CHEMIA

 Chemia - I sem.

 Chemia - II sem.

 Ćwiczenia

 Laboratorium

 Multimedia

 Dietetyka

 Chemia - wyrów.

 Zarządzanie środ.

 Literatura

 Podyplomowe

 Email

 Koło Fotograficzne Kształcenie z chemii

   

   Celem kształcenia z przedmiotu chemia jest uzyskanie przez Studenta podstawowej wiedzy chemicznej umożliwiającej zrozumienie praw i reguł chemicznych oraz poznanie własności fizykochemicznych materiałów stosowanych w technice. Kształcenie trwa dwa semestry. Podstawowe formy dydaktyczne to wykład, ćwiczenia i laboratorium.

 • Wykaz tematów i terminów zajęć z przedmiotu Chemia dla ETI - semestr II »»» 
 • Wykaz tematów i terminów zajęć z przedmiotu Dietetyka sportowa - semestr II »»» 
 • Konsultacje - środa 11.30 - 13.00, sala 126,
 • Adres strony internetowej I (KPSW) - http://chemia.wpt.kpswjg.pl/index.html
 •  Aktualności, ogłoszenia

     

 • 13.05.2014 r. - Chemia - laboratorium. W dn. 15.05.2014 r., ćwiczenie - Wykorzystanie aparatury pomiarowej. Pehametr. Wyznaczanie stałej dysocjacji dla kwasu octowego - »»» 
 • 13.05.2014 r. - Kolokwium sprawdzające nr 3. (14.05.2014 r.) Zakres - Podstawowe klasy związków nieorganicznych »»» 
 • Praktyki - Tutaj do pobrania program praktyk dla ETI (III rok) »»» 
 • Moduł specjalnościowy - "Systemy i metody wizualizacji" w ramach programu ""Automatyczne przetwarzanie informacji multimedialnej" »»» 
 • Studentów zainteresowanych pracą w Studenckim Kole Fotograficznym "KONTRAST" przy Wydziale Przyrodniczo-Technicznym zapraszam do współpracy. Informacji o Kole Fotograficznym "KONTRAST" udzieleją; kol. Marlena Renda (IV rok ETI), Eugeniusz Gronostaj (opiekun Koła).

  Plener

  Plener

  Plener

  Plener

  Plener

 •  (C) 2010 - 2013 Wydział Przyrodniczo-Techniczny KPSW. All Rights Reserved