Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Tematy i zagadnienia - podstawy teoretyczne

 • Temat 1/W1. Grafika komputerowa »»» 
  • Zagadnienia: 1. Grafika rastrowa i wektorowa - różnice. 2. Modele kolorów i ich zastosowania. 3. Parametry jakości obrazów rastrowych. 4. Formaty plików graficznych. 5. Programy do tworzenia grafiki rastrowej i wektorowej
  • Ćwiczenie do samodzielnego wykonania »»» 
 • Temat 2/W2. Praktyczne przygotowanie grafiki na strony internetowe i do druku »»» 
  • Zagadnienia: 1.Tworzenie i obróbka obrazów z wykorzystaniem programów do tworzenia grafiki komputerowej. 2. Aplikacja GIMP, zasady efektywnego posługiwania się aplikacją. 3. Ćwiczenie nr 2
 • Temat 3/W3. Skład poligraficzny »»» 
  • Zagadnienia: 1. Pojęcia ogólne. 2. Podstawowe zasady składu i łamania tekstu. 3. Wybór formatu. 4. Zarządzanie kolorami. 5. Praktyczne stworzenie jednostronicowej publikacji do publicznej prezentacji
 • Temat 4/W5 Projektowanie witryn sieci Web z wykorzystaniem udostępnionego szablonu »»» 
  • Zagadnienia: 1. Strony WWW. 2. Transponowanie struktury treści i architektury informacji na konkretne rozwiązania wizualne. 3. Projekt layoutu serwisu o niewielkiej objętości z 3 podstronami.
 • Temat 5/W6 JavaScript. »»» 
  • Zagadnienia: 1. Kod języka JavaScript w dokumencie HTML. 2. Stworzenie własnej galerii zdjęć.
 • Temat 6/W8 Dźwięk na stronach internetowych.
  • Zagadnienia: 1. Sposoby zapisu dźwięku 2. Formaty plików audio - konwersja między formatami 3. Analiza plików dźwiękowych 4. Edycja plików dźwiękowych
 • Temat 7/W9 Film na stronach internetowych.
  • Zagadnienia: 1. Formaty wideo. 2. Przygotowanie filmu do montażu. 3. Praktyczny montaż filmu - ćwiczenie