CHEMIA

 Chemia - I sem.

 Chemia - II sem.

 Ćwiczenia

 Laboratorium

 Aplikacja VBA

 Wizualizacja

 Multimedia

 Dietetyka

 BHP, ergonomia

 Własność int.

 Zarządzanie środ.

 Literatura

 Podyplomowe

 Email

 Koło Fotograficzne Kształcenie z chemii

   

   Celem kształcenia z przedmiotu chemia jest uzyskanie przez Studenta podstawowej wiedzy chemicznej umożliwiającej zrozumienie praw i reguł chemicznych oraz poznanie własności fizykochemicznych materiałów stosowanych w technice. Kształcenie trwa dwa semestry. Podstawowe formy dydaktyczne to wykład, ćwiczenia i laboratorium.

 • Wykaz tematów i terminów zajęć z przedmiotu Grafika i wizualizacja dla ETI - semestr VI »»» 
 • Wykaz tematów i terminów zajęć z przedmiotu Tworzenie aplikacji w środowisku VBA dla ETI - semestr VI »»» 
 • Konsultacje - w każdy wtorek 11.30 - 13.00, sala 13/14,
 • Adres strony internetowej I (KPSW) - http://chemia.wpt.kpswjg.pl/index.html
 •  Aktualności, ogłoszenia

     

 • 23.05.2016 - Projekty i zadania zaliczeniowe - studenci VI-go semestru.
  • Wykład z przedmiotu Grafika i wizualizacja dla ETI - prezentacje »»» 
  • Do ćwiczeń z przedmiotu Grafika i wizualizacja - projekt interaktywnej mapy opracowanej z wykorzystaniem aplikacji Quantum GIS. Więcej w Wizualizacja - temat 15 i 16.
  • Wykład z przedmiotu "Tworzenie aplikacji w środowisku VBA" - projekt aplikacji do obliczania kosztów ciepłej wody.
  • Projekt aplikacji do ćwiczeń z przedmiotu "Tworzenie aplikacji w środowisku VBA" - zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami.
 • Studentów zainteresowanych pracą w Studenckim Kole Fotograficznym "KONTRAST" przy Wydziale Przyrodniczo-Technicznym zapraszam do współpracy. Informacji o Kole Fotograficznym "KONTRAST" udzieleją; Eugeniusz Gronostaj (opiekun Koła).

  Plener

  Plener

  Plener

  Plener

  Plener

 •  (C) 2010 - 2016 Wydział Przyrodniczo-Techniczny KPSW. All Rights Reserved