Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Pracownie

   Dla zabezpieczenia funkcjonowania otwartego laboratorium Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym w uzgodnionych terminach udostępnia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zespół pracowni w których uczniowie biorąc udział w eksperymentach badawczych, będą mieli możliwość poszukiwania wyjaśnień oraz znajdowania odpowiedzi na pytania, które pojawiają się podczas obserwacji różnego rodzaju zjawisk zachodzących w świecie przyrody i techniki.
home image    W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa naszą ofertę różnego rodzaju eksperymentów pogrupowanych w trzech blokach, tj.; chemicznym, materiałoznawstwa i informatycznym. W każdym z tych bloków znajdują Państwo propozycje różnorodnych eksperymentów, od prostych do złożonych. W prostych eksperymentach znajdziemy odpowiedź na pytanie - jakie metody badawcze należy zastosować do zbadania danego zjawiska?? Natomiast w złożonym eksperymencie znajdziemy odpowiedź uzupełniającą do pytania - dlaczego taką metodę badawczą zastosowaliśmy w tym konkretnym przypadku i jaki to ma związek z badanym obiektem.
   Również jedną z metod badawczych, którą proponujemy jest poszukiwanie odpowiedzi w wirtualnej rzeczywistości, budując z wykorzystaniem odpowiednich aplikacji komputerowy model przedstawiający strukturę materii lub też komputerowy model powierzchni Ziemi lub obiektów, które w wyniku różnych zdarzeń losowych obecnie nie istnieją. Modele komputerowe, które zbudujemy, następnie przeniesiemy do realnej rzeczywistości, drukując je w postaci różnego rodzaju formatów.
home image    Dla zrealizowania zakładanych celów, młodym badaczom Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa udostępnia trzy pracownie, takie jak; laboratorium chemii, laboratorium fizyki i pracownia grafiki komputerowej oraz druku 3D.
Proponujemy Państwu udział w następujących eksperymentach;

Laboratorium chemii

 • Analiza wody pitnej i jej uzdatnianie, a w tym badanie twardości wody, usuwanie twardości wody
 • Badanie składników żywności (tłuszcze, białka, węglowodany)

Laboratorium fizyki

 • Wyznaczanie modułu sztywności badanego ciała metodą dynamiczną.
 • Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego.
 • Wyznaczenie współczynnika lepkości cieczy metoda Stokesa.
 • Wyznaczenie współczynnika rozszerzalności cieplnej metali metodą elektryczną.
 • home image
 • Skalowanie termopary i wyznaczanie temperatury krzepnięcia stopu.
 • Sprawdzenie prawa Ohma dla prądu stałego.
 • Wyznaczenie promieni krzywizny soczewki przy pomocy pierścieni Newtona.
 • Siatka dyfrakcyjna.
 • Wyznaczenie współczynnika załamania szkła i cieczy za pomocą mikroskopu.
 • Badanie możliwości zastosowań różnych materiałów w zależności od ich wytrzymałości, struktury oraz składu jakościowego i ilościowego. Eksperymenty badawcze będą dotyczyły badania wytrzymałości różnych materiałów, określanie ich struktury, a następnie wskazanie miejsc ich zastosowania jako materiał konstrukcyjny.

Pracownia grafiki komputerowej i druku 3D

 • Komputer jako narzędzie w badaniu historii obiektów budowlanych, a w tym obiektów które w wyniku różnego rodzaju zdarzeń losowych już nie istnieją. Przykładem są budynki, fortyfikacje i inne obiekty dawnej Jeleniej Góry. Proces badawczy będzie przeprowadzony w oparciu o informacje pozyskane z historycznych materiałów ikonograficznych, kartograficznych, opisów historycznych, dokumentów archiwalnych oraz współczesnych zdjęć satelitarnych, lotniczych i wykonanych z drona.
 • Komputer jako narzędzie w tworzeniu map terenu. W ramach oferty proponujemy wykonanie przez uczniów mapy wybranego fragmentu terenu, a następnie sprawdzanie czy tak przygotowaną mapę można będzie wykorzystać do wskazywania miejsc w terenie, wyznaczania kierunków oraz do oceny odległości i planowania marszu (podróży).Mapa będzie tworzona w oparciu o mapy podkładowe pozyskane ze stron geoportalu, zdjęcia satelitarne ( w tym Lidar) oraz informacje odczytane bezpośrednio w terenie.

Ponadto planuje się, w zależności od zapotrzebowania.

 • organizowanie cyklicznych, otwartych wykładów z tematów związanych z nauką, techniką i historią miasta. Niżej propozycje tematów.
  • Temat 1. Sposoby wykorzystania zasobów cyfrowych bibliotek w badaniu historii, na przykładzie Jeleniej Góry.
  • Temat 2. Bezinwazyjne metody badania historii Jeleniej Góry z wykorzystaniem materiałów ikonograficznych, kartograficznych, archiwalnych zasobów i współczesnych technik obrazowania sytuacji topograficznej.
 • Organizowanie wycieczek do miejsc związanych z historią miasta. Cel pokazanie walorów historycznych, przyrodniczych i turystycznych okolic miasta. Propozycje;
  • Wycieczka szlakiem muz, nimf i Apollo. Wycieczka szlakiem kopalń złota i srebra, Wycieczka szlakiem dawnych fortyfikacji miasta, Wycieczka szlakiem jeleniogórskich bielarni, Wycieczka szlakiem kupieckim.