Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Ideą otwartego laboratorium

jest promowanie wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wybranych dziedzin nauki, poprzez udostępnienie im bazy laboratoryjnej oraz wyników osiągnięć naukowych wykładowców Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.
home image    Udostępnianie nie oznacza, że tylko będzie zwiedzana baza laboratoryjna, to również praktyczna możliwość samodzielnego wykonania przez ucznia eksperymentu, pod okiem doświadczonego wykładowcy i studenta Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej. W eksperymentach mogą uczestniczyć klasy szkolne lub grupy projektowe, które wcześniej złożą zapotrzebowanie na wybrane ćwiczenia laboratoryjne, których lista znajduje się w ofercie otwartego laboratorium. Zasady zgłaszania klas oraz grup projektowych zostały opisane w zakładce - Organizacja pracy laboratorium. Dla ułatwienia kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za pracę laboratorium oraz wyboru rodzaju eksperymentu, na stronie internetowej laboratorium jest udostępniona dla Państwa pełna lista oferowanych przez uczelnię eksperymentów wraz instrukcjami do ćwiczeń i e-podręcznikami.
   Ideą pracy w laboratorium jest, aby każdy uczeń lub uczestnik zespołu badawczego, przebywając w laboratorium, był uczestnikiem prac badawczych, pracując w małych zespołach badawczych, utworzonych z grona rówieśników. Zadaniem takiego zespołu badawczego, po wcześniejszym zapoznaniu się z podstawami teoretycznymi i instrukcjami jest opracować przebieg eksperymentu, zgodnie z metodyką stosowaną w prawdziwych zespołach badawczych, a po wykonaniu eksperymentu, ocenić wyniki oraz uzyskane efekty.
home image    Na każdym z etapów wykonywanych przez ucznia prac badawczych, może on skorzystać z podpowiedzi oraz wsparcia opiekuna, którym jest student lub wykładowca Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.
   Założenia teoretyczne i praktyczne do eksperymentów udostępnionych na stronie otwartego laboratorium, opracowano zgodnie ze wskazówkami specjalistów z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych i dydaktyki Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej oraz wcześniejszymi uzgodnieniami z placówkami oświaty.
   W ramach otwartego laboratorium, dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, są udostępnione następujące laboratoria;

  • Laboratorium chemiczne.
  • Laboratorium fizyki.
  • Pracownia grafiki komputerowej i druku 3D

   Mam nadzieję, że nasza oferta spodoba się Państwu i wkrótce powitamy Państwa serdecznie w Otwartym Laboratorium przy Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze. Naprawdę warto!