CHEMIA

 Chemia - I sem.

 Chemia - II sem.

 Ćwiczenia

 Laboratorium

 Aplikacja VBA

 Wizualizacja

 Multimedia

 Dietetyka

 BHP, ergonomia

 Własność int.

 Zarządzanie środ.

 Literatura

 Podyplomowe

 Email

 Koło Fotograficzne Kształcenie z chemii

   

   Celem kształcenia z przedmiotu chemia jest uzyskanie przez Studenta podstawowej wiedzy chemicznej umożliwiającej zrozumienie praw i reguł chemicznych oraz poznanie własności fizykochemicznych materiałów stosowanych w technice. Kształcenie trwa dwa semestry. Podstawowe formy dydaktyczne to wykład, ćwiczenia i laboratorium.

 • Wykaz tematów i terminów zajęć z przedmiotu Chemia dla ETI - semestr I »»» 
 • Wykaz tematów i terminów zajęć z przedmiotu BHP i podstawy ergonomii dla ETI - semestr V »»» 
 • Wykaz tematów i terminów zajęć z przedmiotu BHP i podstawy ergonomii dla Dietetyka - semestr I »»» 
 • Wykaz tematów i terminów zajęć z przedmiotu Ochrona własności intelektualnej dla Dietetyka - semestr I »»» 
 • Konsultacje -  ,
 • Adres strony internetowej I (KPSW) - http://chemia.wpt.kpswjg.pl/index.html
 •  Aktualności, ogłoszenia

     

 • 12.01.2016 - Tutaj zagadnienia do kolokwium 2 w dn. 14.01.16 (dla ETI I rok) - »»» 
 • 12.01.2016 - Tutaj zagadnienia do kolokwium 3 w dn. 14.01.16 (dla ETI I rok) - »»» 
 • 12.01.2016 - Tutaj zagadnienia do kolokwium w dn. 25.01.16 (dla Dietetyka I rok - BHP) - »»» 
 • 12.01.2016 - Tutaj zagadnienia do kolokwium w dn. 25.01.16 (dla Dietetyka I rok - Własność Intelektualna) - »»» 
 • Praktyki - Tutaj do pobrania program praktyk dla ETI (III rok) »»» 
 • Moduł specjalnościowy - "Systemy i metody wizualizacji" w ramach programu ""Automatyczne przetwarzanie informacji multimedialnej" »»» 
 • Studentów zainteresowanych pracą w Studenckim Kole Fotograficznym "KONTRAST" przy Wydziale Przyrodniczo-Technicznym zapraszam do współpracy. Informacji o Kole Fotograficznym "KONTRAST" udzieleją; Eugeniusz Gronostaj (opiekun Koła).

  Plener

  Plener

  Plener

  Plener

  Plener

 •  (C) 2010 - 2015 Wydział Przyrodniczo-Techniczny KPSW. All Rights Reserved