Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Tematy i zagadnienia

 • Temat 1  Obliczenia na podstawie wzorów chemicznych »»» 
  • Zagadnienia: 1. Masa atomowa, cząsteczkowa, mol 2. Masa molowa, objętość molowa 3. Obliczenia na podstawie wzorów chemicznych.
  • Zadania do ćwiczenia 1 »»» 
  home image
 • Temat 2  Obliczenia na podstawie równań chemicznych - współczynniki równania chemicznego, wydajność procesów chemicznych. »»» 
  • Zagadnienia: 1. Współczynniki równania chemicznego, 2. Wydajność procesów chemicznych.
  • Zadania do ćwiczenia 2 »»» 
 • Temat 3  Obliczanie stężeń w roztworach. »»» 
  • Zagadnienia: 1. Stężenia roztworów, 2. Stężenie procentowe, 3. Stężenie molowe, 4. Obliczenia z wykorzystaniem jednostek stężenia.
  • Zadania do ćwiczenia 3 »»» 
  home image
 • Temat 4  Przeliczanie jednostek stężenia roztworu. »»» 
  • Zagadnienia: 1. Przeliczanie jednostek stężenia roztworu 2. Mieszanie roztworów o różnych stężeniach
  • Zadania do ćwiczenia 4 »»» 
 • Temat 5  Konfiguracje elektronowe atomów »»» 
  • Zagadnienia: 1. Liczby kwantowe 2. Symboliczne przedstawianie orbitali 3. Zasada rozbudowy 4. Zakaz Pauliego 5. Reguła Hunda
  • Zadania do ćwiczenia 5 »»» 
 • Temat 6  Przewidywanie właściwości pierwiastków na podstawie układu okresowego »»» 
  • Zagadnienia: 1. Budowa układu okresowego, 2. Powłoki walencyjne
  • Zadania do ćwiczenia 6 »»» 
  home image
 • Temat 7  Wiązania chemiczne »»» 
  • Zagadnienia: 1. Wzory Lewisa, 2. Wiązanie jonowe, 3. Wiązanie kowalencyjne.
  • Zadania do ćwiczenia 7 »»» 
 • Temat 8  Przewidywanie geometrii cząsteczek »»» 
  • Zagadnienia: 1. Teoria VSEPR, 2. Geometria cząsteczek.
  • Zadania do ćwiczenia 8 »»» 
 • Temat 9  Reakcje utleniania - redukcji, dobór współczynników stechiometrycznych »»» 
  • Zagadnienia: 1. Reakcje utleniania-redukcji 2. Stopień utlenienia 3. Utleniacze, reduktory 4. Dobieranie współczynników w równaniach reakcji utleniania-redukcji.
  • Zadania do ćwiczenia 9 »»» 
 • Temat 10  Ciepło przemian chemicznych »»» 
  • Zagadnienia: 1. Ciepło i jego jednostki, 2. Równania termochemiczne, 3. Ciepło tworzenia, 4. Ciepło spalania
  • Zadania do ćwiczenia 10 »»» 
 • Temat 11  Obliczanie stałej równowagi dla reakcji w fazie gazowej i ciekłej »»» 
  • Zagadnienia: 1. Szybkość reakcji chemicznej, 2. Stała równowagi chemicznej, 3. Wykorzystanie stałych równowagi chemicznej
  • Zadania do ćwiczenia 11 »»» 
 • Temat 12  Reakcje w roztworach »»» 
  • Zagadnienia: 1. Reakcje strąceniowe, 2. Zobojętnianie, 3. Hydroliza.
  • Zadania do ćwiczenia 12 »»» 
 • Temat 13  Równowagi jonowe w roztworach elektrolitów, stała dysocjacji, pH »»» 
  • Zagadnienia: 1. Dysocjacja elektrolitów, 2. Stopień dysocjacji, 3. Stała dysocjacji, 4. Aktywność jonów w roztworach, 5. Skala pH.
  • Zadania do ćwiczenia 13 »»»