Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Ćwiczenie do do samodzielnego wykonania

   Zaprojektuj okładkę na płytę CD-R, na wybrany temat muzyczny. Wymiary okładki - 13,7 x 11,6 cm. Okładka powinna zawierajać elementy graficzne i tekstowe. Kolorystyka dowolna, jednakże w kolorach nie rażących. Jakość wydruku 300 dpi.


Aplikacja GIMP, zasady efektywnego posługiwania się aplikacją

   Grafikę rastrową będziemy tworzyć i edytować za pomocą popularnego programu GIMP (GNU Image Manipulation Program), który możesz zainstalować z witryny GIMP
   Ponieważ okienka są opisane po polsku, więc przebieg instalacji staje się prosty – wystarczy czytać i stosować się do poleceń. Gdy GIMP się uruchomi, na ekranie powinno ukazać się kilka okien z różnymi narzędziami. Okno główne zawiera menu:

GIMP - Obszar roboczy i interface

   Jako program wielofunkcyjny, oferuje dużą ilość narzędzi i poleceń. Na początku interfejs może wydawać się skomplikowany, jednak dość szybko okazuje się, że wcale nie jest trudny. Ponadto możemy go dowolnie modyfikować, np. poprzez umieszczenie okien dokowanych. Najważniejsze elementy znajdują się po lewej stronie, jednym z nich jest przybornik.

   Z ciekawszych poleceń w menu znajdujemy:

 • Polecenie Plik – zarządzanie plikami. Praktyczna komenda to Zapisz dla Internetu i urządzeń.
 • Edycja – oprócz zwykle spotykanych w menu edycji komend (np. Kopiuj, Wytnij, Wklej) znajdziemy tam polecenia;
home image
 • Polecenie Obraz – Komendy z menu Obraz dotyczą korekt i zmian w plastyce obrazu. W menu Obraz znajdują się również operacje zmian rozmiaru obrazu (Rozmiar obrazu...) i Rozmiar obszaru roboczego..., Obracanie, Kadrowanie (oparte na zaznaczeniu) i Przycinanie (oparte na usuwaniu koloru lub przezroczystości na brzegach obrazu
 • Polecenie Warstwy - to menu operacji na warstwach. Obejmuje tworzenie nowych warstw, grupowanie i sklejanie istniejących, a także dodawanie stylów do warstw i inne operacje na stylach.
 • Polecenie Widok– tu zgrupowane są polecenia sterujące skalą przybliżenia, wyświetlaniem otwartych obrazów, elementów interfejsu i przestrzeni roboczej. Polecenie Dodatki (skrót klawiszowy Ctrl+H) pokazuje i chowa krawędzie zaznaczenia, a dodatkowo można do tej grupy włączyć inne elementy pomocnicze i wizualizacyjne (np. Plasterki stosowane przy tzw. cięciu grafiki do html-a). Polecenie Miarki (Ctrl+R) pokazuje i chowa miarki. Mamy tam również ustawienia dla Linii pomocniczych, Siatki, a także ustawienia przyciągania do różnych elementów (Przyciągaj i Przyciągaj do...)
 • Zasady efektywnego posługiwania się aplikacją - wybrane czynności korekcyjne obrazów

     W praktyce projektowania graficznego i DTP, bądź w fotografii na potrzeby własne, często mamy do czynienia z obrazami które odbiegają od standardów obowiązujących w mediach wizualnych. Choć niektóre z podanych niżej kroków nie mają zastosowania w każdym przypadku, zawsze warto sprawdzić czy nie da się podwyższyć jakości zdjęcia/obrazu. Otwieramy obraz wymagający korekty (Plik/Otwórz) Najczęściej na otwartym pliku możemy dokonać:

  • Korekty parametrów zdjęcia - poprzez obrót zdjęcia, kadrowanie, rozmywanie szumów, korektę histogramu (obrazy zgrane z aparatu cyfrowego, lub zeskanowane często nie odwzorowują pełnej skali tonów od czerni do bieli. Często są również ogólnie zbyt jasne lub zbyt ciemne. Korektę poziomów jasności dokonuje się przy pomocy filtra Poziomy.)
  • Poprzez poprawę ostrości, korekty barwy i nasycenia - ten rodzaj korekty jest bardzo użyteczny i wymagają go niemal wszystkie "surowe" obrazy.
  • Korekta geometrii obiektów - stosowanie szerokokątnych obiektywów powoduje efekt silnych zniekształceń wykraczających poza "normalne" skróty perspektywiczne. Często zdjęcie zyskuje wiele na atrakcyjności jeżeli dokonamy korekty geometrii, "naprostowując" cały kadr, bądź jego fragment. Najczęściej stosuje sie takie modyfikacje do fotografii budynków, ulic i większych obiektów urbanistycznych i technicznych.

  Ćwiczenia z GIMP

  Ćw. 1 - Uruchamianie programu
     Aby uruchomić program należy wybrać menu Start > Programy > GIMP.... Aby otworzyć okno w programie, wystarczy wybrać polecenie File (Plik) > Open (Otwórz) i wskazać lokalizację oraz wybraną grafikę (obraz).


  Ćw. 2 - Zmiana rozmiaru obrazu

  Tutaj do pobrania plik do ćwiczenia 1 - plik »»» 

     Jest to najczęściej wykonywana czynność. W celu zmiany rozmiaru obrazu grafiki należy wybrać z menu Obraz (obrazek) > Skaluj obraz ....(Wielkość obrazka). W otwartym oknie dialogowym znajdujemy informacje o rozmiaru obrazu w pikselach oraz fizyczne wymiary obrazu w jednostakach (np. w cm) (rys. 8).


  Rysunek - sprawdzanie i zmiana rozmiaru obrazu

  W ćwiczeniu należy wykonać;

  • etap 1 - na pobranym pliku, korzystając z okna dialogowego Obraz, dokonać zmiany rozmiaru obrazu, dla nowych wartości Width = 800, 600 i 1400, Resolution (Rozdzielczość) = 72. Za każdym razem, po zmianie rozmiaru zapisz plik jako jpg w założonym katalogu,
  • etap 2 - na pobranym pliku, korzystając z okna dialogowego (ImageSize), dokonać zmiany rozmiaru obrazu, dla wartości Width = 800, 600 i 1400, Resolution (Rozdzielczość) = 300. Za każdym razem, po zmianie rozmiaru zapisz plik jako jpg w założonym katalogu,
  • etap 3 - dokonaj oceny wielkości obrazu (Mb), jakości otrzymanych obrazów oraz rozmiar wydruku.

  Ćw. 3 - Zapisywanie pliku

     Aby zapisać edytowaną grafikę, należy wybrać polecenie Plik > Zapisz jako ....W oknie dialogowym Zapisz jako należy wskazać miejsce zapisania pliku, podać nazwę i zapisz. Przy takim zapisie plik zostanie zapisany w formacie GIMPA - XCF.

  Aby zapisać naszą grafikę w innym formacie niż ten używany przez program GIMPA należy ją wyeksportować. Więc aby tego dokonać wybierz Plik >> a następnie Wyeksportuj jako >>


  W ćwiczeniu pliki należy zapisać w formacie jpg, png, tif i psd, a następnie dokonać oceny jakości i wielkości zapisanych plików. Wynik z analizy należy przesłać na skrzynke emailową prowadzącego zajęcia.