Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Tworzenie i obróbka obrazów

      Rozdzielczość obrazu, Obszar roboczy i interface Adobe Photoshop, Skróty klawiszowe i ustawienia, Korekta parametrów zdjęć, Poprawa ostrości i korekta barwy oraz nasycenia, Korekta geometrii obiektów.


Rozdzielczość obrazu

   Bitmapy są obrazami zapisanym cyfrowo przy pomocy pikseli - najmniejszych niepodzielnych cząstek bitmapy. Każdy piksel jest kwadratem wypełnionym równomiernym kolorem. Piksele zobaczymy wyraźnie przybliżając w Photoshopie bitmapę. Aby ściśle kontrolować to (kluczowe dla bitmap) zagadnienie stworzono pojęcie rozdzielczości i jego jednostkę ppi. Standardową jednostki długości stosowaną w programach graficznych jest cal, stąd powszechnie stosowaną miarą rozdzielczości jest liczba pikseli na cal - ppi (pixels per inch). Rozdzielczość mówi nam ile pikseli znajduje się w liniowym calu obrazu. Np. 300 ppi oznacza że rząd pikseli długości 1 cala zawiera w tym obrazie 300 pikseli. Rozdzielczość należy rozpatrywać zawsze w powiązaniu z fizycznymi rozmiarami obrazu w reprodukcji. Czyli pełna informacja może być np. taka: poszukujemy obrazu który ma 29x21 cm w 300 ppi.
home image Standardy rozdzielczości

 • Zastosowania ekranowe – urządzenia wyświetlające mają 72 ppi (Internet)
 • Drukarki i druk cyfrowy – należy przyjąć 100 – 150 ppi.
 • Druk offsetowy – najczęściej spotykana technologia druku wysokonakładowego, stosowana przez wydawnictwa czasopism, książek i publikacji reklamowych. Do offsetu potrzebujemy aby w rozmiarach w jakich będzie publikowany obraz miał 300 – 350 ppi.

   Jakość obrazów drukowanych mierzy się jednak inaczej. Wydrukowany obraz nie ma już pikseli jako takich. Rozdzielczość mierzy się liczbą punktów na cal, a miarę tę oznacza się jako dpi (dots per inch). Przed przystąpieniem do drukowania obrazu dobrze jest poznać rozmiar jaki osiągnie po wydruku. Rozmiar wydruku można łatwo obliczyć, dzieląc szerokość i wysokość obrazu podaną w pikselach przez rozdzielczość drukowania, a iloraz mnożąc przez jednostkę długości obrazu, czyli cal ("), przy czym 1" zamieniamy na milimetry (25,4) lub centymetry (2,54), w zależności od tego, w jakich jednostkach chcemy uzyskać wynik. Przykład;

Dane; obraz cyfrowy o wymiarach 3072x2304, rozdzielczość drukowania 180 dpi, standardowa jednostka długości 1". Niewiadomą są wymiary obrazu po wydrukowaniu w centymetrach ???
Rozwiązanie
(3072:180)*2,54 = 43,33 cm (szerokość wydruku)
(2304:180)*2,54 = 32,51 cm (wysokość).
Wynik obliczeń jest zgodny z tym co możemy odczytać z okna dialogowego programu IrfanView (rys.5).

Rysunek - wymiary obrazu po wydrukowaniu (IrfanView)

Skoro zatem dpi odnosi się do druku, to dlaczego często można znaleźć informacje o wartości dpi dla plików graficznych (np we właściwościach map bitowych)?? Jest to informacja, która stanowi wskazówkę dla systemu operacyjnego, w jakim rozmiarze wydrukować dany obraz (rys. 6).

Rysunek - informacja zapisana we właściwościach o wartości dpi (przykład).


Adobe Photoshop - Obszar roboczy i interface

   Jako program wielofunkcyjny, oferujący ogromną ilość narzędzi i poleceń, Photoshop posiada bardzo rozbudowany UI (interface użytkownika). Każda konfiguracja elementów wyświetlanych to Obszar Roboczy (Workspace). Na samej górze znajduje sie Menu Główne programu.

   Z ciekawszych poleceń w menu znajdujemy:

 • Polecenie Plik – zarządzanie plikami. Praktyczna komenda to Zapisz dla Internetu i urządzeń.
 • Edycja – oprócz zwykle spotykanych w menu edycji komend (np. Kopiuj, Wytnij, Wklej) znajdziemy tam polecenia;
  • Wklej lokalnie - – wkleja skopiowany fragment na nową warstwę, ale zachowując jego pozycjonowanie wobec całego dokumentu.
  • Wklej do – wkleja skopiowany fragment na nową warstwę, wewnatrz istniejącego zaznaczenia.
  • Wklej na zewnątrz – wkleja skopiowany fragment na nową warstwę, na zewnątrz istniejacego zaznaczenia.
  • Polecenie Stonuj - powoduje osłabienie ostatnio zaaplikowanej modyfikacji.
  • Komenda Wypełnij - wypełnia obszar zaznaczenia kolorem, bądź wzorkiem.
  • W menu Edit znajdziemy też sporo komend przekształcających zaznaczone piksele. Większość zgrupowanych jest pod hasłem Przekształć.
  home image
 • Polecenie Obraz – Komendy z menu Obraz dotyczą korekt i zmian w plastyce obrazu. o W menu Obraz znajdują się również operacje zmian rozmiaru obrazu (Rozmiar obrazu...) i Rozmiar obszaru roboczego..., Obracanie, Kadrowanie (oparte na zaznaczeniu) i Przycinanie (oparte na usuwaniu koloru lub przezroczystości na brzegach obrazu
 • Polecenie Warstwy - to menu operacji na warstwach. Obejmuje tworzenie nowych warstw, grupowanie i sklejanie istniejących, a także dodawanie stylów do warstw i inne operacje na stylach.
 • Polecenie Widok– tu zgrupowane są polecenia sterujące skalą przybliżenia, wyświetlaniem otwartych obrazów, elementów interfejsu i przestrzeni roboczej. Polecenie Dodatki (skrót klawiszowy Ctrl+H) pokazuje i chowa krawędzie zaznaczenia, a dodatkowo można do tej grupy włączyć inne elementy pomocnicze i wizualizacyjne (np. Plasterki stosowane przy tzw. cięciu grafiki do html-a). Polecenie Miarki (Ctrl+R) pokazuje i chowa miarki. Mamy tam również ustawienia dla Linii pomocniczych, Siatki, a także ustawienia przyciągania do różnych elementów (Przyciągaj i Przyciągaj do...)

   Palety - mają wiele rozwiązań ułatwiających zarządzanie nimi, łączenie w grupy, przenoszenie po ekranie, zwężanie w pionie i w poziomie. Każdą opcję można uzyskać na kilka sposobów i nie ma powodu żeby wszystkie te sposoby znać i stosować.


Zasady efektywnego posługiwania się aplikacją - wybrane czynności korekcyjne obrazów

   W praktyce projektowania graficznego i DTP, bądź w fotografii na potrzeby własne, często mamy do czynienia z obrazami które odbiegają od standardów obowiązujących w mediach wizualnych. Choć niektóre z podanych niżej kroków nie mają zastosowania w każdym przypadku, zawsze warto sprawdzić czy nie da się podwyższyć jakości zdjęcia/obrazu. Otwieramy obraz wymagający korekty (Plik/Otwórz) Najczęściej na otwartym pliku możemy dokonać:

home image
 • Korekty parametrów zdjęcia - poprzez obrót zdjęcia, kadrowanie, rozmywanie szumów, korektę histogramu (obrazy zgrane z aparatu cyfrowego, lub zeskanowane często nie odwzorowują pełnej skali tonów od czerni do bieli. Często są również ogólnie zbyt jasne lub zbyt ciemne. Korektę poziomów jasności dokonuje się przy pomocy filtra Poziomy.)
 • Poprzez poprawę ostrości, korekty barwy i nasycenia - ten rodzaj korekty jest bardzo użyteczny i wymagają go niemal wszystkie "surowe" obrazy.
 • Korekta geometrii obiektów - stosowanie szerokokątnych obiektywów powoduje efekt silnych zniekształceń wykraczających poza "normalne" skróty perspektywiczne. Często zdjęcie zyskuje wiele na atrakcyjności jeżeli dokonamy korekty geometrii, "naprostowując" cały kadr, bądź jego fragment. Najczęściej stosuje sie takie modyfikacje do fotografii budynków, ulic i większych obiektów urbanistycznych i technicznych.