Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Laboratorium fizyki - ćwiczenia

  • Wyznaczanie modułu sztywności badanego ciała metodą dynamiczną.
  • Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego.
  • Wyznaczenie współczynnika lepkości cieczy metoda Stokesa.
  • Wyznaczenie współczynnika rozszerzalności cieplnej metali metodą elektryczną.
  • home image
  • Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopu.
  • Sprawdzenie prawa Ohma dla prądu stałego.
  • Wyznaczenie promieni krzywizny soczewki przy pomocy pierścieni Newtona.
  • Sitka dyfrakcyjna.
  • Wyznaczenie współczynnika załamania szkła i cieczy za pomocą mikroskopu.