym katalogu,
  • etap 2 - na otwartym pliku, korzystając z okna dialogowego (ImageSize), dokonać zmiany rozmiaru obrazu, dla wartości Width = 800, 600 i 1400, Resolution (Rozdzielczość) = 300. Za każdym razem, po zmianie rozmiaru zapisz plik jako jpg w założonym katalogu,
  • etap 3 - dokonaj oceny wielkości (Mb), jakości otrzymanych obrazów oraz rozmiar wydruku.

Ćw. 3 - Zapisywanie pliku
   Aby zapisać edytowaną grafikę, należy wybrać polecenie File > Save As ....W oknie dialogowym Save As należy wskazać miejsce zapisania pliku, podać nazwę i wybrać format zapisu pliku.


Rysunek - zapisywanie edytowanej grafiki.

W ćwiczeniu pliki należy zapisać w formacie jpg, png, tif i psd, a następnie dokonać oceny jakości i wielkości zapisanych plików. Wynik z analizy należy przesłać na skrzynke emailową prowadzącego zajęcia.

Ćw. 4 - Zapisywanie pliku na potrzeby Internetu.
   Jeżeli po zakończeniu pracy, wykonanany projekt ma być wykorzystany na stronie WWW, należy skorzystać z innej formy zapisu i innego formatu pliku. Kolejność czynności jest następująca; File > Save for Web (Zapisz do Weba). Dzięki takiemu zapisowi użytkownik ma wiekszą kontrolę nad wielkością pliku i jakością grafiki. W tym celu w oknie dialogowym (Save for Web) należy wybrać jeden z trybów podglądu zdjęcia przed zapisem, tj. Originał, Optimized (podgląd zdjęcia po zapisie), 2-Up lub 4-Up (rozbudowana forma podglądu dla różnych ustawień formatu i jakości grafiki). Odczytując inforamcje o formacie obrazu, rozmiarze pliku po zapisaniu, możemy poprzez ich konfigurację uzyskiwać jak najlepszą jakość grafiki przy możliwie najmniejszym rozmiarze pliku.


Rysunek - okno ustawień na potrzeby Internetu.

Ćw. 5 - Zadania do samodzielnego wykonania

  • Zadanie 1. Zaprojektuj okładkę na płytę CD-R (13,7 x 11,6 cm), na wybrany temat muzyczny. Okładka powinna zawierajać elementy graficzne i tekstowe. Kolorystyka dowolna, jednakże w kolorach nie rażących. Jakość wydruku 300 dpi,