GŁÓWNA

BHP I PODSTAWY ERGONOMII

TREŚCI PROGRAMOWE


 

Temat 1  Istota BHP »»» 

   

Zagadnienia:
1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Źródła prawa z dziedziny BHP. 3. Prawna ochrona pracy w Polsce. 4. System organizacyjny ochrony pracy w Polsce.

   
 

Temat 2  Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP »»» 

   

Zagadnienia:
1. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. 2. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Prawa i obowiązki pracownika. 4. Rodzaje prac wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej. 5. Dokumentacja bhp w zakładzie pracy

   
 

Temat 3  Wypadki przy pracy i choroby zawodowe »»» 

   

Zagadnienia:
1. Definicja wypadku przy pracy. 2. Procedury postępowania powypadkowego. 3. Protokół powypadkowy. 4. Świadczenia powypadkowe. 5. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy.

Tutaj do pobrania druk protokółu powypadkowego »»» 

   
 

Temat 4  BHP na stanowiskach pracy »»» 

   

Zagadnienia:
1. Prace związane z hałasem i drganiami. 2. Prace przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 3. Wymagania dla maszyn i elementów bezpieczeństwa.

   
 

Temat 5  Ergonomia stanowiska pracy »»» 

   

Zagadnienia:
1.Ergonomia stanowiska pracy 2.Wybrane czynniki ergonomiczne w kształtowaniu środowiska pracy

   
 

Temat 6  Inne istotne dla bezpieczeństwa pracy przedsięwzięcia podejmowane w zakładach pracy. »»» 

   

Zagadnienia:
1. Zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 2. Warunki techniczne dla budynków. 3. Ochrona przeciwpożaroway

   
 

Temat 7  Akty prawne istotne dla bezpieczeństwa pracy»»» 

   

Zagadnienia:
1. Szkolenia z BHP. 2. Zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji. 3. Protokół powypadkowy – praktyczne wypełnienie.

   

 (C) 2011 - 2015 Wydział Przyrodniczo - Techniczny KPWS. All Rights Reserved