Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Tematy i zagadnienia

 • Temat 1 i 2  Zapoznanie z przedmiotem. Działy chemii »»» 
  • Zagadnienia: 1. Chemia ogólna 2. Chemia nieorganiczna 4. Chemia organiczna 5. Chemia fizyczna
 • Temat 3  Stechiometria, Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne »»» 
 • home image
  • Zagadnienia: 1. Masa atomowa i cząsteczkowa 2. Mol 3. Masa molowa 4. Prawo Avogadra 5. Prawo stosunków stałych 6. Wartościowość 7. Rodzaje wzorów chemicznych.
 • Temat 4  Kwantowa teoria budowy atomu »»» 
  • Zagadnienia: 1. Liczby kwantowe, 2. Orbitale, 3. Zasada rozbudowy powłok elektronowych, 4. Zakaz Pauliego, 5. Reguła Hunda.
 • Temat 5  Układ okresowy pierwiastków i prawo okresowości »»» 
  • Zagadnienia: 1. Prawo okresowości 2. Budowa współczesnego układu okresowego 3. Konfiguracje elektronowe pierwiastków a prawo okresowości 4. Okresowość cech fizycznych i chemicznych pierwiastków
 • Temat 6  Kwantowa teoria wiązania chemicznego »»» 
  • Zagadnienia: 1. Orbitale w tworzeniu wiązań chemicznych, 2. Hybrydyzacja, 3. Oddziaływania międzycząsteczkowe (wodorowe, metaliczne, van der Waalsa).
 • Temat 7  Typy reakcji chemicznych »»» 
  • Zagadnienia: 1. Utlenianie i redukcja, 2. Stopnie utlenienia, 3. Bilansowanie równań "Redox", 4. Reakcje strąceniowe
 • Temat 8  Równowagi w wodnych roztworach elektrolitów »»» 
  • Zagadnienia: 1. Dysocjacja elektrolitów, 2. Teorie kwasów i zasad, 3. Aktywność jonów w roztworach, 4. Skala pH, 5. Stopień dysocjacji, 6. Reakcje w roztworach
 • Temat 1  Pracownia chemiczna »»» 
  • Zagadnienia: 1. Warunki bezpieczeństwa w pracowni chemicznej 2. Zasady uzyskania zaliczenia laboratorium z chemii.