Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Tematy i zagadnienia

 • Temat 1. Tworzenie i obróbka obrazów z wykorzystaniem aplikacji, Adobe Photoshop »»» 
  • Zagadnienia: 1. Pojęcie rozdzielczości 2. Układ interfejsu 3. Zasady efektywnego posługiwania się aplikacją.
 • Temat 2. Grafika w Photoshop »»» 
  • Zagadnienia: 1. Praktyczne tworzenie grafiki na strony internetowe. 3. Tryby kolorów obrazu, 4. Zarządzanie kolorami. 5. Formaty plików graficznych.
 • Temat 3. Skład poligraficzny »»» 
  • Zagadnienia: 1. Pojęcia ogólne. 2. Podstawowe zasady składu i łamania tekstu. 3. Wybór formatu. 4. Zarządzanie kolorami. 5. Praktyczne stworzenie jednostronicowej publikacji do publicznej prezentacji
 • Temat 4. Artystyczne aspekty grafiki »»» 
  • Zagadnienia: 1. Znaczenie sztuki i kreacji artystycznej. 2. Sztuka video i multimedialna. 3. Kolor i światło w grafice komputerowej. 4. Elementy funkcjonalne i estetyczne w budowie strony WWW
 • Temat 5. Projektowanie witryn sieci Web z wykorzystaniem udostępnionego szablonu »»» 
  • Zagadnienia: 1. Strony WWW. 2. Transponowanie struktury treści i architektury informacji na konkretne rozwiązania wizualne. 3. Projekt layoutu serwisu o niewielkiej objętości z 3 podstronami.
 • Temat 6. JavaScript. »»» 
  • Zagadnienia: 1. Kod języka JavaScript w dokumencie HTML. 2. Stworzenie własnej galerii zdjęć.
 • Temat 7. Wizualizacja i grafika 3D z SketchUp.
  • Zagadnienia: 1. Wprowadzenie. 2. Układ interfejsu 3. Zasady efektywnego posługiwania się aplikacją.4. Projekt i wykonanie wybranego budynku.
 • Temat 8. Dźwięk na stronach internetowych.
  • Zagadnienia: 1. Sposoby zapisy dźwięku. 2. Formaty plików audio ? konwersja między formatami 3. Analiza plików dźwiękowych. 4. Montaż dźwięku - ćwiczenie.
 • Temat 9. Film na stronach internetowych.
  • Zagadnienia: 1. Formaty wideo. 2. Przygotowanie filmu do montażu. 3. Praktyczny montaż filmu - ćwiczenie