Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Pracownia grafiki komputerowej

   Pracownia grafiki komputerowej w pełni zabezpiecza realizację programu kształcenia dla kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna z podstaw nowoczesnej grafiki komputerowej i przygotowania studentów do tworzenia użytkowej grafiki komputerowej na potrzeby publikacji elektronicznych, grafiki na potrzeby projektowania stron internetowych i zagadnienia korekcji fotografii. Częścią procesu kształcenia jest również grafika 3D, której znajomość ma umożliwić absolwentom kierunku tworzenie wysokiej jakości filmów, reklam telewizyjnych, stron WWW, jak również da inspiracje do wykorzystywania jej w wielu innych zastosowaniach artystycznych i biznesowych.
Program nauczania obejmuje zastosowania praktyczne programów graficznych, takich jak; CorelDraw, Adobe Photoshop, Cinema 4D, GIMP2, MATLAB R2013b, SketchUp, QGIS oraz Open Orienteering Mapper.
home image    W ramach oferty oddajemy do Państwa dyspozycji pracownię grafiki komputerowej oraz proponujemy przeprowadzenie dwóch rodzajów zajęć, jakie mogą wykonać uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Badanie historii obiektów budowlanych

   Pierwszy zestaw ćwiczeń (badań) dotyczy wykorzystania metody komputerowej wizualizacji 3D w naukowym badaniu zabytków architektury i zabytków, jak też w dziedzinie ochrony i popularyzacji wiedzy o dziedzictwie kulturowym, obejmującą rekonstrukcję ruchomych i nieruchomych zabytków. W ramach proponowanych ćwiczeń uczniowie będą badali budynki, fortyfikacje i inne obiekty dawnej Jeleniej Góry, poprzez zbudowanie bryły 3D obiektu historycznego, umiejscowienie jego na planie miasta, a następnie w opaciu o materiały historyczne zbadanie jego dziejów. Proces badawczy będzie przeprowadzony w oparciu o dostarczone przez organizatora laboratorium, historyczne materiały ikonograficzne, kartograficzne, opisy historyczne, archiwalia oraz współczesne zdjęcia satelitarne i lotnicze. Podstawowym narzędziem procesu badawczego będzie komputer z zainstalowanym programem graficznym. W planach jest wykorzystanie drukarki 3D do wydrukowania zbudowanych modeli.

Rysowanie mapy

   Drugi zestaw zajęć (badań), to poznawanie technik tworzenia map terenu oraz poznawanie programów do tworzenia map. W ramach oferty proponujemy wykonanie przez uczniów mapy wybranego fragmentu terenu, a następnie sprawdzanie czy tak przygotowaną mapę będzie można wykorzystać do wskazywania miejsc w terenie, wyznaczania kierunków oraz do oceny odległości i planowania marszu (podróży). Rysowana mapa będzie tworzona w oparciu o mapy podkładowe pozyskane ze stron geoportalu, zdjęcia satelitarne ( w tym Lidar) oraz informacje odczytane bezpośrednio w terenie. W planach jest użycie drona do odczytywania informacji o terenie, poprzez zdejmowanie obrazu w postaci zdjęć i skanowania.