Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Organizacja pracy laboratorium

   W celu uzyskania zdefiniowanych w ofercie efektów badawczych, jakie mają osiągnąc podczas pobytu w laboratorium uczniowie, jak i również dla zachowania warunków bezpieczeństwa, jednorazowo w poszczególnych pracowniach może przebywać jedna klasa szkolna lub grupa projektowa w liczbie ........... uczniów.
Zaleca się, aby zajęcia w otwartym laboratorium odbywały się w ciągu jednego dnia wg zaproponowanego niżej układu godzinowego.
home image Przykładowy przebieg dnia dla uczniów gimnazjum
godz. 09:00: powitanie gości
godz. 09:10: zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa, przedstawienie studentów/ opiekunów
godz. 09:20: wprowadzenie
godz. 09:50: przerwa
godz. 10:00: pierwszy eksperyment
godz. 11:00: przerwa
godz. 11:15: drugi eksperyment
godz. 12:15: przerwa
godz. 12:30: przygotowanie do prezentacji końcowej
godz. 12:45: prezentacje końcowe zespołów badawczych
godz. 13:45: podsumowanie, pożegnanie
godz. 14:00: koniec wizyty

Przykładowy przebieg dnia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
godz. 09:00: powitanie gości
godz. 09:10: zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa, przedstawienie studentów/opiekunów
godz. 09:20: wprowadzenie
godz. 09:50: przerwa
godz. 10:00: pierwszy eksperyment
godz. 11:30: przerwa
godz. 11:45: drugi eksperyment
godz. 12:45: przerwa
godz. 13:00: prezentacja końcowe zespołów badawczych
godz. 14:45: runda podsumowująca, pożegnanie
godz. 15:00: koniec wizyty

   Z przedstawionych wyżej planów przebiegu dnia widać, że podczas wizyty uczniowie mogą uczestniczyć maksymalnie w dwóch eksperymentach. W każdym przypadku, w części końcowej pobytu w laboratorium przewiduje się prezentowanie uzyskanych rezultatów przez zespoły badawcze. Podczas takiej prezentacji uczniowie pokazują sobie nawzajem uzyskane wyniki z przeprowadzonych eksperymentów. Przy tym uczą się jak należy w sposób zrozumiały prezentować wyniki badań naukowych. Ponieważ zajęcia w laboratorium mają charakter badawczy, przybywające klasy szkolne będą podzielone na grupy, tak aby maksymalnie w jednej grupie było sześciu uczniów, tworzących jeden zespół badawczy.
home image    Dla każdej klasy szkolnej lub grupy projektowej, która wcześniej składając zapotrzebowanie wyrazi wolę skorzystania z laboratorium, będzie przygotowany specjalny program w porozumieniu z nauczycielami szkoły. Jeżeli nie możecie poświęcić Państwo całego dnia, wtedy oferujemy możliwość krótszej wizyty w wymiarze minimum trzech godzin. Jest to minimalna ilość godzin niezbędna do przeprowadzenia jednego eksperymentu.

Jak zgłosić klasę do udziału w badaniach?

   Nauczyciele mogą zgłosić swoich uczniów (klasy) wysyłając na nasz adres emailowy wypełniony formularz zgłoszeniowy lub wizytę w Otwartym Laboratorium. Druk formularza jest do pobrania tutaj lub bezpośrednio z zakładki kontak. Tutaj druk formularza Formularz zgłoszeniowy (pdf) lub Formularz zgłoszeniowy (doc)
   Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące samych eksperymentów oraz pragniecie dowiedzieć się więcej o przebiegu wizyty uczniów w laboratorium, lub też porozmawiać z nami osobiście, prosimy o korzystanie z naszych numerów telefonicznych .........
Wszelkich informacji o pracy laboratorium udziela ..........
Uwaga - możliwa jest również kilkudniowa wizyta w laboratorium. W takim przypadku program wizyty należy szczegółowo omówić przed wizytą.