Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa

Jelenia Góra ul. Lwówecka, tel. 75 645 33 00

Wiązania chemiczne - zawartość rozdziału

Istota i typy wiązań chemicznych

 • Warunki powstawania wiązań chemicznych
 • Typy wiązań chemicznych
home image

Elektronowa teoria wiązania chemicznego

 • Wiązanie jonowe (sieci jonowych)
 • Wiązanie atomowe (kowalencyjne)
 • Wiązanie atomowe (kowalencyjne) spolaryzowane
 • Wiązanie kowalencyjne semipolarne (donorowo-akceptorowe)
 • Wiązanie metaliczne
 • Siły międzycząsteczkowe
  • Wiązania van der Waalsa
  • Wiązanie wodorowe

Kwantowa teoria wiązania chemicznego

Przewidywanie geometrii cząsteczek - VSEPR

 • Co to jest VSEPR?
 • Określenie prawdopodobnej struktury cząsteczek
 • Przykłady