Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Artystyczne aspekty grafiki


Znaczenie sztuki i kreacji artystycznej

    Sztuka, jako ekspresja twórcza, istnieje właściwie od początków ludzkości. Wynika z tego, że jest nierozerwalnie związana z bytem ludzkim i wraz z człowiekiem ewoluowała na przestrzeni kolejnych epok. Wszelkie rodzaje sztuki, takie jak teatr, muzyka, sztuki plastyczne powstają jako rezultat pewnego oddziaływania rzeczywistości na ich twórców. Są artystycznym obrazem tej rzeczywistości i na różne sposoby służą ludziom. Sposób w jaki sztuka opisuje świat zasadza się na odczuciach i emocjach, jest więc oczywistym dopełnieniem rozumowego podejścia do życia i świata.
    Poszczególne dziedziny sztuki mają swoje określone środki wyrazu, z pomocą których tworzy się dzieło i oddziałuje na odbiorcę. W przypadku sztuk plastycznych są to właściwe dla danej techniki materiały, dzieła sztuki są zaś przedmiotami wykonywanymi za pomocą określonych narzędzi. Dotyczy to także szeroko pojętej sztuki cyfrowej, gdzie narzędziem do tworzenia dzieła jest komputer. Odbiór, czyli percepcja dzieł plastycznych odbywa się poprzez zmysł wzroku.
home image     Poszczególne dziedziny sztuki przenikają się wzajemnie i warunkują, przy okazji inspirują też zjawiska z innych dziedzin życia, jak moda, nauka czy technika, jednocześnie czerpiąc z ich osiągnięć.
    Dawniej pojęcia "sztuka" i "dzieło sztuki" dotyczyły twórczości, która odznaczała się mistrzowską formą, a co za tym idzie wielkimi umiejętnościami manualnymi. Wraz z XX wiekiem i wielkimi zmianami w sztuce, jakie ze sobą przyniósł, pojęcia dzieła sztuki i sztuki w ogóle, zaczęły obejmować coraz szersze obszary działalności twórczej człowieka, często w ogóle nie związane z technicznym mistrzostwem a bardziej z pomysłem - koncepcją.

Sztuka video i multimedialna

    Współczesna grafika komputerowa jest stosowana w różnych obszarach przemysłu, biznesu, nauczania i rozrywki. Szeroko jest stosowana w;

 • multimediach - grafika jako jeden z elementów multimediów. Bez multimediów trudno sobie wyobrazić dzisiaj funkcjonowanie takich dziedzin życia jak; rozrywka, sztuka, edukacja, reklama, medycyna, biznes i badania naukowe. To właśnie multimedia odgrywają w nich znaczącą rolę i pozwalają osiągnąc efekty o jakich wcześniej nie marzyliśmy. A jeżeli jest zapotrzebowanie na multimedia to musi istnieć rynek multimediów wspomaganych specjalistyczną produkcją przemysłową. Przykładem jest przemysł produkcji rozrywkowej.
  W przemyśle rozrywkowym, multimedia są używane podczas produkcji filmów w których wykorzystuje się efekty specjalne lub animacje (film Avatar). Gry multimedialne są popularną rozrywką, która dostępna jest na CD-ROM-ach bądź online. Również niektóre gry wideo wykorzystują elementy multimedialne. Reklama to również fascynujące prezentacje, najczęściej graficzne, wykonane w taki sposób aby przyciągnąć uwagę odbiorców.
 • home image
 • medycynie - wspomaganie komputerowe przyrządów, a w tym przedstawianie na monitorze informacji graficznych o stanie narządów. Medycyna jest jedną z ważniejszych gałęzi wykorzystujących Nowoczesną Grafikę Komputerową. Różnorodne aplikacje mogą pomagać w nauce budowy i działania ludzkiego ciała, a także przyczynić się do lepszej i skuteczniejszej diagnostyki chorób.
 • wizualizacje, wykresy - wizualizacja danych w nauce, architekturze, technice i biznesie w postaci wykresów 2D i 3D. To metody tworzenia, analizy i przekazywania informacji, za pomocą środków wizualnych. Stosując te metody ludzie wymieniają się zarówno ideami abstrakcyjnymi, jak i komunikatami mającymi bezpośrednie oparcie w rzeczywistości. W dzisiejszych czasach wizualizacja wpływa na sposób prowadzenia badań naukowych, jest rutynowo wykorzystywana w dyscyplinach technicznych i medycynie, służy celom dydaktycznym, a także bywa pojmowana jako środek wyrazu artystycznego.
 • home image
 • symulacja i animacja - dla wizualizacji naukowej i rozrywki, a w tym do tworzenia obrazów dynamicznych, obrazów i filmów animowanych generowanych komputerowo. Wyróżnia się dwa typy animacji komputerowej:
  • animacja komputerowa 2D (dwuwymiarowa), stosowana przy wykorzystaniu komputerów o niskiej przepustowości sprzętowej,
  • animacja komputerowa 3D (trójwymiarowa).

Elementy funkcjonalne i estetyczne w budowie strony WWW

Layout i wygląd witryn

 • layoutem - nazywamy układ elementów strony, powtarzający się na różnych stronach witryny, zachowujący jednak zawsze pewne cechy wspólne, zarówno formy i kolory, jak i style typograficzne, oraz relacje przestrzenne i powtarzające się struktury w ramach całej kompozycji.
 • wyglądem - nazywamy konkretny i kompletny projekt graficzny danej strony, realizujący zawsze pewien layout, ale posiadający swoje cechy indywidualne - takie a nie inne zdjęcie, winietę, ikonę, kolorystykę itp.

Rodzaje serwisów

    W toku rozwoju sieci www ukształtowało się wiele specyficznych typów serwisów, koncentrujących się głównie wokół pewnych funkcjonalności, stanowiących główny cel odwiedzających serwis użytkowników.

 • strona domowa - typowy rodzaj serwisu stanowiący rodzaj internetowego "przedstawicielstwa" firmy, organizacji, bądź prywatnej osoby. Zwykle łączy w sobie różne rodzaje treści i funkcjonalności, jednak niektóre elementy są oczekiwane i traktowane jako niezbędne.
 • portal informacyjny - najbardziej złożona strukturalnie odmiana serwisu www. Typowy portal pełni funkcje elektronicznej gazety i serwisu z wiadomościami TV, posiadając cechy, które nie są dostępne dla tych mediów. Portale publikują informacje, dłuższe artykuły, komentarze, relacje z wydarzeń.
 • home image
 • vortal - tzw. portal wertykalny. Vortal funkcjonuje podobnie jak portal, jednak jego zakres tematyczny jest zawężony do konkretnych dziedzin (np. sport, motoryzacja, literatura).
 • serwis Web 2.0 - zaliczyny jest do tej kategorii serwisów, których główną funkcją jest udostępnianie i tworzenie rozmaitych treści przez użytkowników. Typowe rodzaje to: blogi, serwisy społecznościowe, wikipedie. serwisy kolekcjonerskie/social tagging, serwisy udostępniające portfolia artystów, itp.
 • serwis transakcyjny - serwis, którego zadaniem jest umożliwić przeprowadzenie sprawnej i bezpiecznej transakcji - kupna, sprzedaży, dzierżawy praw, licytacji, itp. Odmianą serwisu transakcyjnego jest serwis bankowy oferujący obsługę operacji dotyczących konta bankowego.

Rozwiązania systemowe

Podstawowy wybór to:

 • tworzenie serwisu autorskiego - ta opcja jest bardziej pracochłonna, ale daje najwięcej swobody w projektowaniu, zarówno struktury i funkcjonalności, jak i layoutu i wyglądów strony.
 • serwis na bazie CMS - W tym przypadku, praca nad wyglądem z reguły jest prosta i wymaga mniejszych kompetencji informatycznych. Polega ona przeważnie na przerabianiu (personalizacji) gotowych szablonów.

Struktura serwisu

 • Niezbędnym etapem wstępnym w procesie projektowania serwisu www jest zbudowanie struktury serwisu i jej zwizualizowanie za pomocą diagramu. Struktura serwisu opisuje i hierarchizuje wszystkie podstrony i inne elementy, oraz powiązania między nimi. Strukturę należy najpierw rozpisać jako listę o kilku poziomach zagłębienia. Następnie sporządza się schemat blokowy (mapę) serwisu.
 • Tradycyjne strony o stałej architekturze treści można opisać jednoznacznie, gdyż w każdym momencie korzystania z serwisu, każdy użytkownik otrzymuje taki sam zestaw treści (traktowanych jako kategorie, czyli np. na stronie głównej zawsze jest artykuł ze zdjęciem i kolumna aktualności. Konkretne treści się zmieniają, ale niezmienny jest ich układ na stronie). Poniżej struktura prostej strony firmowej, rozpisana i zwizualizowana jako schemat.


Zadanie do samodzielnego wykonania - wprowadzamy grafikę na stronę

Zadanie 1

 • Zaprojektuj i wykonaj logo strony internetowej (nagłówek) z nazwą kierunku o wymiarach 900 x 200 px i nadaj plikowi nazwę banner.jpg. Nagłówek powinien zawierać logo uczelni, nazwę wydziału i kierunku.
 • Zaprojektuj i wykonaj element graficzny, związany ze studiowanym kierunkiem o wymiarach 700 x 500 px i nadaj plikowi nazwę okladka.jpg
 • Do pobrania - logo uczelni »»» 
 • Dodaj wykonane elementy graficzne do strony o nazwie nazwisko_test_strony
 • Do pobrania kod strony - kod strony »»» 
 • Dodawanie obrazów - grafika w kodzie »»»